TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nieuwste artikelen

De laatste 242. De terechtstelling van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog
 • Artikel door Fabian Van Samang
 • Geplaatst op 3 januari 2024

De laatste 242. De terechtstelling van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog

Omschrijving:

Fout volk
 • Artikel door Koen van Wijk
 • Geplaatst op 26 november 2023

Fout volk

Elke Nederlandse gemeente heeft zo haar eigen oorlogsverleden. Wie zich verdiept in Haarlem tijdens de bezettingsjaren, komt al snel uit bij klinkende namen als Hannie Schaft, Corrie ten Boom en Freddie en Truus Oversteegen. In de Noord Hollandse hoofdstad en omgeving zijn verschillende verzetslieden actief geweest die later beroemd zijn geworden en die zich hebben genesteld in de publieke herinnering. Minder aandacht was er voor de andere kant in Haarlem: die van de Duitse machthebbers, NSBíers, collaboratie en verraad.

Legitimatieplicht tijdens de Duitse bezetting
 • Artikel door Harold Makaske
 • Geplaatst op 27 april 2023

Legitimatieplicht tijdens de Duitse bezetting

Eťn van de meest ingrijpende beslissingen tijdens de bezettingstijd was de invoering van het persoonsbewijs. Alle Nederlanders, ouder dan 14 jaar, moesten zich met dit document kunnen legitimeren. Het systeem van de persoonsregistratie werd in Nederland tot in de perfectie georganiseerd.

Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 15 maart 2023

Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM)

Ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific en het Verre Oosten, was de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) ťťn van de grotere oliemaatschappijen ter wereld en de grootste olieproducent in Nederlands-IndiŽ. Vanaf de jaren 1930 beheerste de BPM de olieproductie in Nederlands-IndiŽ door 85% van de markt te bezitten. De installaties van de BPM waren dan ook ťťn van de belangrijkste doelen van de Japanse invasie van Nederlands-IndiŽ. Bezit van de olievelden en raffinaderijen was van groot belang voor de Japanse expansie.

Europese vrijwillig(st)ers in het Duitse Rode Kruis (1940-1945)
 • Artikel door Rudi Dolfin
 • Geplaatst op 22 december 2022

Europese vrijwillig(st)ers in het Duitse Rode Kruis (1940-1945)

Na de machtsovername door de naziís in 1933 begon een proces van 'Gleichschaltung (gelijkschakeling) van alle Duitse maatschappelijke organisaties. Van vakbonden via veteranenorganisaties tot en met de vereniging evangelische maagden [note]Heering Ė Hüsken, Katalog der Abzeichen Deutscher Organisationen 1871 Ė 1945,4e erweiterte Auflage, Ausgabe 1997,zie: pag. 138 no: 9109a, pag. 144 no:9130a..[/note] ontkwam geen enkele organisatie aan gedwongen aanpassing of werd bij weigering tot medewerking opgeheven. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), onderdeel van het Internationale Rode Kruis (IRK), zag zich als een van de eerste maatschappelijke neutrale organisaties klaargestoomd om Gleichgeschaltet te worden in het nieuwe Derde Rijk.

Fokker Vliegtuigfabrieken en vliegtuigen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 10 mei 2022

Fokker Vliegtuigfabrieken en vliegtuigen

Toen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, was de bijdrage van de Duitse Luftwaffe dusdanig dat zij het luchtruim nagenoeg beheersten. Toch werden hun piloten geconfronteerd met redelijk moderne vliegtuigen van een fabrikant die de eigen Luftwaffe bevelhebbers maar al te goed kenden. In gelijkwaardige ontmoetingen deden zelfs de verouderde typen van de fabrikant het redelijk goed tegen hun Duitse opponenten. De Duitse piloten moesten het opnemen tegen Fokker vliegtuigen, een fabrikant van vliegtuigen waar hun eigen bevelhebbers tijdens de Eerste Wereldoorlog het luchtruim mee beheersten. In mei 1940 hadden de fabrieken van Fokker al een hele geschiedenis achter de rug, een geschiedenis die tot op de dag van vandaag, hoewel in afgeslankte vorm, nog steeds voortgaat.

Olympisch dorp Berlijn 1936
 • Artikel door Maurice Laarman
 • Geplaatst op 16 januari 2022

Olympisch dorp Berlijn 1936

Halverwege de jaren dertig is Berlijn het middelpunt van de wereld tijdens de Olympische Spelen van 1936. Adolf Hitler gebruikt de Spelen om de wereld te laten zien waartoe nazi-Duitsland in staat is. Het door de Duitsers gebouwde olympisch dorp in de directe omgeving van Berlijn is de thuishaven van de meeste atleten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de bouw van het dorp, het dagelijks leven tijdens de Olympische Spelen en de leegstand en het verval tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wordt aandacht besteed aan restauratie en conservering van de resten van het dorp na de sovjetperiode.

Anglo-French Supreme War Council
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 5 augustus 2021

Anglo-French Supreme War Council

Op 9 maart 1936 verklaarde de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, dat de schendingen van de Overeenkomst van Locarno door Duitsland, de Britten noodzaakten tot hulp aan Frankrijk en BelgiŽ. Op 19 maart 1936 werd dit bekrachtigd. In november 1936 besloot de Britse overheid tot daadwerkelijke stappen om te komen tot een Engels-Frans bondgenootschap. BelgiŽ werd hier formeel buiten gelaten aangezien dit land een strikte neutraliteit nastreefde.

Hongerwinter
 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 26 februari 2021

Hongerwinter

De Nederlanders waren er in het najaar van 1944 van overtuigd dat de bevrijding van de Duitse bezetting aanstaande was. In plaats daarvan werden zij geconfronteerd met een gure winter, waarin er een nijpend tekort was aan voedsel en brandstof, die duizenden het leven zou kosten en alom bekend zou worden als de Hongerwinter.