De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Japanse capitulatie-overeenkomst

  Op 2 september 1945 werd aan boord van het Amerikaanse slagschip USS Missouri de Japanse capitulatie-overeenkomst ondertekend met de volgende tekst:

  Japanese Instrument of Surrender:

  We, acting by command of and on behalf of the Emperor of Japan, the Japanese Government and the Japanese Imperial General Headquarters, hereby accept the provisions in the declaration issued by the heads of the Governments of the United States, China, and Great Britain 26 July 1945 at Potsdam, and subsequently adhered to by the Union of Soviet Socialist Republics, which four powers are hereafter referred to as the Allied Powers.

  We hereby proclaim the unconditional surrender to the Allied Powers of the Japanese Imperial General Headquarters and of all Japanese Armed Forces and all Armed Forces under Japanese control wherever situated.

  We hereby command all Japanese forces wherever situated and the Japanese people to cease hostilities forthwith, to preserve and save from damage all ships, aircraft, and military and civil property, and to comply with all requirements which may be imposed by the Supreme Commander for the Allied Powers or by agencies of the Japanese Government at his direction.

  We hereby command the Japanese Imperial General Headquarters to issue at once orders to the commanders of all Japanese forces and all forces under Japanese control wherever situated to surrender unconditionally themselves and all forces under their control.

  We hereby command all civil, military, and naval officials to obey and enforce all proclamations, orders, and directives deemed by the Supreme Commander for the Allied Powers to be proper to effectuate this surrender and issued by him or under his authority; and we direct all such officials to remain at their posts and to continue to perform their non-combatant duties unless specifically relieved by him or under his authority.

  We hereby undertake for the Emperor, the Japanese Government, and their successors to carry out the provisions of the Potsdam Declaration in good faith, and to issue whatever orders and take whatever action may be required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by any other designated representative of the Allied Powers for the purpose of giving effect to that declaration.

  We hereby command the Japanese Imperial Government and the Japanese Imperial General Headquarters at once to liberate all Allied Prisoners of War and civilian internees now under Japanese control and to provide for their protection, care, maintenance, and immediate transportation to places as directed.

  The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the State shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers, who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.

  Signed at TOKYO BAY, JAPAN at 09.04 on the SECOND day of SEPTEMBER, 1945.

  Mamoru Shigemitsu
  By Command and in behalf of the Emperor of Japan and the Japanese Government

  Yoshijirō Umezu
  By Command and in behalf of the Japanese Imperial General Headquarters

  Accepted at TOKYO BAY, JAPAN at 09.08 on the SECOND day of SEPTEMBER, 1945, for the United States, Republic of China, United Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics, and in the interests of the other United Nations at war with Japan.

  Douglas MacArthur
  Supreme Commander for the Allied Powers

  C.W. Nimitz
  United States Representative

  Hsu Yung-Ch'ang
  Republic of China Representative

  Bruce Fraser
  United Kingdom Representative

  Kuzma Derevyanko
  Union of Soviet Socialist Republics Representative

  Thomas Blamey
  Commonwealth of Australia Representative

  Lawrence Moore Cosgrave
  Dominion of Canada Representative

  Philippe Leclerc de Hauteclocque
  Provisional Government of the French Republic Representative

  C.E.L. Helfrich
  Kingdom of the Netherlands Representative

  Leonard M. Isitt
  Dominion of New Zealand Representative

  Japanse capitulatie-overeenkomst:

  Wij, die handelen op het bevel van de Keizer van Japan, de Japanse Regering en van het Algemene Keizerlijke Japanse Hoofdkwartier, accepteren hiermede de voorwaarden die in de Verklaring worden gesteld als uitgegeven door de hoofden van de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika, China en het Verenigd Koninkrijk op 26 juli 1945 in Potsdam, en waarmee vervolgens ingestemd is door de Unie van Sovjet Socialistische Republieken, welke vier grootmachten hierna worden genoemd Ďde Geallieerdení.

  Wij verklaren hiermede de onvoorwaardelijke overgave aan de Geallieerden van het Algemene Keizerlijke Japanse Opperbevel van alle Japanse strijdmachtonderdelen die onder Japanse orders staan en waar die zich dan ook bevinden.

  Wij geven hierbij het bevel aan alle Japanse strijdkrachten, waar die zich ook mogen bevinden en aan het Japanse volk om alle vijandelijkheden te beŽindigen vanaf dit moment, om alle schepen, vliegtuigen, militair en civiel eigendom te behouden en deze alle schade te besparen, en te gehoorzamen aan alle eisen die mogelijk worden opgelegd door het Japanse Opperbevel ten behoeve van de Geallieerden of door vertegenwoordigers van de Japanse Regering op haar aanwijzing.

