Groepsschuilplaats Type P Fort Ruigenhoek

Het fort op de Ruigenhoekse Dijk in Groenekan werd in 1869-1870 gebouwd ten noordoosten van Utrecht als onderdeel van De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In de mobilisatieperiodes 1914-1918 en 1939-1940 is het fort uitgebouwd tot infanteriesteunpunt.
Er kwamen loopgraven, groepsschuilplaatsen, waarnemingsposten en mitrailleuropstellingen. Ook is er een bomvrije kazerne met stormtrap.
Er zijn elf groepsschuilplaatsen van het type piramide op het fort geplaatst tussen 1935 en 1940. De uit gewapend beton vervaardigde schuilplaatsen hebben aan de zogenaamde vriendzijde een vierkante opening als toegang en zijn op het dak uitgevoerd met haken ten behoeve van camouflage.
Tegenover de toegangsbrug staat de voormalige fortwachterswoning.

Vanaf 1997 is Staatsbosbeheer eigenaar van het fort.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar.com
  • Foto's: Willem Visser