De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  Instrument of Surrender

  Of

  All German armed forces in HOLLAND, in

  northwest GERMANY including all islands,

  and in DENMARK.

  1. The German Command agrees to the surrender of all German armed forces in HOLLAND, in northwest GERMANY including the FRISIAN ISLANDS and HELIGOLAND and all other islands, in SCHLESWIG-HOLSTEIN, and in DENMARK, to the C.-in-C. 21 Army Group. This to include all naval ships in these areas. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally.

  2. All hostilities on land, on sea, or in the air by German forces in the above areas to cease at 0800 hrs. British Double Summer Time on Saturday 5 May 1945.

  3. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied Powers on any subject.

  4. Disobedience of orders, or failure to comply with them, will be regarded as a breach of these surrender terms and will be dealt with by the Allied Powers in accordance with the accepted laws and usages of war.

  5. This instrument of surrender is independent of, without prejudice to, and will be superseded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the Allied Powers and applicable to Germany and the German armed forces as a whole.

  6. This instrument of surrender is written in English and in German. The English version is the authentic text.

  7. The decision of the Allied Powers will be final if any doubt or dispute arises as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

  B. L. MONTGOMERY
  Field-Marshal

  VON FRIEDEBURG
  KINSEL
  G. WAGNER
  POEECK
  FRIEDEL

  4 May 1945
  1830 hrs

  Vertaling

  Document van Overgave

  van

  Alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in

  noordwest Duitsland, alle eilanden inbegrepen,

  en in Denemarken

  1. Het Duitse Bevel gaat akkoord met de overgave van alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in noordwest Duitsland, met inbegrip van de Friese eilanden en Helgoland en alle andere eilanden, in Schleswig-Holstein, en in Denemarken. Daarbij zijn alle schepen van de marine inbegrepen. Deze strijdkrachten dienen hun wapens neer te leggen en zich onvoorwaardelijk over te geven.

  2. Alle vijandelijkheden ter land, ter zee of in de lucht van Duitse strijdkrachten in de bovengenoemde gebieden houden op om 0800 uur, British Double Summer Time, op zaterdag 5 mei 1945.

  3. Het Duitse Opperbevel dient onmiddellijk, zonder tegenspraak, alle verdere bevelen uit te voeren die worden uitgevaardigd door de Geallieerde Overheden op elk gebied.

  4. Het niet opvolgen van deze bevelen of verzuim van overeenkomstig handelen ermee, zal beschouwd worden als verstoring van deze voorwaarden van overgave en afgehandeld worden door de Geallieerde Overheden in overeenstemming met de geaccepteerde krijgswetten en gebruiken.

  5. Dit document van overgave is onafhankelijk, niet ten nadele, en zal in de plaats komen van elk algemeen document van overgave opgelegd door of namens de Geallieerde Overheden en is van toepassing op Duitsland en de Duitse gewapende strijdkrachten als geheel.

  6. Dit document van overgave is in het Engels en het Duits geschreven. De Engelse versie is de authentieke tekst.

  7. De beslissing van de Geallieerde Overheden zal beslissend zijn bij twijfel of een geschil over de betekenis of de interpretatie van de voorwaarden van de overgave.

  B. L. MONTGOMERY
  Field-Marshal

  VON FRIEDEBURG
  KINSEL
  G. WAGNER
  POEECK
  FRIEDEL

  4 mei 1945
  1830 uur

  Informatie

  Vertaald door:
  Pieter Schlebaum
  Geplaatst op:
  12-01-2008
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!