De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

29 Amsterdammers neergeknald

  Vrijdag 27 October '44.

  Radio Oranje verspreide gisteravond de volgende regeringsmededeling. De regering is op de hoogte gebracht van een nieuwe afschuwelijke en weerzinwekkende misdaad der Gestapo.

  Op 23 October j.l. den namiddag te 5 uur werd op den hoek van de Beethovenstraat en de Apollolaan te Amsterdam neergeschoten de Gestapo-agent Oehlschlšgel, geb. 7-1-1908. Het doodelijke schot werd gelost uit een Duitse auto waarin genoemden Oehlschlšgel zelf voordien gezeten had. Het staat vast, dat Oehlschlšgel gecloroformeerd was. De getroffene was zeer gehaat bij zijn ondergeschikten.

  Het huizenblok van Beethovenstraat-Apollolaan werd in den nacht omsingeld en de mannen naar buiten gedreven, de hoekhuizen werden in brand gestoken, nadat de bewoners die verlaten hadden. Daarna begon de massamoord, te 7.30 uur in den morgen werden 29 onschuldige Amsterdammers in groepen van 5 man aan elkaar gebonden, ter plaatse vermoord.

  De laatste groep probeerde weg te loopen, maar deze poging mislukte, daar een van deze mannen door een kogel getroffen werd.

  Van de andere mannen die des nachts uit hun huizen werden gejaagd werden er 30 weggevoerd om elders graafwerk te gaan verrichten. De Gestapo deed het daarbij voorkomen alsof ook deze 30 man vermoord zouden worden. Na deze massamoord op onschuldige vaderlanders werden in de stad aanplakbiljetten aangebracht waarop vermeld werd, dat een lid van de Duitse bezettende macht lafhartig was vermoord en dat daarom een aantal saboteurs en terroristen standrechtelijk terecht gesteld waren.

  Bij het tenuitvoerlegging van hun gruwldaad deden, zoo gaat de regeringsmededeling verder, de Gestapolieden zeer nerveus, men was klaarblijkelijk huiverig voor de consequenties die de misdaadd voor ieder van hen individueel zou kunnen hebben.

  De regering is er van op de hoogte, dat het in de bedoeling van de Gestapo ligt nog 'n groot aantal onschuldige Nederlanders te vermoorden. Daarom herhaalde ze haar waarschuwing, dat iedere Duitser individueel voor 'n dergelijke misdaad reeds gepleegd of nog te plegen, ter verantwoording zal worden geroepen en dat dit zoowel geldt voor hen die het bevel tot de misdaad geeft als voor hen die ze uitvoert. De regering is vastbesloten iedereen op te sporen die aan deze en dergelijke gruweldadaen heeft deelgenomen en hen te oordeelen met niets-ontziende gerechtigheid. De regering besloot haar mededeling met een aansporing dat alle bewijsmateriaal te dien einde zooveel mogelijk verzameld zou worden.

  Afbeeldingen

  Monument Verzetsgroep te Amsterdam Bron: Anneke Moerenhout.

  Informatie

  Geplaatst door:
  Jeroen Koppes
  Geplaatst op:
  17-06-2018
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Dagboek F.C. Vincent, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, Collectie Dagboeken en Egodocumenten, inv. no. 360.

  Gerelateerde bezienswaardigheden