TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nederland (1815-heden, Koninkrijk)

Geschiedenis
Het stelsel van onderscheidingen zoals we dat heden ten dagen kennen in Nederland, heeft haar oorsprong bij het instellen van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw bij Koninklijk Besluit op 30 april 1815. Deze beide Orden waren het directe gevolg van de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815, direct na het beŽindigen van de Franse overheersing onder Napoleon. Het waren echter niet de eerste onderscheidingen die op Nederlands grondgebied werden uitgereikt.

Het meest tot de verbeelding speelt veelal het begrip Ridderorden. De oudste in Nederland opgetekende verlening van een Ridderorde is op 15 juli 1279, toen Floris V in de Ridderzaal in Den Haag 12 edellieden tot Ridders in de Orde van Sint Jacob sloeg. Bij deze titel hoorde de versierselen in de vorm van een verguld zilveren halsketting, belegd met schelpen en daaraan hangend een medaillon met de beeltenis van Sint Jacob. De volgende onderscheiding met enige bekendheid werd de Orde van het Gulden Vlies welke op 10 januari 1430 werd ingesteld in Brugge door Philips de Goede. Deze Orden waren voorbehouden aan edellieden. De Orde van het Gulden Vlies bestaat nog steeds en wordt...

Lees meer

Orden

Johanniter Orde in Nederland - ErecommandeurIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Grootkruis der Militaire Willems Orde (MWO.1)In de database: 7
Totaal verleend:3
Commandeur der Militaire Willems Orde (MWO.2)In de database: 2
Totaal verleend:154
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)In de database: 223
Totaal verleend:171
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis (NL.1)In de database: 34
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Nederlandse Leeuw - Commandeur (NL.2)In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder (NL.3)In de database: 82
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Nederlandse Leeuw - BroederIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (ON.1)In de database: 24
Totaal verleend:onbekend
Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau (ON.2)In de database: 29
Totaal verleend:onbekend
Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden (ON.2x)In de database: 87
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau (ON.3)In de database: 66
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden (ON.3x)In de database: 188
Totaal verleend:onbekend
Officier in de Orde van Oranje Nassau (ON.4)In de database: 146
Totaal verleend:onbekend
Officier in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden (ON.4x)In de database: 363
Totaal verleend:onbekend
Ridder in de Orde van Oranje Nassau (ON.5)In de database: 95
Totaal verleend:onbekend
Ridder in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden (ON.5x)In de database: 196
Totaal verleend:onbekend
Lid in de Orde van Oranje Nassau (ON.6)In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in GoudIn de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in Goud met zwaardenIn de database: 25
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in ZilverIn de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in Zilver met zwaardenIn de database: 40
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in BronsIn de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in Brons met zwaardenIn de database: 36
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - GrootkruisIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - GrootofficierIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - OfficierIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - RidderIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - GrootmeesterIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Grootkruis (HO.1)In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Grootofficier (HO.2)In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Commandeur (HO.3)In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Officier (HO.4)In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Ridder 1e Klasse (HO.5a)In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Ridder 2e Klasse (HO.5b)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Gouden Eremedaille (HO.GEM)In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Zilveren Eremedaille (HO.ZEM) In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Bronze Eremedaille (HO.BEM)In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - Kruis van VerdiensteIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - ErekruisIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huisorde van Oranje - EredameIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Gouden Ark - CommandeurIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Gouden Ark - OfficierIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Orde van de Gouden Ark - RidderIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Dapperheidsonderscheidingen (Geen Orden)

