TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Oorspronkelijke tekst

Luister de speech!
rechtermuisknop > opslaan als...

Franklin Delano Roosevelt: Pearl Harbor Address to the Nation
December 8, 1941

Mr. Vice President, Mr. Speaker, Members of the Senate, and of the House of Representatives:

Yesterday, December 7th, 1941 -- a date which will live in infamy -- the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.

The United States was at peace with that nation and, at the solicitation of Japan, was still in conversation with its government and its emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific.

Indeed, one hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, the Japanese ambassador to the United States and his colleague delivered to our Secretary of State a formal reply to a recent American message. And while this reply stated that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations, it contained no threat or hint of war or of armed attack.

It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. During the intervening time, the Japanese government has deliberately sought to deceive the United States by false statements and expressions of hope for continued peace.

The attack yesterday on the Hawaiian islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu.

Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya.

Last night, Japanese forces attacked Hong Kong.

Last night, Japanese forces attacked Guam.

Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands.

Last night, the Japanese attacked Wake Island.

And this morning, the Japanese attacked Midway Island.

Japan has, therefore, undertaken a surprise offensive extending throughout the Pacific area. The facts of yesterday and today speak for themselves. The people of the United States have already formed their opinions and well understand the implications to the very life and safety of our nation.

As commander in chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense. But always will our whole nation remember the character of the onslaught against us.

No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.

I believe that I interpret the will of the Congress and of the people when I assert that we will not only defend ourselves to the uttermost, but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us.

Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger.

With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph -- so help us God.

I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese empire.

Afbeeldingen

President Roosevelt spreekt het Amerikaanse Congres toe.

Vertaling tekst

Franklin Delano Roosevelt: Pearl Harbor toespraak tot de natie
8 december 1941

Meneer de vice-president, meneer de voorzitter, leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden:

Gisteren, de zevende december 1941 Ė een datum die zal voortleven in schande Ė zijn de Verenigde Staten van Amerika plotseling en doelbewust aangevallen door de zee- en luchtmacht van het Japanse Keizerrijk.

De Verenigde Staten waren in vrede met deze natie en, op het verzoek van Japan, nog in gesprek met haar overheid en keizer die naar het behoud van vrede in het Pacifisch gebied verlangden.

Eťn uur nadat Japanse luchteskaders begonnen waren met het bombarderen van het Amerikaanse eiland Oahu, hebben de Japanse ambassadeur voor de Verenigde Staten en zijn collega een formeel antwoord overgebracht op een recent Amerikaans bericht aan onze staatssecretaris. En terwijl dit antwoord aangaf dat het nutteloos scheen om de bestaande diplomatieke onderhandelingen voort te zetten, bevatte het geen bedreiging of aanwijzing van oorlog of van een bewapende aanval.

Het dient vermeld te worden dat de afstand van HawaÔ tot Japan het duidelijk maakt dat de aanval doelbewust vele dagen of zelfs weken geleden werd gepland. Gedurende de tussenliggende tijd heeft de Japanse overheid doelbewust getracht de Verenigde Staten te bedriegen met valse verklaringen en uitdrukkingen van hoop voor voortdurende vrede.

De aanval gisteren op de Hawaiiaanse eilanden heeft ernstige schade aan Amerikaanse zee- en militaire krachten veroorzaakt. Ik betreur het u te vertellen dat zeer veel Amerikaanse levens zijn verloren. Bovendien is gemeld dat Amerikaanse schepen op de diepzee tussen San Francisco en Honolulu getorpedeerd zijn.

Gisteren, lanceerde de Japanse overheid ook een aanval op Malaya.

Afgelopen nacht, vielen Japanse strijdkrachten Hong Kong aan.

Afgelopen nacht, vielen Japans strijdkrachten Guam aan.

Afgelopen nacht, vielen de Japanse strijdkrachten de Filippijnse Eilanden aan.

Afgelopen nacht, vielen de Japanners Wake Island aan.

En vanochtend, vielen de Japanners Midway Island aan.

Japan heeft hiermee een verrassingsoffensief ondernomen dat zich door het Pacifische gebied uitbreidt. De gebeurtenissen van gisteren en vandaag spreken voor zichzelf. De inwoners van de Verenigde Staten hebben reeds hun mening gevormd en hebben de vanzelfsprekende gevolgen voor de veiligheid van onze natie goed begrepen.

Als opperbevelhebber van het leger en de marine, heb ik opgedragen dat alle maatregelen ten bate van onze defensie worden getroffen. Maar onze gehele natie zal altijd het karakter van deze woeste aanval tegen ons herinneren.

Hoelang het ook duurt om deze beraamde invasie te overwinnen, het Amerikaanse volk zal met al haar rechtvaardige kracht de totale overwinning behalen.

Ik geloof dat ik de wil van het Congres en van de mensen juist interpreteer wanneer ik beweer dat wij ons niet alleen tot het uiterste zullen verdedigen, maar dat we duidelijk zullen maken dat deze vorm van verraderlijkheid ons niet nog eens in gevaar zal brengen.

De vijandigheid bestaat. Er is geen onduidelijkheid over het feit dat onze mensen, ons grondgebied, en onze belangen in ernstig gevaar zijn.

Met vertrouwen in onze strijdkrachten, met de onbegrensde vastberadenheid van ons volk, zullen wij de onvermijdelijke triomf bereiken -- zo helpe ons God.

Ik vraag dat het Congres, ten aanzien van de lafhartige aanval door Japan op zondag 7 december 1941, verklaart dat tussen de Verenigde Staten en het Japanse Keizerrijk een staat van oorlog ontstaan is.

Definitielijst

invasie
Gewapende inval.

Informatie

Vertaald door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
08-06-2005
Laatst gewijzigd:
26-12-2018
Feedback?
Stuur het in!

Gerelateerde thema's

Nieuws

dec2012

Fotoverslag Pearl Harbor in kleur

Het was nog vroeg op zondagochtend 7 december 1941 op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor, Oahu, HawaÔ. Het leek een dag als alle andere te worden in dit tropische paradijs.

Lees meer

Gerelateerde personen