Plaquette The South Alberta Regiment of Canada

Op de buitenmuur van de Algemene Begraafplaats in Steenbergen is een Plaquette aangebracht als dank van de Canadezen aan de inwoners van Steenbergen voor hun gastvrijheid in de Tweede Wereldoorlog.

Tekst op de plaquette:

IN APPRICIATION

The South Alberta Regiment (SAR) 29th CDN ARM'D RECCE
Reg't, part of the 4th CDN ARM'D DIV and the 10th CDN INF
BDE, takes this opportunity to salute the Mayor and the
citizens of Steenbergen for their bravery and warm
support both during and after WWII. Steenbergen was the
final battle of the North West prior to the Allies taking up
a defensive position along the Mass and Lower Rhine,
during the winter of 1944-45. Canadians will always cherish
the bond that exists with the people of Holland.

vertaald:

IN WAARDERING

Het South Alberta Regiment (SAR) 29e CDN ARM'D RECCE
Reg't, onderdeel van de 4e CDN ARM'D DIV en de 10e CDN INF
BDE grijpt deze gelegenheid aan om de burgemeester en de
inwoners van Steenbergen voor hun moed en warme
ondersteuning zowel tijdens als na WO II. Steenbergen was de
laatste veldslag van het noordwesten voordat de geallieerden in
een verdedigende positie innamen langs de Maas en de Nederrijn ,
in de winter van 1944-45. Canadezen zullen altijd
de band, die bestaat met de mensen van Holland, koesteren.


Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Dick de Bruijne
  • Foto's: Dick de Bruijne