TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nieuwste artikelen

Fokker D.XXIII (D-23)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 februari 2024

Fokker D.XXIII (D-23)

De Fokker D.XXIII was de laatste Fokker jager die voor de Tweede Wereldoorlog in ontwikkeling was en waar een prototype van was gebouwd. Het prototype heeft nog voor de oorlog gevlogen. Het toestel werd in mei 1940 vernield bij een bombardement op Schiphol.

Noorse Vrachtschepen van de Oria-klasse (1920)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 februari 2024

Noorse Vrachtschepen van de Oria-klasse (1920)

In 1920 en 1921 bouwde de North Hilton scheepswerf van Osbourne, Graham & Co., twee schepen van eenzelfde type, de s.s. Oria en s.s. Navarra voor de Noorse rederij D/S I/S Garonne - Fearnley & Eger, Christiania uit Oslo. Beide schepen waren nog in gebruik toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De Navarra werd in 1940 door een Duitse onderzeeboot getorpedeerd en de Oria verging in Duitse dienst in 1944 tijdens een storm in de Middellandse Zee.

Nederlandse Kanonneerboten van de Thor-klasse (1878)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 februari 2024

Nederlandse Kanonneerboten van de Thor-klasse (1878)

In de jaren 1870 tot en met 1890 werden 16 kanonneerboten gebouwd voor de Koninklijke Marine ter verdediging van kustwateren, binnenwateren en havens. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een deel van deze schepen verbouwd om als hulpmijnenveger/-visser, dienst te doen. Deels werden de schepen later ingezet als rivierkanonneerboot en ten tijde van het begin van de Tweede Wereldoorlog waren nog negen schepen in deze klasse in dienst. Nagenoeg al deze negen schepen gingen in de meidagen verloren of werden kort daarna door de Duitsers gesloopt. Ten minste ťťn schip werd door de Kriegsmarine gebruikt.

Britse Vrachtschepen van de Umtata-klasse (1935)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 december 2023

Britse Vrachtschepen van de Umtata-klasse (1935)

De Bullard King & Company Ltd, liet voor haar Natal Direct Line een prototype bouwen, de s.s. Umtata, voor het vervoer van goederen en passagiers van Londen naar Durban en Oost-Afrika. In de jaren daarna volgden nog eens twee schepen van hetzelfde type, de s.s. Umtali en s.s. Umgeni. Beide laatste schepen overleefden de Tweede Wereldoorlog, maar de Umtata werd maar liefst twee keer getorpedeerd voordat het in 1942 zonk.

Japanse Mijnenvegers van de W 17-klasse (1935)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 december 2023

Japanse Mijnenvegers van de W 17-klasse (1935)

Van de oorspronkelijk zes geplande W 13-klasse (1933) mijnenvegers, werd het ontwerp voor de bouw van de laatste twee schepen, W 17 en W 18, volledig herzien, waardoor deze twee schepen eigen technische specificaties kregen. De stabiliteit werd verbeterd en de boeg kreeg een iets andere vorm. Alleen de W 17 overleefde de Tweede Wereldoorlog en werd in 1948 gesloopt.

Britse Vrachtschepen van de Northwestern Miller-klasse (1914)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 oktober 2023

Britse Vrachtschepen van de Northwestern Miller-klasse (1914)

Eind 1914 werden door de Britse Furness, Withy & Co., twee vrachtschepen voor het vervoer van bloem besteld bij de scheepswerf van de Northumberland Shipbuilding Co Ltd.. Hoewel de beide schepen, de s.s. Northwestern Miller en de s.s. Southwestern Miller van eenzelfde ontwerp waren, verschilden de schepen qua afmetingen en waterverplaatsingen licht. Beide schepen werden in 1927 verkocht aan de Norddeutscher Lloyd in Bremen als s.s. Augsburg en s.s. Giessen. De Giessen verging in maart 1929, de Augsburg kwam uiteindelijk als s.s. Teiryu Maru in Japan terecht, waarbij het schip in juli 1944 verloren ging.

Japanse Hulpmijnenvegers
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 11 oktober 2023

Japanse Hulpmijnenvegers

Tot in de jaren 1920, werd door de Japanse Keizerlijke Marine voornamelijk gebruik gemaakt van mijnenleggers en hulpmijnenvegers (schepen die tijdelijk de functie van mijnenveger kregen) voor het vegen van mijnen. Nadat begin jaren 1920 de Japanse Keizerlijke Marine mijnenvegers speciaal voor het vegen van mijnen ging produceren, bleef men ook gebruik maken van hulpmijnenvegers.

Japanse Mijnenvegers van de W 13-klasse (1933) - 第十三号型掃海艇
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 29 september 2023

Japanse Mijnenvegers van de W 13-klasse (1933) - 第十三号型掃海艇

De W 13-klasse mijnenvegers werden in het begin van de jaren 1930 gebouwd en in dienst gesteld. Het was een groep van vier schepen, waarvan het ontwerp een verbeterde variant op de W 1-klasse (1923) vormde. Twee aanvullende schepen kregen een aanzienlijke verbouwing waardoor deze veelal als W 17-klasse (1935) worden aangeduid. Alle vier de W 13-klasse schepen gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren.

Japanse Vrachtschepen van de Sakito Maru-klasse (1939)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 september 2023

Japanse Vrachtschepen van de Sakito Maru-klasse (1939)

Van 1939 tot 1941 bouwde Japan aan de scheepswerf van Mitsubishi in Nagasaki en aan de Yokohama Droogdokmaatschappij een zevental snelle vrachtschepen met passagiersaccommodatie aangedreven door dieselmotoren. De zeven schepen, Sakito Maru, Sanuki Maru, Sado Maru, Sagami Maru, Sagara Maru, Sakura Maru en Sasago Maru, werden gedurende de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog allen gemilitariseerd. De Sado Maru deed dienst als luchtafweerschip, de Sakito Maru, Sagami Maru, Sakura Maru en Sasago Maru als transportschip en de Sanuki Maru en Sagara Maru als vliegtuigmoederschepen. Alle schepen in deze klasse gingen tijdens de oorlog verloren.

Japanse Vrachtschepen van de Kinai Maru-klasse (1930)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 13 september 2023

Japanse Vrachtschepen van de Kinai Maru-klasse (1930)

De in het begin van de jaren 1930 gebouwde schepen (zes stuks) van de Kinai Maru-klasse, waren op dat moment zeer moderne, diesel aangedreven schepen. Zij zouden de maatstaf vormen voor meer dan vijftig schepen die hierna met steun van de Japanse overheid werden gebouwd. Van de zes schepen in deze klasse, werden er in 1941 vijf gevorderd door de Japanse Keizerlijke Marine om ingezet te worden als transportschip en werd de Sanyo Maru verbouwd tot vliegtuigmoederschip voor watervliegtuigen. Alle zes de schepen gingen tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog verloren.

Japanse Vrachtschepen van de Rakuto Maru-klasse (1935)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 29 augustus 2023

Japanse Vrachtschepen van de Rakuto Maru-klasse (1935)

De Rakuto Maru-klasse was een klasse van drie schepen gebouwd door de Uraga Senkyo K.K. scheepswerf en afgeleverd in 1935 aan de Osaka Shosen K.K.. Het waren vrachtschepen van het C-Type met een behoorlijke passagierscapaciteit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle schepen uit deze klasse gevorderd. De schepen werden gebruikt als transportschepen en hulpkanonneerboot en gingen alle drie verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Japanse Vrachtschepen van de Kamitsu Maru-klasse (1937)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 10 juli 2023

Japanse Vrachtschepen van de Kamitsu Maru-klasse (1937)

In 1937 werden bij de scheepswerven van Harima Zosensho in Aioi en Mitsubishi in Kobe, vier moderne vrachtschepen afgeleverd in de Kamitsu Maru-klasse, voor de Settsu Shosen K.K.. Alle vier de schepen kwamen vanaf 1941 in dienst bij de Keizerlijke Japanse Marine als algemeen transportschip en hulp-kanonneerboot. Drie schepen gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren.

Japanse Vrachtschepen van de Yoshida Maru Nr. 1-klasse (1918) - 第一吉田丸型
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 1 juli 2023

Japanse Vrachtschepen van de Yoshida Maru Nr. 1-klasse (1918) - 第一吉田丸型

De Yoshida Maru No. 1-klasse was een klasse van 25 vrachtschepen gebouwd tussen 1918 en 1925. Formeel werd deze grote groep schepen aangeduid als Type B vrachtschepen. Van de 25 gebouwde schepen waren nog 20 schepen in dienst ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waarbij ze intensief werden gebruikt als troepentransportschepen en/of algemene transportschepen. Slechts ťťn schip overleefde de oorlog.

Japanse Vrachtschepen van de Hague Maru-klasse (1919)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 juni 2023

Japanse Vrachtschepen van de Hague Maru-klasse (1919)

De Hague Maru-klasse was een groep van vier vrachtschepen met passagiersaccommodatie, in de jaren 1920 gebouwd bij de Innoshima scheepswerf voor Osaka Shosen Kaisha (OSK) Line. Alle vier de schepen werden vlak voor de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Japanse Keizerlijke Marine als transportschepen en hospitaalschip. De schepen gingen allen door oorlogshandelingen verloren.