Kruis voor Moed en TrouwIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Eresabel
EresabelIn de database: 1
Totaal verleend:107
Verzetskruis 1940-1945 (VKN)In de database: 89
Totaal verleend:95
Gouden Erepenning voor Menslievend EerbetoonIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Zilveren Erepenning voor Menslievend EerbetoonIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Bronzen Erepenning voor Menslievend EerbetoonIn de database: 25
Totaal verleend:onbekend
Eervolle Vermelding (EV)In de database: 61
Totaal verleend:4598
Bronzen Leeuw (BL)In de database: 648
Totaal verleend:1037
Verzetsster Oost-AziŽ 1942-1945 (VOA)In de database: 95
Totaal verleend:470
Bronzen Kruis (BK)In de database: 1252
Totaal verleend:3040
Kruis van Verdienste (KV)In de database: 386
Totaal verleend:2040
Vliegerkruis (VK)In de database: 414
Totaal verleend:onbekend

Campagne- en Dienstonderscheiding

Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831
Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831In de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille VredesoperatiesIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Antwerpsche Medaille 1832In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
LombokkruisIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Witte Mobilisatiekruis 1914-1918In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Watersnoodmedaille 1926 - ZilverIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Watersnoodmedaille 1926 - BronsIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Atjeh-medaille 1873-1874In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Belangrijke KrijgsbedrijvenIn de database: 29
Totaal verleend:onbekend
Mobilisatiekruis 1914-1918
Mobilisatiekruis 1914-1918In de database: 63
Totaal verleend:onbekend
Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK)
Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK)In de database: 149
Totaal verleend:onbekend
Oorlogsherinneringskruis (OHK)
Oorlogsherinneringskruis (OHK)In de database: 516
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Orde en Vrede
Ereteken voor Orde en VredeIn de database: 128
Totaal verleend:onbekend
Nieuw-Guinea HerinneringskruisIn de database: 13
Totaal verleend:onbekend
Kruis voor Recht en VrijheidIn de database: 22
Totaal verleend:onbekend

Herinnerings- / Jubileummedailles

Herinneringsmedaille 1926In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Herinneringssmedaille 1962In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Beloningspenning van Amsterdam 1815In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Beloningspenning van Gelderland 1815In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Beloningspenning van Rotterdam 1815In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Beloningspenning van Naarden 1814 - ZilverIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Beloningspenning van Naarden 1814 - BronsIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1915
Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1915In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille Vredesconferentie van Den HaagIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
ReŁnistenkruis Fort Honswijk 1934 in GoudIn de database: 1
Totaal verleend:1
Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815
Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Verzetsherdenkingskruis (VHK)In de database: 6880
Totaal verleend:15300
Herinneringspenning Spoorwegstaking 1944-1945In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Glodokkruis 1944-1945In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
50 jaar herdenking november razzia NoordoostpolderIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille
Herinneringsmedaille "Thank you Liberators"In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille
Herinneringsmedaille "Thank you Canada"In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Inhuldigingsmedaille 1948
Inhuldigingsmedaille 1948In de database: 16
Totaal verleend:3240
Inhuldigingsmedaille 1980
Inhuldigingsmedaille 1980In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Inhuldigingsmedaille 2013
Inhuldigingsmedaille 2013In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Huwelijksmedaille 1937
Huwelijksmedaille 1937In de database: 10
Totaal verleend:1200
Huwelijksmedaille 1966
Huwelijksmedaille 1966In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Oorlogsvrijwilliger Insigne
Oorlogsvrijwilliger InsigneIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Prins Mauritsmedaille
Prins MauritsmedailleIn de database: 1
Totaal verleend:31

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Defensie

Oranje ErekoordIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Verdienste in GoudIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Verdienste in ZilverIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Verdienste in BronsIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Koninklijke Vermelding bij DagorderIn de database: 9
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Landmacht

Onderscheidingsteken voor WaarnemerIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Parawing Prinses Irene BrigadeIn de database: 18
Totaal verleend:onbekend
Onderscheidingsteken voor Piloot LVAIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen KNIL

Schietprijsster van het KNIL
Schietprijsster van het KNILIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Schietprijs KNIL voor schutter op geweer of karabijnIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Wing Piloot KNILIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Marine

Onderscheidingsteken Waarnemer MLDIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Insigne OnderzeedienstIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Lange en Trouwe Dienst Medailles

