Nieuwste artikelen

 • Artikel door Joshua Rijsdam
 • Geplaatst op 4 september 2019

Bevrijdingsviering in het westen van Nederland

Op 4 mei kwam rond negen uur het bericht op Radio Oranje dat Duitse troepen in Nederland de volgende ochtend zouden capituleren. De helft van de dagboekschrijvers begon al in de avond van 4 mei feest te vieren. Dit zorgde over het algemeen voor grote teleurstelling.

 • Artikel door Joshua Rijsdam
 • Geplaatst op 4 september 2019

Laatste oorlogsmaand in Nederland

De laatste oorlogsmaand was voor heel West-Nederland een moeilijke periode. Dagboekschrijvers in de vier steden kampten al met voedseltekorten welke met de week groter werden. Mensen waren afhankelijk van gaarkeukens en het Zweedse en Zwitserse Rode Kruis die nog enigszins hulp aanboden met de levering van brood en margarine. Verder stond West-Nederland er alleen voor. Daarnaast speelde het oorlogsverloop in het dagelijks leven van mensen een grote rol.

 • Artikel door Joshua Rijsdam
 • Geplaatst op 4 september 2019

Aanloop naar de bevrijding van Nederland

Na een snelle opmars door Frankrijk werd op 4 september 1944 op Radio Oranje vol vreugde omgeroepen dat de Liberators in Breda zouden zijn. Minister-president Pieter Gerbrandy maakte een fout bij het lezen van een inlichtingenrapport geschreven door een Britse tankcommandant. Deze omschreef een straat genaamd 'Bredasebaan' en een cafť genaamd 'Cafť Breda', waardoor Gerbrandy dacht dat de Britse troepen de Nederlandse grens hadden overgestoken. Op dinsdag 5 september, een dag nadat dit 'nieuws' bekend werd gemaakt raakte het Nederlandse volk in een feeststemming terwijl de Duitsers en hun sympathisanten in paniek wegvluchtten. De festiviteiten waren echter tevergeefs. In werkelijkheid waren de geallieerden gestopt voor de Nederlandse grens zonder te weten wat de volgende stap zou zijn.

 • Artikel door Kaj Metz
 • Geplaatst op 11 juni 2019

Bund Deutscher Osten

De Bund Deutscher Osten (BDO) was een Duitse nationaal-socialistische beweging die ontstaan is uit verschillende 'VŲlkische-groeperingen' (belangengroeperingen voor etnische Duitsers) die betrokken waren bij oosterse kwesties (Ostverbande). De BDO is opgericht om de annexatie van West-Pruissen en de Vrijstaat Danzig te bevorderen, en richtte om die reden tot 1939 haar propaganda voornamelijk tegen de Polen.

 • Artikel door Maurice Laarman
 • Geplaatst op 12 maart 2019

Tannenbergmonument

In het huidige Duitsland is het over het algemeen niet opportuun stil te staan bij allerlei militaire acties, personen en gedenktekens. Liever is men pacifistisch en gedenkt men de slachtoffers van vervolging en geweld. Zes decennia eerder was dat heel anders.

 • Artikel door Samuel de Korte
 • Geplaatst op 6 februari 2019

Afro-Amerikanen in de Amerikaanse marine

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was de Amerikaanse marine gesegregeerd. Afro-Amerikanen werden slechts toegelaten tot het keukenpersoneel. Kort zal behandeld worden wat dit betekende voor de mannen die dienden en wat de gevolgen hiervan waren.

 • Artikel door Annabel Junge
 • Geplaatst op 8 december 2018

Herbert-Baum-Gruppe

Op 18 mei 1942 staken twee anti-nazi-communistische groepen de anti-Sovjettentoonstelling, 'Das Sowjetparadies', die in de 'Lustgarten' in Berlijn werd gehouden, in brand. Toch zou Victor Klemperer er niet eerder over in zijn dagboek schrijven dan 8 juni van datzelfde jaar. De Duits-Joodse literator was een hartstochtelijk chroniqueur van zijn tijd (1881-1960), die postuum beroemd is geworden door zijn dagboeken, waarin hij nauwgezet zijn 'Ausgrenzung', zijn uitsluiting uit de Duitse maatschappij, documenteerde. De Duitse pers had het hele incident achtergehouden, doch het nieuws had Klemperer mondeling bereikt.

 • Artikel door Jochem Botman
 • Geplaatst op 20 mei 2017

Landgoed De Oxerhof in Deventer

Het landgoed De Oxerford in Deventer fungeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog als woonhuis, spionnenopleidingscentrum en concentratiekamp. Oorspronkelijk was Oxerhof een kasteel dat rond 1862 in opdracht van de familie Van Doorninck werd verbouwd tot een modern landhuis. In 1931 werd het landgoed toegankelijk gemaakt voor het publiek. Voor een kwartje (jaartarief) mochten families de domeinen betreden.

 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 11 december 2016

Heerlen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Heerlen is een voormalige mijnstad in Zuid-Limburg. Bekend vanwege haar mijnindustrie en architectuur werd Heerlen in mei 1940 snel overrompeld door Duitse troepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers belang bij het veroveren van de mijnstad: de kolenproductie was nuttig voor de Duitse (wapen)industrie. Na de inval van Duitse troepen te Heerlen op 10 mei 1940 moest de bevolking wennen aan de bezettingsmacht. Anders dan elders in Nederland hadden Heerlenaren vaak familieleden in Duitsland wonen en spraken soms vloeiend Duits. Voor hen waren de Duitsers minder Ďvreemdí dan voor de mensen in ĎHollandí. Het Duitse charmeoffensief onder leiding van Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart om de Nederlandse bevolking ĎDuitsvriendelijkí te maken manifesteerde zich in talloze pogingen: de oprichting van Winterhulp Nederland (WHN) is daar een duidelijk voorbeeld van. Toen de Duitsers de Joodse bevolking vanaf 1942 systematisch gingen vervolgen veranderde de sfeer in bezet Nederland. Veel burgers keken met afschuw naar de Duitse bezetter. Dat was in Heerlen niet anders. Vier lange jaren duurde de bezetting te Heerlen: op 17 september 1944 werd Heerlen door Amerikaanse troepen bevrijd.