Japans Vrachtschip van de Kano Maru-klasse (1933)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 juni 2023

Japans Vrachtschip van de Kano Maru-klasse (1933)

Het Japanse koopvaardijschip Kano Maru werd in 1934 afgeleverd aan de Kokusai Kisen K.K.. In 1941 werd het schip door de Japanse Keizerlijke Marine gevorderd en ingezet als algemeen transportschip. In deze hoedanigheid nam het schip deel aan de strijd rond Nederlands-IndiŽ, de slag om Midway en diverse transportoperaties. Nadat het schip in juli 1942 door een Amerikaanse onderzeeboot werd getorpedeerd, werd het naar de baai van Kiska gesleept. Hier werd het schip onherstelbaar beschadigd door een luchtbombardement, waarna het zonk in de baai van Kiska.

Japanse Torpedobootjagers van de Momi-klasse (1919) - 樅型駆逐艦
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 1 juni 2023

Japanse Torpedobootjagers van de Momi-klasse (1919) - 樅型駆逐艦

De Momi-klasse torpedobootjagers was een groep van 21 stuks 2e klasse torpedobootjagers van de Japanse Marine, ontwikkeld tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. De meeste schepen uit deze klasse waren als torpedobootjager nog in gebruik tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren ze al vervangen door moderner torpedobootjagers en werden de schepen nog door gebruikt als opleidingsschip, patrouillevaartuig of snel transportvaartuig.

Japanse Onderzeebootjagers van de Cha 103-klasse (1942)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 1 juni 2023

Japanse Onderzeebootjagers van de Cha 103-klasse (1942)

Tussen augustus 1942 en januari 1945 nam de Japanse Keizerlijke Marine een zevental onderzeebootjagers in dienst die waren gebouwd aan het Marine Etablissement in Soerabaja. Van oorsprong waren dit voor de Nederlandse Marine in aanbouw zijnde patrouillevaartuigen van de B-klasse (1942) waarvan een aantal voor de Japanse marine werden afgebouwd. Van de zeven vaartuigen gingen er twee verloren door oorlogshandelingen.

Japanse Mijnenlegger van de Itsukushima-klasse (1929) - 厳島
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 8 mei 2023

Japanse Mijnenlegger van de Itsukushima-klasse (1929) - 厳島

De Japanse mijnenlegger-nettenlegger Itsukushima was het enige schip van een ontwerp, besteld in 1923. Het schip kwam in 1929 in dienst en was het eerste grote Japanse schip dat werd aangedreven door een diesel motor. Op 17 oktober 1944 werd het schip in de Javazee tot zinken gebracht door de Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. Zwaardvisch (P322).

Japanse Vrachtschepen van de Shingo Maru-klasse (1917)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 7 mei 2023

Japanse Vrachtschepen van de Shingo Maru-klasse (1917)

De Shingo Maru-klasse was een groep van 19 schepen gebouwd in Uraga bij de Uraga droogdokmaatschappij en de Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd. De schepen werden gebouwd tussen 1917 en 1920. Een aantal schepen kwam in dienst of werden gebouwd voor niet-Japanse rederijen. De schepen uit de klasse die bij uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nog in dienst waren werden ingezet voor de Keizerlijke Japanse Marine of het Keizerlijke Japanse Leger.

Japanse Vrachtschepen van de Shanghai Maru-klasse (1919)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 1 mei 2023

Japanse Vrachtschepen van de Shanghai Maru-klasse (1919)

De vrachtschepen van de Shanghai Maru-klasse, bestond uit vijf in 1919 gebouwde vrachtschepen met passagiersaccommodatie. Eťn van de schepen, de s.s. Caroline Maru, ging in 1923 verloren. De overige vier schepen deden tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst als troepentransportschepen en gingen daarbij allen verloren.

Nederlandse Gouvernementschepen Type Arend en Valk
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 31 maart 2023

Nederlandse Gouvernementschepen Type Arend en Valk

De bij de scheepswerf De Schelde in Vlissingen gebouwde Gouvernementschepen van het type Arend en Valk, bestond uit drie schepen, de G.s.s. Arend, G.s.s. Valk en G.s.s. Zwaluw. De schepen werden besteld voor de civiele Gouvernementsmarine in Nederlands-IndiŽ en hebben daar tot begin 20e eeuw dienst gedaan. Rond 1910 werden ze vervangen door moderner schepen. Het laatst gebouwde schip, de Zwaluw deed in 1942 nog dienst bij het eiland Tarakan als loodslichtschip.