Demobilisatie-Insigne Koninklijke Marine (1940-1945)
Demobilisatie-Insigne Koninklijke Marine (1940-1945)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Demobilisatie-Insigne Nederlands-IndiŽ Koninklijke Marine
Demobilisatie-Insigne Nederlands-IndiŽ Koninklijke MarineIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Demobilisatie-Insigne Koninklijke Landmacht (IndonesiŽ)
Demobilisatie-Insigne Koninklijke Landmacht (IndonesiŽ)In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XLVIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XLIn de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XXXVIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XXXIn de database: 29
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XXVIn de database: 29
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XXIn de database: 30
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier XVIn de database: 37
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 36 jaarIn de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 24 jaarIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 12 jaarIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 6 jaarIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de KNIL, 24 jaarIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de KNIL, 18 jaarIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de KNIL, 12 jaarIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de KNIL, 6 jaarIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend

Gewonden- en Overledenen onderscheidingen

Draaginsigne GewondenIn de database: 22
Totaal verleend:onbekend
Gouden Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Zilveren Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Bronzen Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Medaille Bond van Oorlogs- en Dienstslachtoffers.In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Veteranen Onderscheidingen

Draaginsigne VeteranenIn de database: 42
Totaal verleend:onbekend
Erkentelijkheidskruis in goud
Erkentelijkheidskruis in goudIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Erkentelijkheidskruis in zilver
Erkentelijkheidskruis in zilverIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Erkentelijkheidskruis in brons
Erkentelijkheidskruis in bronsIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Burger Onderscheidingen

Penning van de Rijksinspectie Kunstbescherming 1940-1945In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en VeiligheidIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Erkentelijkheidsmedaille Nederlandse PadvindersraadIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Medaille van het Carnegie HeldenfondsIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Zilveren AnjerIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Dankbaarheidsoorkonde Nederlandse OverheidIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Grotius MedailleIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
de Koersk-penning
de Koersk-penningIn de database: 0
Totaal verleend:150
Koninklijke Erepenning / Erepenning van VerdiensteIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
De Ruyter-medaille in goud
De Ruyter-medaille in goudIn de database: 0
Totaal verleend:86
De Ruyter-medaille in zilver
De Ruyter-medaille in zilverIn de database: 0
Totaal verleend:88
De Ruyter-medaille in brons
De Ruyter-medaille in bronsIn de database: 0
Totaal verleend:28
Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945 in ZilverIn de database: 12
Totaal verleend:onbekend
Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945 in BronsIn de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Brief van Dankbetuiging Prins BernhardIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Rode Kruis

Herinneringsmedaille 1870-1871In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Landsteiner penningIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Medaille van het Rode KruisIn de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode KruisIn de database: 21
Totaal verleend:onbekend
Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode KruisIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode KruisIn de database: 28
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst Nederlandse Rode Kruis - XIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst Nederlandse Rode Kruis - XXIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst Nederlandse Rode Kruis - XXXIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst Nederlandse Rode Kruis - XXXXIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst Nederlandse Rode Kruis - XXXXXIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Sport Onderscheidingen

Vaardigheidsmedaille van het Nederlands Olympisch ComitťIn de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Militaire Vijfkampkruis van het Nederlands Olympisch ComitťIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Kruis voor betoonde marsvaardigheidIn de database: 19
Totaal verleend:onbekend
Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht
Kruis voor de Tweedaagse Militaire PrestatietochtIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Vaardigheidsmedaille "Prinses Irene" BrigadeIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Gemeentelijke Onderscheidingen

Ereteken van de Stad EindhovenIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Dankbaarheidsoorkonde gemeente 's-HertogenboschIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Bronzen legpenning HelmondIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
EreburgerschapIn de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Wolfert van BorselenpenningIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Erepenning der Gemeente RenkumIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Utrecht Stadsmedaille in ZilverIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Kruis voor Bijzondere Diensten 1939-1940In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij