TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nieuwste artikelen

Strijd om de Belgische kanalen: Beverlo
 • Artikel door Joris Nieuwint
 • Geplaatst op 25 november 2023

Strijd om de Belgische kanalen: Beverlo

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de verovering van het bruggenhoofd bij Beringen en de daaropvolgende Duitse tegenaanvallen op 6 en 7 september. Het artikel eindigde met het veroveren van de mijnen en steenbergen door de Irish Guards op 8 september. In dit artikel kijken we naar de daarop volgende aanval, het veroveren van het dorp Beverlo.

Britse Commands
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 oktober 2023

Britse Commands

De hoogste operationele structuur binnen diverse Geallieerde strijdkrachten stond en staat veelal bekend onder de term Command. Dit was en is ook het geval bij het British Armed Forces. In dit overzicht staan de diverse Britse Commands opgesomd zoals die bestonden en bestaan binnen de British Army, Royal Navy en Royal Air Force.

Japanse Legers - Gun, 軍
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 7 oktober 2023

Japanse Legers - Gun, 軍

De Japanse indeling in legers was over het algemeen anders dan zoals dat bij ander landen gebruikelijk was. DE term Gun zoals deze aan een leger werd gegeven kon gelden voor een militaire formatie vergelijkbaar met een Westerse legergroep, leger en/of legerkorps. Globaal konden Japanse legers ingedeeld worden in So-gun (総軍 - Algemene Legers), Homen-gun (方面軍 - Territoriale Legers) en Gun (軍 - Legerkorpsen), waarbij de laatste nog het dichtste bij de Westerse legers kwamen.

Japanse Speciale Marine Landingseenheden (Kaigun Tokubetsu Rikusentai) - 海軍特別陸戦隊
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 april 2023

Japanse Speciale Marine Landingseenheden (Kaigun Tokubetsu Rikusentai) - 海軍特別陸戦隊

De Japanse Speciale Marine Landingseenheden waren een aantal speciale eenheden van marinepersoneel die naast hun marine taken ook een opleiding tot infanterist hadden ontvangen. Aanvankelijk werden deze eenheden als landingseenheden gevormd aan boord van Japanse oorlogsschepen. Dit werd gevolgd door eenheden van Japanse marinebases die hiervoor speciaal werden opgeleid.

Nederlandse Zeemacht in Nederlands-IndiŽ
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 9 april 2023

Nederlandse Zeemacht in Nederlands-IndiŽ

De Nederlandse Zeestrijdkrachten in Nederlands-IndiŽ vormden een belangrijk onderdeel van de Nederlandse militaire aanwezigheid in de Indische archipel. Waar aanvankelijk de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en later ondersteund door de Staatse Vloot de dienst op het water in de archipel uitmaakten, werd dit later een samenraapsel van de Koninklijke Marine, Koloniale Marine, Indische Militaire Marine en Gouvernementsmarine. In diverse perioden bestonden verschillende van deze marines naast elkaar, wat samenwerking en coŲrdinatie vaak niet ten goede kwam. Uiteindelijk werden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog alle onderdelen gemilitariseerd en operationeel ondergebracht bij de Koninklijke Marine.

Nederlandse Vliegtuigeskaders in het buitenland 1940-1945
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 8 april 2023

Nederlandse Vliegtuigeskaders in het buitenland 1940-1945

Na de bezetting van Nederland in mei 1940 door de Duitsers en later Nederlands-IndiŽ door Japan, wisten vele Nederlanders Groot-BrittanniŽ en AustraliŽ te bereiken. Met een aantal van deze mensen werd onder de hoede van de RAF en de RAAF een aantal Nederlandse vliegtuig eskaders opgericht die de strijd tegen de bezetter voortzetten.

Duitse Heer Kavallerie-Divisionen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 april 2023

Duitse Heer Kavallerie-Divisionen

Waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de Kavallerie bij de diverse Duitse legers nog een aanzienlijke rol speelde, werd deze gedurende het interbellum steeds verder teruggedrongen. Kende de Reichsheer tussen de twee Wereldoorlogen nog drie Kavallerie-Divisionen, bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog telde de Wehrmacht er nog maar twee. Tegenwoordig kent Duitsland geen Kavallerie eenheden meer.

Vliegveld Samarinda II
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 maart 2023

Vliegveld Samarinda II

In 1940 werd besloten om een aantal goed gecamoufleerde, geheime vliegvelden aan te leggen op onder andere Sumatra en Borneo. Het geheime vliegveld op Borneo werd Samarinda II, genoemd naar het al bestaande vliegveld Samarinda. Het vliegveld zou door de Japanners pas ten tijde van de inval in januari 1942 worden ontdekt.

Nederlandse Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (ML-KNIL)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 27 maart 2023

Nederlandse Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (ML-KNIL)

Met de oprichting van de Proefvliegafdeeling KNIL (PVA-KNIL) in 1914, werd een aanvang gemaakt met het ontstaan van de Luchtvaartafdeeling-KNIL (LA-KNIL) en de vorming van de uiteindelijke Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (ML-KNIL). Dit zelfstandige wapen zou de militaire luchtvaart in Nederlands-IndiŽ vormen tot haar opheffing in 1950.