Nederlandse patrouilleboten
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 24 maart 2023

Nederlandse patrouilleboten

De Koninklijke Marine had tot kort voor de Tweede Wereldoorlog nooit over patrouilleboten beschikt. De taken van dergelijke vaartuigen, het bewaken van de territoriale wateren, havens en zeegaten en visserij-inspectie, werden door andere kleine oorlogsschepen uitgevoerd. De torpedoboten van de Z-klasse en de torpedoboten van de G-klasse werden bijvoorbeeld vaak als patrouillevaartuigen ingezet, maar ook mijnenvegers van de Jan van Amstel-klasse en Hr. Ms. M1 tot en met Hr. Ms. M4.

Japanse Torpedobootjagers van de Asashio-klasse (1936) - 朝潮型駆逐艦
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 16 november 2022

Japanse Torpedobootjagers van de Asashio-klasse (1936) - 朝潮型駆逐艦

De Asashio-klasse was in feite een gemoderniseerde versie van de Shiratsuyu-klasse (1935). Bij het ontwerp had de Japanse marine lering getrokken uit fouten die in eerdere ontwerpen waren gemaakt. Daarnaast was, bij aanvang van het ontwerpen in 1934, al afgestapt van het handhaven van de Internationale vlootverdragen en legde Japan zich geen enkele restrictie meer op. Zodoende kon men weer voluit ontwerpen en ontstonden weer grotere "kruiser-type" torpedobootjagers. De Asashio-klasse was de eerste uit een nieuwe reeks torpedobootjagers. Er werden tien schepen gebouwd die allen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gingen.

Japanse Vrachtschepen van de Taifuku Maru No.1-klasse (1916)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 4 november 2022

Japanse Vrachtschepen van de Taifuku Maru No.1-klasse (1916)

Eťn van de grootste klassen Japanse koopvaardijschepen, waren die van de Taifuku Maru No.1-klasse , of ook wel Daifuku Maru No.1-klasse koopvaardijschepen. Formeel was de naam van deze klasse de Daiichi Daifuku Maru-klasse, waarbij Dai-ichi zoveel betekend als eerste of No. 1. Deze door Kawasaki in Kobe gebouwde klasse bestond uit maar liefst 75 schepen gebouwd in de jaren 1916 tot 1921 en in wereldwijd tussen 1916 en 1954 in gebruik geweest. Van de 75 schepen is bekend dat er 60 tijdens hun loopbaan verloren gingen, waarvan een groot aantal door oorlogshandelingen. De klasse was gebaseerd op een Brits standaard ontwerp voor een vrachtschip tijdens de Eerste Wereldoorlog en zou model staan voor vele door Japan gebouwde schepen.

Japanse Vrachtschepen van de Toyooka Maru-klasse (1915)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 november 2022

Japanse Vrachtschepen van de Toyooka Maru-klasse (1915)

De zes transportschepen van de Toyooka Maru-klasse werden tussen 1915 en 1920 gebouwd voor de rederij Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). Sommige werden tijdens de 2e Chinees-Japanse oorlog, allen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Japanse Keizerlijke Marine en ingezet als transportschepen dan wel troepentransportschepen. Ze gingen allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren.

Aichi D3A Val
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 30 oktober 2022

Aichi D3A Val

De Aichi D3A Val duikbommenwerper was de standaard duikbommenwerper van de Japanse Keizerlijke Marine bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific. Het toestel werd vanaf eind 1939 geÔntroduceerd als opvolger van de Aichi D1A duikbommenwerper. De eerste operationele inzet vond in november 1939 in China plaats. In twee varianten werden bijna 1.500 toestellen geproduceerd die operationeel vanaf midden 1942 aan boord aan vliegdekschepen langzaam aan werden vervangen door de Yokosuka D4Y duikbommenwerper. De Aichi D3A zelf zou nog tot het eind van de oorlog als op land gestationeerde bommenwerper en als opleidingsvliegtuig worden ingezet.

Japanse Vliegdekschepen van de Shokaku-klasse (1939) - 翔鶴型
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 30 oktober 2022

Japanse Vliegdekschepen van de Shokaku-klasse (1939) - 翔鶴型

De Shokaku-klasse vliegdekschepen bestond uit twee schepen, de Shokaku en de Zuikaku, die tussen 1937 en 1941 werden gebouwd. Bij het in dienst nemen waren dit de meest geavanceerde en moderne vliegdekschepen ter wereld en hadden gemiddeld zo'n 70-85 vliegtuigen aan boord. De twee schepen namen, behalve aan de slag bij Midway, aan nagenoeg alle grote zeeslagen en operaties deel waaronder Pearl Harbor, de slag in de Koraalzee, de strijd rond Guadalcanal en de slag in de Filipijnse Zee. De Shokaku ging in juni 1944 verloren en de Zuikaku in oktober 1944.