Oorspronkelijke tekst

  DER REICHSKOMMISSAR
  FÜR DIE BESETZTEN NIEDERLÄNDISCHE GEBIETE
  DER VERTRETER DES AUSWÄRTIGEN AMTES

  […] juli 1944.
  Alexanderstraat 25.

  - D Pol 3 Nr.8/Nr. 662

  Im Anschluss an meinen Bericht vom 1.11.1943 – D Pol 3 Nr.8/Nr.1619- 2 Doppel
  Betr.: Juden in den Niederlanden.

       Die Judenfrage kann für die Niederlande als gelöst bezeichnet werden, nachdem das Gros der Juden ausser Landes verbracht worden ist. Die noch hier befindlichen Juden befinden sich in Lagern oder stehen sonst unter ständiger Kontrolle.
  Von den untergetauchten Juden worden fast täglich einige ausgehoben und in Lager verbracht. Von ausländischen Juden leben lediglich noch 11 Juden mit argentinischer Staatsangehörigkeit im Lande. Es wäre erwünscht, wenn auch diese abgeschoben werden könnten, obwohl sie an sich keine Schwierigkeiten bereiten und sich zurückhaltend benehmen.
       Die Zahlen sind bei dem heutigen Stand wie folgt:

  Von den etwa 140 000 hier ansässigen Juden sind ca. 2500
  zu Mischlingen bezw. Ariern erklärt worden, während 4000
  Verstorben sind. Ausserhalb des Landes wurden abgeschoben 113000
  (davon sind ca. 8000 flüchtig), zusammen etwa 119500
  Im lande verblieben:
  in Mischehe lebende Juden ca. 8600
  in Freiheit leben lediglich noch argentinische Juden 11
  in den Niederlanden untergetaucht sind noch ca. 9000
  in den Lagern befinden sich evgl. Juden 475
  Barnevelder (Protektions) Juden 826
  in Westerbork u.weitere ca. 2300
  (worunter noch 44 türk. Juden sind) 3600
  zusammen 140711.

  An das
  Auswärtige Amt,
  Berlin.

  Definitielijst

  Anschluss
  Duitse term voor aansluiting waarmee de annexatie van Oostenrijk door Nazi-Duitsland in 1938 (12 maart) wordt bedoeld. Hiermee ging Oostenrijk deel uitmaken van het Groot-Duitse Rijk.

  Vertaling

  DE RIJKSKOMMISSARIS
  VOOR HET BEZETTE NEDERLAND
  DE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BUREAU BUITENLANDSE ZAKEN

  […] juli 1944.
  Alexanderstraat 25.

  - D Pol 3 Nr.8/Nr. 662

  In aansluiting op mijn bericht van 1.11.1943 – D Pol 3 Nr.8/Nr.1619
  Betr.:Joden in Nederland.

        Het Jodenvraagstuk kan voor Nederland als opgelost genoemd worden, aangezien het merendeel van de Joden uit het land gezet is. De Joden die zich nog hier bevinden, bevinden zich in kampen of staan onder voortdurend toezicht.
  Van de ondergedoken Joden worden bijna dagelijks enkelen opgehaald en naar een kamp gebracht. Van de buitenlandse Joden leven enkel nog 11 Joden met de Argentijnse nationaliteit in het land. Het zou gewenst zijn wanneer ook zij gedeporteerd konden worden, alhoewel zij an sich geen moeilijkheden veroorzaken en zich terughoudend gedragen.
       De aantallen zijn bij de huidige stand als volgt:

  Van de ongeveer 140000 hier wonende Joden zijn er ca. 2500
  tot halfjood en/of Ariër verklaard, terwijl er 4000
  gestorven zijn. Uit het land gezet zijn er 113000
  (daarvan zijn er ca. 8000 voortvluchtig), in totaal ongeveer 119500
  In het land verblijven:
  Joden met gemengde huwelijken ca. 8600
  in vrijheid leven enkel nog Argentijnse Joden 11
  in Nederland ondergedoken zijn er nog ca. 9000
  in de kampen bevinden zich nog christelijke Joden 475
  Beschermde Joden in Barneveld 826
  in Westerbork en andere [kampen] ca. 2300
  (waaronder zich nog 44 Turkse Joden bevinden) 3600
  zusammen 140711.

  Aan het
  Bureau Buitenland,
  Berlijn.

  Informatie

  Vertaald door:
  Kevin Prenger
  Geplaatst op:
  04-11-2007
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!