Nederland (1815-heden, Koninkrijk)

Het Nederlandse stelsel van onderscheidingen.

Geschiedenis
Het stelsel van onderscheidingen zoals we dat heden ten dagen kennen in Nederland, heeft haar oorsprong bij het instellen van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw bij Koninklijk Besluit op 30 april 1815. Deze beide Orden waren het directe gevolg van de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815, direct na het beŽindigen van de Franse overheersing onder Napoleon. Het waren echter niet de eerste onderscheidingen die op Nederlands grondgebied werden uitgereikt.

Het meest tot de verbeelding speelt veelal het begrip Ridderorden. De oudste in Nederland opgetekende verlening van een Ridderorde is op 15 juli 1279, toen Floris V in de Ridderzaal in Den Haag 12 edellieden tot Ridders in de Orde van Sint Jacob sloeg. Bij deze titel hoorde de versierselen in de vorm van een verguld zilveren halsketting, belegd met schelpen en daaraan hangend een medaillon met de beeltenis van Sint Jacob. De volgende onderscheiding met enige bekendheid werd de Orde van het Gulden Vlies welke op 10 januari 1430 werd ingesteld in Brugge door Philips de Goede. Deze Orden waren voorbehouden aan edellieden. De Orde...

Lees meer

Orden

Grootkruis der Militaire Willems Orde (MWO.1)In de database: 3
Totaal verleend:3
Commandeur der Militaire Willems Orde (MWO.2)In de database: 2
Totaal verleend:1
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)In de database: 204
Totaal verleend:171
Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw (NL.1)In de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (NL.2)In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (NL.3)In de database: 24
Totaal verleend:onbekend
Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (ON.1)In de database: 25
Totaal verleend:onbekend
Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau (ON.2)In de database: 38
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau (ON.3)In de database: 74
Totaal verleend:onbekend
Officier in de Orde van Oranje Nassau (ON.4)In de database: 127
Totaal verleend:onbekend
Ridder in de Orde van Oranje Nassau (ON.5)In de database: 50
Totaal verleend:onbekend
Lid in de Orde van Oranje Nassau (ON.6)In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in GoudIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in ZilverIn de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Medaille in de Orde van Oranje Nassau in BronsIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Grootkruis in de Huisorde van Oranje (HO.1)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Grootofficier in de Huisorde van Oranje (HO.2)In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Huisorde van Oranje (HO.3)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Officier in de Huisorde van Oranje (HO.4)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ridder der Eerste Klasse in de Huisorde van Oranje (HO.5a)In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ridder der Tweede Klasse in de Huisorde van Oranje (HO.5b)In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ere Dame in de Huisorde van OranjeIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Kruis van Verdienste in de Huisorde van OranjeIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ere Medailles in de Huisorde van Oranje (HO.mv)In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Dapperheidsonderscheidingen (Geen Orden)

Verzetskruis 1940-1945 (VKN)In de database: 96
Totaal verleend:95
Eervolle Vermelding (EV)In de database: 42
Totaal verleend:104
Bronzen Leeuw (BL)In de database: 416
Totaal verleend:1037
Verzetsster Oost-AziŽ 1942-1945 (VOA)In de database: 74
Totaal verleend:470
Bronzen Kruis (BK)In de database: 705
Totaal verleend:3040
Kruis van Verdienste (KV)In de database: 249
Totaal verleend:2040
Vliegerkruis (VK)In de database: 387
Totaal verleend:728

Campagne- en Dienstonderscheidingen

Mobilisatiekruis 1914-1918In de database: 21
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Belangrijke KrijgsbedrijvenIn de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK)In de database: 118
Totaal verleend:onbekend
Oorlogsherinneringskruis (OHK)In de database: 402
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Orde en VredeIn de database: 77
Totaal verleend:onbekend
Nieuw-Guinea HerinneringskruisIn de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Langdurige Dienst als OfficierIn de database: 134
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 6 jaarIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 12 jaarIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 24 jaarIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst, 36 jaarIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend

Herinnerings- / Jubileummedailles

Draaginsigne VeteranenIn de database: 38
Totaal verleend:onbekend
Inhuldigingsmedaille 1948In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Huwelijksmedaille 1937In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Verzetsherdenkingskruis (VHK)In de database: 4772
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945In de database: 5
Totaal verleend:onbekend

Gewonden- en Overledenen onderscheidingen

Draaginsigne GewondenIn de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Gouden Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Zilveren Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Bronzen Bondskruis Oorlogs- en DienstslachtoffersIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Medaille Bond van Oorlogs- en Dienstslachtoffers.In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Landmacht

Onderscheidingsteken voor WaarnemerIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Para-BrevetIn de database: 17
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen KNIL

Wing Piloot KNILIn de database: 3
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Marine

Onderscheidingsteken Waarnemer MLDIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Burger Onderscheidingen

Brief van Dankbetuiging Prins BernhardIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
50 jaar herdenking november razzia NoordoostpolderIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Rode Kruis

Herinneringskruis 1940-1945 van het Ned.RodeKruisIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode KruisIn de database: 6
Totaal verleend:onbekend

Sport Onderscheidingen

Kruis voor betoonde marsvaardigheidIn de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Kruis voor de Tweedaagse Militaire PrestatietochtIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend

Gemeentelijke Onderscheidingen

Ereteken van de Stad EindhovenIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Collaboratie Onderscheidingen

NSB penning Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
NSB Strijd en Offer DraagtekenIn de database: 14
Totaal verleend:onbekend
WA DraagtekenIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Eredraagteken Nationale JeugdstormIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsspeld Mussert GardeIn de database: 5
Totaal verleend:onbekend
WA-SportmedailleIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
WA StrijderstekenIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Oostfront PlaquetteIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend