TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Over ons

Wat is dit voor website?
TracesOfWar is een project van STIWOT. Het onderwerp is mondiale oorlogsgeschiedenis, verteld vanuit militair, politiek en maatschappelijk gebied. Deze website is een samenvoeging van de vroegere websites Go2War2.nl, Oorlogsmusea.nl, WW2Awards.com en WO2Actueel.nl. Over vijf domeinen (Artikelen, Bezienswaardigheden, Actueel, Personen, Onderscheidingen) is de inhoud van deze websites hier verdeeld. In het onderdeel ĎThemaísí worden onderdelen uit deze domeinen thematisch gebundeld. We werken eraan de inhoud van de website tweetalig te presenteren, in het Nederlands en Engels.

Welke oorlogen worden hier behandeld?
Hoewel de nadruk ligt op de Tweede Wereldoorlog streven we ernaar in elk domein ook andere oorlogen te behandelen. Het domein Bezienswaardigheden loopt daarbij het verst vooruit. Een overzicht van alle hier reeds toegevoegde oorlogen of periodes vindt u hier. Rechtsboven op de hoofdpagina kunt u selecteren of u zich wilt beperken tot de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog of dat u informatie over alle periodes zichtbaar wilt maken.

Wat is STIWOT?
STIWOT (STichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een in Nederland gevestigde stichting die zich bezighoudt met (gratis) informatieverstrekking over de Tweede Wereldoorlog en andere historische oorlogen, hoofdzakelijk via internet. Voor meer informatie over STIWOT en haar activiteiten kunt u de website van de stichting bezoeken.

Wie werken mee aan deze website?
TracesOfWar wordt volledig onderhouden en bijgewerkt door een enthousiast team van ongeveer 80 (internationale) vrijwilligers. Een actueel overzicht van medewerkers vindt u in het medewerkersoverzicht. De medewerkers van deze website zijn onafhankelijk en zijn aan geen politieke denkbeelden of groeperingen gebonden. Zelf bijdragen? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bekijk hier ons vacature-overzicht.


Bijdragen aan de website

Hoe kan ik actief bijdragen aan deze website?
STIWOT en TracesOfWar zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers op vrijwilligersbasis. Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld aan de slag als schrijver van artikelen over de Tweede Wereldoorlog of als fotograaf van aan oorlogsgeschiedenis gerelateerde bezienswaardigheden. Voor meer informatie kunt u terecht op het actuele vacatureoverzicht of neemt u contact met ons op via het contactformulier.

Hoe kan ik op andere wijze bijdragen aan deze website?
Niet iedereen kan voldoende tijd inruimen om mee te werken aan dit internetproject. Wilt u ons toch steunen dan kunt u donateur worden van STIWOT. Uw financiŽle bijdrage maakt de verdere ontwikkeling van TracesOfWar mede mogelijk. Meer informatie, waaronder de donateursvoordelen, vindt u op de informatiepagina voor donateurs op de website van STIWOT. Ook uw bedrijf kan onze website en stichting ondersteunen, hiervoor kunt u contact opnemen via het contactformulier.


Domein Artikelen

Waarom mis ik een artikel over een bepaald onderwerp?
Het schrijven van een goed onderbouwd, prettig leesbaar en informatief artikel is een tijdrovende bezigheid. Hoewel meerdere vrijwilligers op vaste basis artikelen voor ons schrijven, is deze website verre van compleet. Heeft u een suggestie voor een bepaald onderwerp dan kunt u dit aan ons doorsturen via ons contactformulier. Mogelijk dat ťťn van onze auteurs dan uw onderwerp op zijn planning zet. Uiteraard kunt u ook zelf aan de slag als auteur of een gastbijdrage leveren. Ook dan kunt u ons benaderen via het contactformulier.

Waarom wordt enkel de Tweede Wereldoorlog behandeld?
Het ontbreekt onze redactie aan voldoende mankracht en expertise om ook al andere historische oorlogen te behandelen. In de toekomst willen we daar verandering in aanbrengen. Denkt u ons hiermee te kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.


Domein Bezienswaardigheden

Wat betekenen de icoontjes op de kaart?

Museum Bezienswaardigheid
Monument Begraafplaats
Herdenkingssteen Verdedigingswerk
Onderscheiding Scheepswrak
Crashlocatie Woonplaats
Plaats van overlijden Terug in de tijd


Waarom mis ik bepaalde bezienswaardigheden?
TracesOfWar kan onmogelijk alle oorlogsgerelateerde bezienswaardigheden geregistreerd hebben. Desondanks streven we naar zo volledig mogelijke informatie. Mocht u het idee hebben dat er een belangrijke bezienswaardigheid ontbreekt, dan kunt u hiervan melding maken bij ons via het contactformulier.

Waar vind ik bezoekersinformatie?
Actuele bezoekersinformatie, zoals entreeprijzen of openingstijden, plaatsen wij niet op onze website, aangezien het voor onze medewerkers ondoenlijk is om deze informatie actueel te houden. Vragen over actuele bezoekersinformatie kunt u stellen aan de betreffende instelling of musea. Op onze website kunt u, indien van toepassing, een link vinden waar actuele informatie opgevraagd kan worden.

Waarom geeft Google Maps niet de exacte locatie van de bezienswaardigheid?
In het domein Bezienswaardigheden wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Maps. Hiervoor heeft TracesOfWar de nodige adresgegevens nodig van een bezienswaardigheid. Het kan voorkomen dat een bezienswaardigheid langs een onbekende weg staat of geen straatnummering heeft. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Google Maps afwijkt van de exacte locatie. Ondanks deze oriŽntatiefout, ligt de werkelijke locatie van de bezienswaardigheid nooit ver van de aangewezen locatie door Google Maps.

Hebben jullie nog meer informatie over een specifieke bezienswaardigheid?
Nee, wij hebben niet meer informatie dan er op onze website staat. Alles wat wij hebben en (zo goed als mogelijk) geverifieerd is publiceren wij, wanneer hiervoor toestemming is van de eigenaar van de informatie en volgens de wetgeving.

Kunnen jullie onderzoek doen naar een specifieke bezienswaardigheid?
Wij kunnen standaard geen diepgaand onderzoek naar bezienswaardigheden doen, daar hebben wij de middelen helaas niet voor binnen ons team van vrijwilligers. Wij kunnen slechts proberen de online beschikbare informatie te rangschikken en deze, indien relevant, toevoegen aan onze website.

Zijn jullie onderdeel van de organisatie van een specifieke bezienswaardigheid?
Nee, wij zijn een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van een museum, begraafplaats of iets dergelijks; wij zijn een encyclopedische website voor oorlogshistorie. Wij registreren locaties voor een informatief doel.

Domein Actueel

Hoe kan ik actuele (pers)berichten aan jullie doorsturen en wanneer worden deze geplaatst?
Actuele (pers)berichten kunt u aan ons doorsturen via email naar info@tracesofwar.com. Alle doorgestuurde berichten worden eerst nagekeken door een STIWOT-medewerker. Uw bericht verschijnt dus niet direct op onze website.

Hoe worden boeken en films beoordeeld op deze website?
Onze recensenten beoordelen films en boeken met 0 tot en met 5 sterren. De classificatie van deze sterren is als volgt:

0 = Slecht
* = Matig
** = Redelijk
*** = Goed
**** = Zeer Goed
***** = Uitstekend

Domeinen Personen en Onderscheidingen

Ik mis een persoon of onderscheiding of bepaalde informatie is incompleet. Waarheen kan ik aanvullingen toesturen?
Aanvullingen, inclusief fotoís, kunt u toesturen aan: info@tracesofwar.com. Let op: wij nemen enkel met betrouwbare bronnen ondersteunde aanvullingen op. Ingescande bronnen kunt u als bijlage aan ons toesturen.

Waarom staat een specifiek persoon niet op jullie website geregistreerd als ontvanger van een onderscheiding?
Wij voegen enkel personen toe waarvan wij kunnen verifiŽren dat zij een bepaalde onderscheiding hebben ontvangen. Als u een persoon wilt laten toevoegen dan is dat mogelijk. Let op: wij nemen enkel met betrouwbare bronnen ondersteunde personen op. Ingescande bronnen kunt u als bijlage aan ons toesturen.

Waarom staat er een persoonsnaam vermeldt van iemand die nog in leven is?
TracesOfWar is een historische website. Op deze website staan personen vermeld die in de geschiedenis een rol hebben gespeeld in militair of ander opzicht en daarvoor al dan niet een onderscheiding hebben ontvangen. Overeenkomst met in leven zijnde personen met eenzelfde naam, niet zijnde dezelfde persoon, berust geheel op toeval.