  Wij verordonneren hiermede het Keizerlijke Japanse Opperbevel om onmiddellijk orders uit te vaardigen aan alle Japanse strijdkrachten en aan alle strijdkrachten onder Japans bevel, waar dan ook gesitueerd om henzelf onvoorwaardelijk over te geven en dit geldt tevens voor alle troepen die onder hun bevel staan.

  Wij verordonneren hiermede alle civiele, officiŽle functionarissen van het leger en de marine om aan alle orders en alle uitvaardigingen gehoor te geven en aanwijzingen op te volgen en uit te voeren zoals die door het Opperbevel van de Geallieerden noodzakelijk worden geacht om aan deze capitulatie uitvoering te geven zoals deze door hen of in hun opdracht worden opgesteld; en we geven opdracht aan al zulke officiŽle functionarissen om op hun post te blijven en hun niet-gevechtstaken-plichten te blijven vervullen tenzij deze specifiek opgeheven worden door hen of in hun opdracht.

  Wij verklaren hiermede om voor de Keizer, de Japanse Regering en hun opvolgers de voorwaarden van de Proclamatie van Potsdam naar beste weten uit te voeren, en welke orders dan ook uit te vaardigen om alle acties te ondernemen welke mogen worden vereist door het Opperbevel van de Geallieerden of door enig andere aangewezen vertegenwoordiging van de Geallieerden met het doel tot het effectueren van die Verklaring.

  Wij geven hiermede de opdracht aan de Keizerlijke Japanse Regering en aan het Keizerlijke Japanse Hoofdkwartier om onmiddellijk alle Geallieerde Krijgsgevangenen en civiele geÔnterneerden, die zich nu in Japanse handen bevinden vrij te laten en voor hun bescherming, verzorging, onderhoud en onmiddellijk transport naar bestemmingen als aangegeven zorg te dragen.

  Het gezag van de Keizer en de Japanse Regering om de Staat te regeren zal ondergeschikt worden aan de Opperbevelhebber van de Geallieerden, die zodanige stappen zal ondernemen als hij denkt dat noodzakelijk zouden zijn om deze voorwaarden van capitulatie uit te voeren.

  Getekend in de BAAI van TOKYO, JAPAN om 09:04 op de TWEEDE dag van SEPTEMBER, 1945.

  Mamoru Shigemitsu
  In opdracht van en als vertegenwoordiger van de Keizer van Japan en de Japanse Regering

  Yoshijirō Umezu
  In opdracht van en als vertegenwoordiger van het Algemene Keizerlijke Japanse Hoofdkwartier

  Geaccepteerd in de BAAI van TOKYO, JAPAN om 09:08 op de TWEEDE dag van SEPTEMBER, 1945, namens de Verenigde Staten, China, Het Verenigd Koninkrijk en de Unie van Sovjet Socialistische Republieken en in het belang van alle andere Verenigde Naties in oorlog met Japan.

  Douglas MacArthur
  Opperbevelhebber van de Geallieerde machten

  C.W. Nimitz
  Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten

  Hsu Yung-Ch'ang
  Vertegenwoordiger van de Republiek China

  Bruce Fraser
  Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk

  Kuzma Derevyanko
  Vertegenwoordiger van de Unie van Sovjet Republieken

  Thomas Blamey
  Vertegenwoordiger van het Gemenebest van AustraliŽ

  Lawrence Moore Cosgrave
  Vertegenwoordiger van het Dominion Canada

  Philippe Leclerc de Hauteclocque
  Vertegenwoordiger van de voorlopige Franse Regering

  C.E.L. Helfrich
  Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden

  Leonard M. Isitt

  Definitielijst

  capitulatie
  Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
  Geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
  slagschip
  Zwaar gepantserd oorlogsschip met geschut van zeer zwaar kaliber.

  Afbeeldingen

  Ondertekening van de Japanse capitulatie-overeenkomst aan boord van USS Missouri. Bron: Navsource.
  De Japanse delegatie verlaat de USS Missouri na de ceremonie. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  Japanse capitulatie-overeenkomst. Bron: World War 2 data base.

  Informatie

  Artikel door:
  Peter Kimenai
  Geplaatst op:
  05-04-2013
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  Vertaling van het document Japanese Instrument of Surrender door F. Bolle.