Nederlands Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 maart 2023

Nederlands Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)

Vanaf de formatie in 1814 van het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in Nederlands-IndiŽ voor de militaire aanwezigheid van het koninkrijk gezorgd. Tot aan haar opheffing in 1950 probeerde dit leger de Nederlandse heerschappij over het gebied wat later IndonesiŽ werd, indien nodig met geweld en onderdrukking, te handhaven. Uiteindelijk werd met de overdracht van de soevereiniteit van Nederlands-IndiŽ aan IndonesiŽ het KNIL overbodig en in 1950 opgeheven.

Vliegveld Tarakan
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 maart 2023

Vliegveld Tarakan

Het vliegveld Tarakan werd gedurende de Nederlandse overheersing van Nederlands-IndiŽ aangelegd als een civiel vliegveld ten behoeve van de oliewinning op het eiland. Vanaf eind jaren 1930 werd het vliegveld tevens gebruikt als militair vliegveld voor de Militaire Luchtvaart KNIL. Vanaf 11 januari 1942 werd het vliegveld, na de verovering van Tarakan door Japan, gebruikt door Japanse vliegtuigen. Nadat het vliegveld op 3 mei 1945 door de Geallieerden werd heroverd, wewrd het een basis voor de RAAF. Na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ werd het vliegveld gebruikt als lokaal vliegveld tot het in 2000 werd omgevormd tot Bandar Udara Internasional Juwata (Juwata Internationaal Vliegveld). Naast een internationaal civiel vliegveld herbergt Juwata tevens een militaire basis.

Strijd om de Belgische kanalen: Beringen
 • Artikel door Joris Nieuwint
 • Geplaatst op 8 februari 2023

Strijd om de Belgische kanalen: Beringen

In deze reeks artikelen wordt de periode die voorafging aan Operatie Market Garden beschreven, de gebeurtenissen tussen 6 en 14 september 1944. We volgen de opmars van het Britse 30ste Legerkorps vanaf Brussel naar Joeís Bridge bij Lommel, het startpunt voor Operatie Market Garden. De gevechten waren, tot grote schrik van de Britten, ineens weer net zo intens als die in NormandiŽ. Van een snelle opmars was geen sprake meer, er moest voor elke meter grond gestreden worden.

Bombardement op Helmond, 23 december 1944
 • Artikel door Jeroen Koppes
 • Geplaatst op 21 december 2022

Bombardement op Helmond, 23 december 1944

We schrijven zaterdag 23 december 1944, bijna drie maanden na de bevrijding van Helmond op 25 september 1944. De oorlog is echter nog lang niet voorbij. Helmond was veranderd in een rustplaats. In de stad lagen hoofdkwartieren en werkplaatsen. Af en toe werd men opgeschrikt door de Duitse dreiging, tijdens operatie Kent, of een sporadisch bombardement. Zo ook op deze dag.

Special Air Service Brigade in Noord-Afrika
 • Artikel door Matthias Ouwejan
 • Geplaatst op 11 december 2022

Special Air Service Brigade in Noord-Afrika

De Special Air Service of SAS werd in de eerste helft van 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika opgericht door Lieutenant David Stirling. De officiŽle naam van de eenheid was: L Detachment: Special Air Service Brigade. Op het continent voerde de speciale eenheid verscheidene operaties uit waarbij hun onconventionele optreden een uniek kenmerk was. Ze opereerden meestal in kleine, beweeglijke eenheden en vaak achter de vijandelijke linies. De doelen die ze aanvielen waren onder andere vliegvelden, hoofdkwartieren en aanvoerlijnen. Het doel was om zoveel mogelijk chaos te stichten achter het front. Onder leiding van de flamboyante Stirling lukte dit de SAS goed en ze wisten al snel een reputatie op te bouwen bij vriend en vijand. Lees in het artikel welke doelen zij aanvielen en hoe ver hun succes ze bracht in Noord-Afrika.

Ironbottom Sound
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 1 november 2022

Ironbottom Sound

Van 7 augustus 1942 tot 7 februari 1943 woedde in de Pacific de Slag om Guadalcanal. De Japanse strijdkrachten waren halverwege 1942 bezig om een verdedigingsgordel rond de door hen veroverde gebieden in de Pacific op te bouwen. Hiertoe veroverden zij eilanden waar vliegvelden en havenfaciliteiten aangelegd konden worden. De verovering van Midway voor dit doel werd door de US Navy, de Amerikaanse marine, verijdeld tijdens de Slag om Midway. Dit was de eerste zeeslag in de Pacific die door de Amerikanen gewonnen werd en deze wordt vaak gezien als het kantelpunt in de strijd in de Pacific. Maar de Amerikaanse overwinning van de Slag om Guadalcanal, die zowel in de lucht, op zee en op land uitgevochten werd, zou uiteindelijk de echte omslag worden van de slag om de Pacific.