Waarom wordt voornamelijk de Tweede Wereldoorlog behandeld?
Het ontbreekt onze redactie momenteel aan voldoende capaciteit om ook structureel andere historische oorlogen te behandelen. Wij willen hier graag verandering in aanbrengen, echter hiervoor hebben wij vrijwilliger met kennis van zaken nodig. Denkt u ons hiermee te kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Hebben jullie nog meer informatie over een specifiek persoon?
Nee, we hebben niet meer informatie dan er op onze website staat. Alles wat wij hebben en (zo goed als mogelijk) geverifieerd is publiceren wij, wanneer hiervoor toestemming is van de eigenaar van de informatie en volgens de wetgeving.

Kunnen jullie onderzoek doen naar een specifiek persoon?
Wij kunnen standaard geen diepgaand onderzoek naar personen doen, daar hebben wij de middelen helaas niet voor binnen ons team van vrijwilligers. Wij kunnen slechts proberen de online beschikbare informatie te rangschikken en deze, indien relevant, toevoegen aan onze website.

Vragen en feedback

Ik kan bepaalde informatie niet vinden op de website. Kan ik bij jullie terecht met inhoudelijke vragen?
Inhoudelijke vragen kunt u kwijt via het†contactformulier.†Wij proberen uw vraag dan zo spoedig mogelijk zelf te beantwoorden of verwijzen u door. Voor vragen over de Tweede Wereldoorlog is het ook handig om eerst rond te kijken op het STIWOT Forum. Dit Forum wordt bezocht door een grote groep mensen met interesse in de Tweede Wereldoorlog en de kans is dan ook groot dat uw vraag beantwoord wordt. Ook voor een interessante, niet politieke, aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde discussie is het STIWOT Forum de juiste plek.

Hoe kan ik historische onjuistheden aan jullie doorgeven?
Hoewel onze auteurs meerdere bronnen raadplegen voor het schrijven van artikelen, is het niet uitgesloten dat bepaalde feiten niet overeenkomen met de informatie die in uw bronnen voorkomt. Als u in het domein Artikelen of in boek- en filmrecensies bepaalde onjuistheden of onduidelijkheden tegenkomt, kunt u dit doorgeven via de feedbackbutton naast de tekst. Wij nemen uw feedback alleen in behandeling als u uw boodschap heeft onderbouwd met ťťn of meerdere bronnen. Inhoudelijke fouten in informatie uit de overige domeinen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Hoe kan ik taalfouten aan jullie doorgeven?
Het kan gebeuren dat u tijdens het lezen van teksten op een spelfout of rare zinsconstructie stuit. TracesOfWar kan niet garanderen dat alle informatie op de website foutloos is. Als u in het domein Artikelen of in boek- en filmrecensies taalfouten tegenkomt, kunt u dit doorgeven via de feedbackbutton naast de tekst. Taalfouten in teksten uit de overige domeinen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Hoe kan ik foutmeldingen doorgeven?
Het kan zijn dat u tijdens een bezoek aan onze site op een foutmelding stuit. Ondanks dat wij onze website zorgvuldig onderhouden en testen, kunnen technische fouten niet uitgesloten worden. U kunt de foutmeldingen of Ďbugsí doorgegeven via het contactformulier. Onze technische dienst zal dan spoedig voor een oplossing van dit probleem zorgen.

Gebruiken van informatie van de website

Mag ik een artikel of fotoís gebruiken voor mijn werkstuk/scriptie?
Als leerling/student mag u onze teksten en fotoís gebruiken voor werkstukken. Vermeld onze website wel in uw bronvermelding. Wilt u grote delen van onze teksten letterlijk overnemen, neem dan contact met ons op.

Mag ik een tekst of foto gebruiken voor mijn website of andere publicatievormen?
Het overnemen van een tekst of foto op uw eigen website of in een andere publicatievorm is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van STIWOT. Wij kunnen slechts toestemming verlenen voor het overnemen van teksten en fotoís die door onze eigen medewerkers gemaakt zijn. Voor meer informatie over auteursrechten/copyright verwijzen we u naar deze pagina.

Overig

Hoe zit het met mijn privacy en cookies?
Voor meer informatie over privacy en cookies verwijzen we u naar deze pagina.