Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Akkoord van MŁnchen (29-09-1938)

  Overeenkomst gesloten te MŁnchen, Duitsland, tussen Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en ItaliŽ.


  Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ItaliŽ, het akkoord in overweging nemende dat reeds in principe bereikt is over de aanhechting bij Duitsland van het Sudeten-Duitse gebied, zijn het eens geworden over de volgende voorwaarden en bepalingen betreffende de genoemde aanhechting en de daaruit voortvloeiende maatregelen, en door deze overeenkomst houden zij elk zichzelf verantwoordelijk voor de stappen die nodig zijn om haar uitvoering te verzekeren:
  (1) De ontruiming zal op 1 oktober beginnen.

  (2) Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ItaliŽ gaan akkoord dat de ontruiming van het grondgebied voltooid zal zijn op 10 oktober, zonder dat enige bestaande installaties zullen verwoest zijn, en dat de Tsjechoslovaakse regering verantwoordelijk zal gehouden worden voor de uitvoering van de ontruiming zonder schade aan de bedoelde installaties.

  (3) De voorwaarden die gelden bij de ontruiming zullen in detail neergelegd worden door een internationale commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, ItaliŽ en Tsjecho-Slowakije.

  (4) De stapsgewijze bezetting van het overwegende Duitse gebied zal door Duitse troepen beginnen op 1 oktober. De vier aangeduide gebieden - aangeduid op de aangehechte kaart - zullen door de Duitse troepen bezet worden in de volgende volgorde: (...)

  (5) De internationale commissie waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3 zal de gebieden bepalen waar een volksraadpleging zal moeten gehouden worden. Deze gebieden zullen bezet worden door internationale troepen totdat de volksraadpleging zal voltooid zijn. Dezelfde commissie zal de voorwaarden bepalen waarin de volksraadpleging zal moeten gehouden worden, als vertrekbasis nemend de voorwaarden van de Saarvolksraadpleging. De commissie zal eveneens een datum bepalen, niet later dan het einde van november, waarop de volksraadpleging zal worden gehouden.

  (6) De uiteindelijke bepaling van de grenzen zal uitgevoerd worden door de internationale commissie. De commissie zal eveneens gemachtigd zijn om de vier machten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ItaliŽ, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, kleine wijzigingen aan te bevelen in de strikte etnografische bepaling van de gebieden welke moeten overgedragen worden zonder volksraadpleging.

  (7) Er zal een keuzerecht zijn naar en uit de overgedragen gebieden, welke uitgeoefend moet zijn binnen de zes maanden vanaf de datum van deze overeenkomst. Een Duits-Tsjechoslowaakse commissie zal de details regelen van de keuze, manieren in overweging nemen om de bevolkingsoverdracht te vergemakkelijken en problemen op te lossen die voortspruiten uit de voornoemde transfer.

  (8) De Tsjechoslowaakse regering zal binnen een periode van vier weken vanaf de datum van deze overeenkomst alle Sudentenduitsers vrijlaten (...) en de Tsjechoslowaakse regering zal binnen dezelfde periode Sudentenduitse gevangenen vrijlaten die een gevangenisstraf uitzitten voor politieke misdrijven.

  MŁnchen, 28 september 1938

  ADOLF HITLER

  NEVILLE CHAMBERLAIN

  EDOUARD DALADIER

  BENITO MUSSOLINI

  Afbeeldingen

  De stapsgewijze bezetting van het overwegende Duitse gebied in Tsjecho-Slowakije.

  Informatie

  Artikel door:
  Gerd Van der Auwera
  Geplaatst op:
  31-01-2005
  Laatst gewijzigd:
  22-07-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - www.brittania.com