TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Inleiding & Reorganisatie

  Inleiding

  De Poolse cavalerie was eeuwenlang de trots van het Poolse leger, dat tot de Tweede Wereldoorlog aan deze traditie bleef vastklampen. De laatste ruiters met gevelde sabels en lansen moesten het opnemen tegen Hitler’s geoliede Blitzkrieg. Dit beeld werd in de jaren na de oorlog sterk geromantiseerd en we kennen allemaal wel de verhalen van ruiters die met lansen en al de Duitse tanks te lijf gingen. Klopt dit beeld wel? Was de Poolse cavalerie in staat om van zich af te slaan? Wat gebeurde er precies in die turbulente septemberdagen van 1939, hoe was de cavalerie op dat moment georganiseerd en hoe ging het verder na de Poolse capitulatie?

  Reorganisatie

  De Poolse cavalerie was in de lente van 1937 gereorganiseerd. De cavaleriebrigades van de 2e Cavaleriedivisie (12, 13 en 17) werden opgeheven, waarna de vrijgekomen regimenten bij andere brigades werden gevoegd. Het hoofdkwartier van de 2e Cavaleriedivisie werd uiteindelijk in februari 1939 opgeheven. Tussen mei en augustus 1939 begon het Poolse leger haar cavalerie te motoriseren. Zo werd het 1e Regiment Jagers te Paard in mei 1939 gemotoriseerd en in augustus bij de Gemotoriseerde Pantserbrigade "Warschau" gevoegd. In diezelfde maand werden beide gemotoriseerde brigades (Warschau en de 10e) onafhankelijk van de cavalerie. Een aantal gepantserde eskadrons zijn als onderdeel van het Poolse mobilisatieplan in de maanden voor de Duitse invasie in 1939 gevormd. Gedurende de reorganisatie werden de cavaleriebrigades bewapend met pantserafweergeschut en antitankgeweren. De lansen werden vrijwel alleen nog gebruikt voor ceremoniële doeleinden. De geweren werden op de rug gedragen.

  Poolse cavaleriebrigades na de reorganisatie in 1939:

  - Krakow Cavaleriebrigade (Krakow) brigadier-generaal Zygmunt Piasecki
  - Kresowa Cavaleriebrigade (Brody) kolonel Stefan Hanka-Kulesza
  - Mazowiecka Cavaleriebrigade (Warschau) kolonel Jan Karcz
  - Nowogrodzka Cavaleriebrigade (Baranowicze) brigadier-generaal Wladyslaw Anders
  - Podlaska Cavaleriebrigade (Bialystok) brigadier-generaal Ludwik Kmicic-Skrzynski
  - Podolska Cavaleriebrigade (Stanislawow) kolonel Leon Strzeleck
  - Pomorska Cavaleriebrigade (Bydgoszcz kolonel Adam Zakrzewski
  - Suwalska Cavaleriebrigade (Suwalki) brigadier-generaal Zygmunt Podhorski
  - Wielkopolska Cavaleriebrigade (Poznan) brigadier-generaal Roman Abraham
  - Wilenska Cavaleriebrigade (Wilno) kolonel Konstanty Drucki-Lubecki
  - Wolynska Cavaleriebrigade (Rowne) Kolonel Julian Filipowicz
  Gemechaniseerde pantserbrigades:
  - 10e Gemotoriseerde Cavaleriebrigade brigade-generaal Stanislaw Maczek
  - Gemotoriseerde Pantserbrigade "Warschau" brigade-generaal Stefan Rowecki

  Definitielijst

  Blitzkrieg
  De Nederlandse betekenis van dit Duitse woord is 'bliksemoorlog'. Zeer snel verlopende veldtocht. In tegenstelling tot een loopgravenoorlog is de Blitzkrieg erg snel en beweeglijk. Lucht- en grondstrijdkrachten werken nauw samen. Voor het eerst toegepast door de Duitsers (september 1939 in Polen)
  brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  capitulatie
  Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
  cavalerie
  In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
  invasie
  Gewapende inval.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Poolse cavalerie in de jaren '30. Bron: Wikimedia Commons.
  Poolse Ulaan met een wz. 35 anti-tank geweer. 1938. Bron: Wikimedia Commons.
  Poolse Ulanen met lansen. Interbellum. Bron: Wikimedia Commons.
  TK-3 tankettes. 1938. Bron: Wikimedia Commons.

  De Poolse cavalerie tijdens de invasie van september 1939

  Militaire tactieken

  De voornaamste taak van de Poolse cavalerie was om vanuit de flanken snelle aanvallen uit te voeren en door de vijandelijke achterlinies te breken om zodoende communicatie- en aanvoerlijnen te ontwrichten. Ulanen werden op dezelfde manier ingezet als dragonders. Ulanen kenmerken zich door het uitvoeren van charges en dragonders zijn infanteristen te paard. Paarden werden hoofdzakelijk voor transport gebruikt. Een deel van de ruiters, gewapend met antitankwapens, ging als infanteristen verder op het slagveld. De resterende soldaten zetten cavaleriemanoeuvres in ter ondersteuning. De cavalerie had de taak om, met steun van gemechaniseerde- en artillerie-eenheden, pantserwagens en tanks te vertragen en waren getraind om gebruik te maken van natuurlijke obstakels. De cavalerie had ook de taak om de achterlinies te beschermen tijdens terugtrekkingen. Tenslotte werd de Poolse cavalerie, om grote verliezen te vermijden, nooit ingezet tegen een ingegraven vijand.

  De Poolse cavalerie tijdens de invasie

  Tijdens de Duitse invasie zijn de volgende cavalerie-eenheden en sub-eenheden in het leven geroepen:

  - Reserve Cavaleriebrigade "Wolkowysek"
  - Cavaleriedivisie "Zaza"
  - 85e Batterij Gemotoriseerde Artillerie Type B

  De Poolse cavalerie vertegenwoordigde minder dan 10 % van het Poolse leger in september 1939 en was, ondanks de reorganisatie, gewapend met verouderde wapens. Toch bleek de Poolse cavalerie in sommige gevallen uiterst effectief, zelfs tegen Duitse pantserformaties. Een goed voorbeeld is de slag bij Mokra (1 september 1939), tussen de Wolynska Cavaleriebrigade en de 4.Panzer-Division onder generaal Georg-Hans Reinhardt. Meer dan 100 pantservoertuigen en tanks werden in die slag uitgeschakeld. Op 3 september 1939 wist het 10e Regiment Jagers te Paard met steun van Vickers-tanks bij Naprawa meerdere Duitse aanvallen af te slaan. In de slotfase van die slag vielen de ruiters de Duitse infanteristen aan met bajonetten en handgranaten. De volgende dag lanceerde het 24e Cavalerieregiment en een compagnie Vickers-tanks een verrassingsaanval op een Duitse tankformatie en drie Duitse tanks werden vernietigd. Het 10e 'Litouwse' Ulaan-regiment heeft naar eigen zeggen 18 tanks, 19 pantservoertuigen, één radiostation en één vliegtuig vernietigd.

  Op 14 september 1939 werd de Kombinowana Brygada Kawalerii gevormd om verschillende uiteengeslagen cavalerie-eenheden onder één overkoepelende bevelstructuur te plaatsen. Op 20, 23 en 27 september werden soortgelijke geïmproviseerde eenheden gecreëerd: Brygada Kawalerii "Plis", Zbiorcza Brygada Kawalerii en de Brygada Kawalerii "Edward".

  In totaal voerde de Poolse cavalerie 17 aanvallen uit op het Duitse en Rode leger, dat Polen vanuit het oosten was binnengevallen:

  1 september 1939:

  - 1e en 2e Eskadron, en één peloton van het 3e en 4e Eskadron van het 18e Cavalerieregiment vallen de achterhoede van de 2.Infanterie-Division aan om de terugtocht van de legergroep Czersk te dekken.
  - Tijdens de slag om Mokra voeren het 1e en 3e Eskadron van het 19e Cavalerieregiment een charge uit op Duitse infanterie.
  - Korte schermutseling tussen het Poolse 11e Cavalerieregiment en Duitse cavalerie in het Krolewska bos.

  2 september 1939:

  Het 1e Eskadron van het 19e Cavalerieregiment valt een Duitse cavalerieformatie bij het dorpje Borowa aan. De Duitsers trekken zich tijdens de charge terug zonder strijd te leveren.

  11 september 1939:

  Het 1e Eskadron van het 19e Cavalerieregiment valt een Duitse cavalerieformatie bij het dorpje Borowa aan. De Duitsers trekken zich tijdens de charge terug zonder strijd te leveren.

  12 september 1939:

  Het 4e Eskadron van het 11e Cavalerielegioen komt in actie bij Kaluszyn.

  13 september 1939:

  - Het 1e Eskadron van het 2e Cavalerieregiment komt in actie bij Minsk Mazowiecki.
  - Het 1e Eskadron van het 27e Cavalerieregiment doorbreekt de Duitse linies bij Maliszew, neemt het dorpje in en maakt veel krijgsgevangenen.

  15 september 1939:

  Het 17e Cavalerieregiment valt Duitse infanterie in posities aan bij Brochow. Na een charge uitgevoerd te hebben, gaan de ruiters te voet verder.

  16 september 1939:

  Een peloton van het 4e Eskadron (17e Cavalerieregiment) verdrijft Duitse formaties bij Gajowka Debowski.

  19 september 1939:

  - Het 14e Cavalerieregiment doorbreekt de Duitse linies tijdens de slag bij Wolka Weglowa in een 18 minuten durende charge. Het 3e Eskadron lijdt verliezen en er worden krijgsgevangenen gemaakt door de Duitsers.
  - Het 6e Eskadron Artillerie te Paard lanceert een aanval bij Lomianki, Warschau.

  21 september 1939:

  Het 1e Eskadron van de 3e Cavaleriedivisie verdrijft Duitse infanterie bij Kamionka Strumilowa.

  23 september 1939:

  Het 1e Eskadron van het 25e Cavalerieregiment verjaagt een eskadron van de Duitse 17.Cavalerie-Regiment (Rittmeister Kurt Hasse). De Polen raken in de achtervolging verstrikt in Duitse spervuur en lijden zware verliezen, waaronder de commandant van het eskadron; Tadeusz Gerlecki.

  24 september 1939:

  Ongeveer 500 ruiters van het reserve 14e Cavalerieregiment en politie te paard vallen Sovjet-infanteristen bij Husynne aan. De Poolse aanvalsgroep wordt uiteindelijk verslagen en velen geven zich aan het Rode Leger over.

  26 september 1939:

  Het 27e Cavalerieregiment komt in actie bij Morancami.

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  cavalerie
  In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  invasie
  Gewapende inval.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
  Rode leger
  Leger van de Sovjetunie.

  Afbeeldingen

  Uitgeschakelde TKS tankette. September 1939. Bron: Wikimedia Commons.
  Poolse cavalerie tijdens de slag om Bzura. 9 September 1939. Bron: Wikimedia Commons.
  Poolse cavaleristen van de 10e Gemotoriseerde Cavaleriebrigade met een wz. 36 anti-tankgeschut. September 1939. Bron: Wikimedia Commons.
  Kapitein L. Staniewicz (10e Cavaleriebrigade) in een observatiepost. September 1939. Bron: Wikimedia Commons.
  Poolse gemotoriseerde eenheden tijdens de terugtocht door Hongarije. September 1939. Bron: Wikimedia Commons.

  Nabeschouwing

  Het is niet bekend hoeveel cavaleristen tijdens de Duitse invasie zijn gesneuveld, maar de Poolse verliezen waren enorm. Op grond van meerdere bronnen is berekend dat er ongeveer 66.000 Polen in september 1939 zijn omgekomen. Veel gevangengenomen cavalerie-officieren zijn daarnaast in 1940 door de NKVD vermoord. Zo’n 90.000 tot 140.000 Poolse troepen ontliepen echter krijgsgevangenschap door via Hongarije, Roemenië (70.000-120.000) en de Baltische Staten (20.000) te vluchten om op die manier bij de Geallieerden aan te sluiten. Sommigen van hen belandden alsnog in interneringskampen in neutrale landen zoals Hongarije, Roemenië en Zwitserland. De meeste wisten echter te ontsnappen. Vijftien cavalerie-eenheden zijn voor verdiensten en heldhaftigheid gedecoreerd met de Virtuti Militari orde.

  De Poolse regering in ballingschap werd op 30 september 1939 te Parijs opgericht. In november 1939 werd het Poolse Leger in het Westen gecreëerd. De enige cavalerie eenheid die van dit leger deel uitmaakte was de 10 Brygada Kawalerii Pancernej (10éme Brigade de cavalerie blindée), dat onder bevel stond van generaal Stanislaw Maczek en in Camp de Coëtquidan was opgericht. Deze brigade had slechts één eskadron dragonders. De resterende elementen waren gemotoriseerd. De tijd van de paard en ruiter met de lans en gevelde sabel op grote schaal was voorbij.

  Sommige ontbonden cavalerie-eenheden zijn later door het Poolse Thuisleger (Armia Krajowa) een nieuw leven ingeblazen en waren betrokken bij lokale schermutselingen met de Duitse bezetter. Zo wist het 10e 'Litouwse' Regiment Ulanen in 1944 twee Duitse gepantserde treinen uit te schakelen. Het gaat om de volgende regimenten:

  - 1e Regiment Ulanen "Krechowieckich"
  - 2e Regiment Ulanen "Grochowskich"
  - 3e 'Silesische' Regiment Ulanen
  - 5e Regiment Ulanen "Zaslaw"
  - 8e Regiment Ulanen "Graaf Jozef Poniatowski"
  - 10e 'Litouwse' Regiment Ulanen
  - 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  - 11e Legioenregiment Ulanen
  - 2e Regiment Jagers te Paard
  - 4e Regiment Jagers te Paard "Leczyca"
  - 5e Regiment Jagers te Paard
  - 9e Regiment Jagers te Paard
  - 1e Cavalerieregiment "Krechowieckich"
  - 3e Lichte Cavalerieregiment "Mazowieckich"
  - 7e Cavalerieregiment "Lublin"
  - 12e Cavalerieregiment "Podolski"
  - 21e Cavalerieregiment "Wolyńskich"

  Tegenwoordig zijn er enkele monument gewijd zijn aan de Poolse cavalerie. Zo staat er in Warschau, aan de Ludwika Waryńskiego 1B, het nationaal monument voor de Poolse cavalerie. In het dorpje Kaluszyn staat het monument "Gouden Ulaan", dat de slag om dit dorpje tussen 11 en 12 september 1939 herdenkt. Op de lokale begraafplaats rusten 184 Poolse slachtoffers van die slag.

  Definitielijst

  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  cavalerie
  In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
  Geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
  invasie
  Gewapende inval.
  NKVD
  Benaming van de veiligheidsdienst van de Sovjetunie ten tijde van WO II.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  De 'Gouden Ulaan' in Kaluszyn. Bron: Jacek Jegier.
  Poolse oorlogsgraven in Kaluszyn. Bron: Agencja fotopilot.
  Cavalerie monument in Warschau. Bron: Grzegorz Polak.

  Slagorde van de Poolse cavalerie na de reorganisatie

  Poolse cavaleriebrigades na de reorganisatie in 1939:

  BevelhebberSub-eenheidC/OEskadronPeloton
  --staf en HQVervangende commandant
  --Chef-militaire rechter
  --Kapelaan
  --StafchefOperatie-officierGendarme-peloton
  --Chef-communicatieEskadron-communicatie
  --Commandant wagenburchtenWerkplaats/MarscolonnesElk 3 colonnes
  --KwartiermeesterTransport-tofficier

  Arsenaal-officier

  Chef-rentmeester

  Chef medische dienst

  Chef-veeartsenij

  Artillerie park eenheid

  Rentmeester park eenheid

  Medische peloton

  Veeartsenij peloton

  --HQ-commandantEskadron-staf
  --Commandant eenhedenEskadron fietsers

  Eskadron sappeurs

  Zware MG peloton
  --Cavalerie-regimentRegiment-commandantLijn-eskadrons (4 per regiment)Cavalerie peloton

  (3 per eskadron)

  3 secties

  (elk 6 soldaten)

  LMG sectie

  (5 soldaten)

  Eskadron commandanten troepen

  LMG sectie

  Administratie-eenheid

  Zware MG eskadron

  Onderhoud eskadron

  3 zware MG pelotonsElk 4 zware MG
  AT peloton

  Fietspeloton

  Communicatie-peloton

  Groep sappeurs
  --Rijdende Artillerie eenheid (DAK)DAK-commandantMunitie aanvoer colonne

  Communicatie peloton

  --Org. Gemech. eenheidCommandantTankette eskadron

  Pantserwagen eskadron

  --Org. JagerbataljonJagerbataljon

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Cavalerie
  In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
  regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
  Tankette
  Kleine tank (met het formaat van een auto) die te licht is om gerekend te worden tot de lichte tanks. Concept uit de jaren '20 en '30, veelal uitgerust met een enkel machinegeweer, sterk verouderd toen de Tweede Wereldoorlog begon. De rol van de tankette werd overgenomen door de pantserwagen.

  Afbeeldingen

  Maarschalk van Polen; Edward Rydz-Smigly. Bron: Wikimedia Commons.

  Bewapening Poolse Cavalerie na de reorganisatie

  RegimentBrigade
  Algemeen
  Officieren36232 (373)
  Soldaten en NCO’s8385911 (6911)
  Totaal manschappen8746143 (7284)
  Cavalerie-paarden6165194 (6291)
  Pakpaarden43?
  Paard-en-wagen221?
  Totaal paarden920?
  Voertuigen
  Automobiel165 (66)
  Motorvoertuig1?
  Veldkeukens6?
  Trom-karren86?
  Kapelaan-karren14
  Taczanka wz.28 en wz.3613?
  Fietsen36?
  Wapentuig
  Vis-pistolen133?
  Wz. 34 sabels616?
  Lansen108?
  Geweren7405000
  7,92 mm karabin ppanc. wz 351251 (64)
  rkm Browning wz. 28 LMG1889 (107)
  Maxim 08/15 & lkm wz. 08/18 MGs?10 (12)
  Ckm wz.30 HMG1252 (64)
  Org. artillerie
  wz. 1930 & wz. 1936 granaatwerpers?9 (9)
  81mm mortier?2
  75mm armata wz. 02/26 fi veldkanon?12 (16)
  40mm armata plot. wz. 36 AA-kanon?2 (2)
  37mm Armata ppanc. wz. 36 AT-kanon414 (18)
  Org. gemechaniseerde eenheden
  wz. 34 & wz.29 pantserwagens?8
  Verkenning tankette KKS en TK-3?13

  Afbeeldingen

  Samochod Pancerny wzor 29. Bron: Wikimedia Commons.
  Samochod Pancerny wzor 34. Bron: Wikimedia Commons.
  Granatnik wz. 1936 Bron: Wikimedia Commons.

  Verliezen Poolse Cavalerie in september 1939

  EenheidGedoodGewond
  11e Eskadron Rijdende Artillerie11 officieren
  27 onderofficieren
  230 kanonniers
  ?
  25e Regiment Ulanen "Wielkopolska"4446
  17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"14 officieren
  3 cadetten
  32 onder-officieren
  149 soldaten
  ?
  11e Legioenregiment Ulanen4 officieren
  26 soldaten
  5 officieren
  40 soldaten
  10e Litouwse Regiment Ulanen7 officieren
  19 soldaten
  15 officieren
  60 soldaten
  16e Regiment Ulanen "Wielkopolska"40 % van haar manschappen

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Slagveld in Polen. September 1939. Bron: Bundesarchiv.

  Ontvangers Virtuti Militari V: Eenheden

  - 7e Cavalerieregiment "Lublin"
  - 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  - 12e Cavalerieregiment "Podolski"
  - 19e Cavalerieregiment "Wolynska"
  - 21e Cavalerieregiment "Nadwislanskich"
  - 24e Cavalerieregiment
  - 1e Regiment Ulanen "Krechowieckich"
  - 14e Regiment Ulanen "Jazlowiecki"
  - 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  - 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  - 25e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  - 2e Regiment Rijdende Artillerie
  - 9e Divisie Rijdende Artillerie
  - 7e Regiment Jagers te Paard "Wielkopolska"
  - 3e Lichte Cavalerieregiment "Mazowiecka"

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Vaandel 25e Regiment Ulanen "Wielkopolska" Bron: Wikimedia Commons.
  Vaandel 7e Regiment Jagers te Paard "Wielkopolska" Bron: Wikimedia Commons.

  Ontvangers Virtuti Militari V: Personen

  V klasse (zilver) incomplete personenlijst:

  '
  Zdzislaw HempelKapitein; 24e Cavalerieregiment
  Konstanty Hartingh1e luitenant; 11e Eskadron Rijdende Artillerie
  Henryk KleinertCadet; 11e Eskadron Rijdende Artillerie
  Leon WasilewskiBombardier; 11e Eskadron Rijdende Artillerie
  Stanislaw HellerRotmistrz; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Czeslaw PomorskiRotmistrz; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Jozef StaniszewskiRotmistrz; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Krzysztofowicz2e luitenant; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Stanislaw Rogowski2e luitenant; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Stefan TomaszewskiMajoor; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Antoni BieleckiRotmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Bronislaw CiepielaRotmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Stanislaw JuszczakRotmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Michal KowalksiRittmeister; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Edward KsykRotmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Jerzy PoborowskiRotmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Kazimierz KlaczyńskiKapitein; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Felix KoziebrodzkiKapitein; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Zygmunt MalachowskiKapitein; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Waclaw MuszynskiKapitein; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Dr. Alfred PaczkowskiKapitein; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Tadeusz Dąbrowiecki1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Franciszek Longchamps de Berier1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Neuman Bohdan1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Edward Romanowski1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Kazimierz Rostworowski1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Vladimir Scibor-Rila1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Vladimir Sieminski1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Franciszek Wojdak1e luitenant; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Boleslaw FilipowskiWachmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Wojciech JacekWachmistrz; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Pawel BonczarKorporaal; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  KubaczkowskiKorporaal; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Kazimierz DrozdStarszy ulan; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Stanislaw GolebiowskiStarszy ulan; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Jerome MazikStarszy ulan; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Wladysław BorowskiUlan; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Jerzy FalkowskiMajoor; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Roman DzierżanowskiRotmistrz; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Stanislaw LubienskiRotmistrz; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Andrzej SozanskiRotmistrz; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jerzy Fedorowicz1e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Alfred Godlewski1e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Zdzislaw Malanowski1e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Marian Walicki1e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Eugeniusz Iwanowski2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Gerard Korolewicz2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jerzy Kostiuk2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jacek Longchamps de Berier2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Aleksander Marczynsk2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Zbigniew Panesz2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jerzy Scholz2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Wladyslaw Tychanowicz2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Wiktor Zieminski2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Zbigniew Zurowski2e luitenant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Tadeusz BrykczynskiCadet-officier; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Stanislaw SzturmaCadet-officier; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Bartlomiej GajdaSergeant-korporaal; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Boromeusz PiaseckiSergeant-korporaal; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Antoni BusztaKorporaal; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Bronislaw CzechKorporaal; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Feliks MaziarskiKorporaal; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jozef OsemlokStarszy ulan; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jozef KrolUlan; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Tadeusz Mikke (postuum)Luitenant-kolonel; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Kazimierz Jozef ChlapowskiMajoor; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Wladyslaw BraunekRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Jan BrodzkiRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Zbigniew BukowskiRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Bronislaw BuszkiewiczRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Michal KwaliaszwiiiRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Wladyslaw MackiewiczRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Szymon SkorupskiRotmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Edward GorzkowskiKapitein; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Zbigniew Baranski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Antoni Dunin1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Stanislaw Gardulski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Bohdan Lubierski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Marian Lukowski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Andrzej Niegolewski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Roman Rozalowski1e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Jan Maliszewski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Leon Okinczyc2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Maciej Proszyński2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Zygmunt Rusiecki2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Jan Trzcinski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Zygmunt Twardowski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Andrzej Wiewiorowski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  jan Wiezanski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Waclaw Zielinski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Waclaw Zielinski2e luitenant; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Wojciech GornyCadet-officier; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Andrzej GlabiszCadet-officier; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Alojzy JaegerStarszy Wachmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Antoni MichalczykStarszy Wachmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Franciszek GrzeszczykStarszy Wachmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Antoni OlejniczakStarszy Wachmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Franciszek RadeckiStarszy Wachmistrz; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Franciszek KowalskiKorporaal; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Franciszek SochaKorporaal; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Bronislaw BartkowiakStarszy ulan; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Czeslaw KrzyskoStarszy ulan; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Ignacy WyrwasStarszy ulan; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Felks GraczUlan; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Jan KiszkaUlan; 15e Regiment Ulanen "Poznan"
  Jan MajewskiMajoor; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Janusz ChrzanowsRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stanislaw CzerniawskiRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Czeslaw DanielczykRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Michal GutowskiRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Czeslaw JuscinskiRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Piotr LaskowskiRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Wojciech Chelkowski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Kazimierz Karkowski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Adam Lossow1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef Madalinski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Bohdan Piotrowski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stanislaw Przyluski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef Sczaniecki1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Juliusz Sielecki1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stefan Stankiewicz1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef Walicki1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Marian Weclewicz1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Lucjan Wozniak1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Benedykt Zoltowski1e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Janusz Bardzinski2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Kajetan Cichocki2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Konstanty Gres2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stanislaw Kurnatowski2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Lech Mroczkiewicz2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Roman Nitecki2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Henryk Siudziński2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Tadeusz Stryja2e luitenant; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Bronislaw TrampczynskiCadet-officier; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jan GoliwasStarszy Wachmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Michal SwiatekStarszy Wachmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef KasprzakWachmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef WisniewskiWachmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stanislaw GorzelanyKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Ludwik KosteraKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jan OsiakKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Stanislaw PyziakKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Tadeusz WygasKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Wojciech ZbanyszekKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Tomasz ZielinskiKorporaal; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Czeslaw CzerwinskiSoldaat 1e klas; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jozef BakUlan; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Alfred ZoltowskiUlan; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Ryszard Kwiryn Kawecki (postuum)Kapitein; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Mieczyslaw SokołowskiKapitein; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Mieczylaw SokołowskiKapitein; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Jozef Stojewski-Rybczyński
  (gesneuveld in 1944)
  Kapitein; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Mieczyslaw Ostrowski1e luitenant; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Stanislaw Pokorny1e luitenant; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Kazimierz Wakalski1e luitenant; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Kazimierz Andruszewski2e luitenant; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Kamil Kazimierz Jozef de Pourbaix2e luitenant reserve; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Zdzisław de PourbaixKorporaal officier cadet; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Wladyslaw BubkaOgniem; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Stanislaw SzymanikOgniem; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Zygmunt NestorowiczOgniem; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Stanislaw DziadoszOgniem; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Stanislaw MarkiewiczKorporaal; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Alfred Zurowksi (postuum)Soldaat 1e klas; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Stanislaw Krepski (postuum)Soldaat 1e klas; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Konstanty Kasjanczuk (postuum)Soldaat 1e klas; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Konstanty BieniukBombardier; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Pawel OchabKanonnier; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Jozef RzeczulkoKanonnier; 2e Divisie Rijdende Artillerie

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Virtuti Militari V klasse Bron: WW2awards.

  Ontvangers Virtuti Militari IV & Krzyz Walecznych

  IV klasse (goud) incomplete personenlijst:

  Klemens RudnickiLuitenant-kolonel; 9e Cavalerieregiment "Malopolska"
  Stefan KajderowiczRotmistrz; 6e Regiment Ulanen "Kaniowskich"
  Edward Jozef Godlewski
  († Mauthausen-Guzen)
  Kolonel; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Jozef BokotaRotmistrz; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Bronislaw GodzinMeester-sergeant; 14e Regiment Ulanen "Jazlowieckich"
  Ignacy KowalczewskiKolonel; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Wiktor Arnoldt-RussockiLuitenant-kolonel; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Michal GutowskiRotmistrz; 17e Regiment Ulanen "Wielkopolska"
  Jan Olimpiusz KaminskiLuitenant-kolonel; 2e Divisie Rijdende Artillerie
  Jerzy DeskurKolonel; 10e Cavaleriebrigade
  Kazimierz DworakKolonel; 10e Cavaleriebrigade
  Stanislaw MaczekKolonel; 10e Cavaleriebrigade

  Van de volgende Virtuti Militari IV & V ontvangers zijn de namen niet bekend, maar wel de aantallen:

  11e Legioenregiment Ulanen:2
  10e Cavaleriebrigade:36 (waarvan 10 postuum)

  En idem voor Krzyz Walecznych ontvangers:

  16 Regiment Ulanen "Wielkopolska":45
  11 Legioenregiment Ulanen:24
  9 Cavalerieregiment "Malopolska":14 officieren, 50 soldaten
  10e Cavaleriebrigade:Meer dan 300 (waarvan een aantal meer dan 1x)

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Mauthausen
  Plaats in Oostenrijk waar de nazi’s van 1938 tot 1945 een concentratiekamp gevestigd hadden.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Virtuti Militari IV Bron: Wikimedia Commons.
  Brigadier-generaal Stanislaw Maczek. Ontvanger (1942) van de Virtuti Militari IV voor verdiensten in september 1939. Bron: Wikimedia Commons.
  Krzyz Walecznych (Kruis van Verdiensten) Bron: Wikimedia Commons.

  Gerelateerde bezienswaardigheden