Duits verslag over het bombardement op Dresden (15-03-1945)

  Hieronder een verslag van de hogere SS- en politieleider (Höhrere SS und Polizeiführer) Elbe (SS-Gruppenführer Ludolf von Alvensleben) van 15 maart 1945 over de vier luchtaanvallen op Dresden van 13 tot 15 februari 1945 (bombardement op Dresden).

  De aanvallen en in het bijzonder de aanvallen 's nachts zijn terreuraanvallen tegen de dichtbevolkte wijken. De eerste aanval ging bijna over het hele stadsgebied. Een vuurstorm ontstond al na 1/2-3/4 uur. De tweede aanval vond plaats met een verhoogd gebruik van springstofbommen. De springstofbommen werden geworpen in de in vlammen staande binnenstad en in de stadsdelen waarin de bevolking onderdak zocht (grotere tuinen en andere perken, stadsdelen met grotere open stukken tussen de gebouwen). Groot gebruik van brandbommen bij de tweede aanval en in het bijzonder op gebieden die tijdens de eerste aanval met springstofbommen bestookt werden. De beide nachtelijke aanvallen moeten gedeeltelijk met een laagvliegende aanval uitgevoerd zijn, omdat in de open stadsgebieden de huizen met rijen spring- en brandstofbommen bestookt werden en in de straten naar verhouding weinig springstofkraters te zien zijn. Door de beide nachtelijke aanvallen zijn de binnenstad van Dresden-Altstadt en de aangrenzende stadsdelen evenals de Südvorstadt volledig vernietigd. Ook de stadsdelen Johannstadt, Friedrichstadt, Löbtau, Blasewitz, Striesen, Stehlen, Gruna, Plauen, Neustadt en Antonstadt zijn hierbij zwaar beschadigd.

  Middagaanvallen van 14 en 15 februari 1946 op het complete stadsgebied. Tijdens de aanval op de middag van 14 februari 1945 zijn Löbtau, Friedrichstadt, Cotta en de voorstad van Leipzig zwaar beschadigd. Tijdens de aanval in de middag van 15 februari 1945 zijn vooral de stadsdelen Tolkewitz, Laubegast, de Waldschlößenbuurt, evenals de stadsdelen Loschwitz en Oberloschwitz geraakt. Beide aanvallen op de middag waren overwegend aanvallen vanuit de hoogte. Bij alle aanvallen is het gebruik van vliegtuigwapens bevestigd.

  Persoonlijk letsel: Tot 10 maart 1945 – vroeg vastgesteld: 18.375 doden, 2.212 zwaar gewonden, 13.718 licht gewonden, 350.000 daklozen en evacuees voor onbepaalde tijd. Een verdeling van het persoonlijke letsel naar geslacht, waarvan er met de bestaande obstakels rekening gehouden moet worden (migratie van grote delen van de bevolking, evacuatie van een groot gedeelte van de slachtoffers naar buiten de stad en de volkomen verkoling of de verregaande staat van ontbinding van lijken), is er nog niet en zal waarschijnlijk ook niet mogelijk zijn. De slachtoffers zijn overwegend vrouwen en kinderen. Volgens de recherche zou in de loop van de tijd ongeveer 50% van de gevallenen geïdentificeerd moeten kunnen worden. Tot nog toe is vastgesteld dat het grootste gedeelte van de bevolking in de schuilruimtes en daarbuiten door de directe of indirecte aanraking met vuur of door bedelving omgekomen.

  Ook door het werpen van mijnen en springstofbommen, in het bijzonder tijdens de twee nachtelijke aanvallen op straten en pleinen evenals perken, zijn hoge aantallen personen omgekomen. Het totale aantal van de gesneuvelden inclusief buitenlanders wordt momenteel op basis van de ervaringen tot nog toe en de vaststelling bij de berging op ongeveer 25.000 geschat. Onder de puinmassa’s van vooral de binnenstad zullen nog meerdere duizenden doden liggen die voorlopig niet geborgen kunnen worden. Precieze vaststelling van het aantal doden is pas mogelijk als door meldingen van vermissingen en registratiebureaus van de politie vastgesteld is welke personen Dresden hebben verlaten. Bij de afdeling vermisten en de stadsadministratie is op dit moment melding van 35.000 vermisten.

  De berging van de gevallenen moet door krachten van het oostelijke luchtbeschermingsgebied gebeuren, voor zover zij het niet druk hebben. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het verplaatsen van lijken naar begraafplaatsen. Gezien de snelle ontbinding van lijken, zijn er bijzondere moeilijkheden bij de berging. Er is ook een tekort aan geschikte voertuigen. Met toestemming van het beheer van het crematorium en het stadsbeheer zijn op de Altmarkt in totaal 6.865 gevallenen gecremeerd. De as van de gevallenen is naar het kerkhof gebracht.

  Definitielijst

  vuurstorm
  Spontaan ontstaan in juli 1943 in Hamburg. Dit was het ultieme doel van elk bombardement. De vuurstorm was niet meer te blussen en verbrandde alles wat op zijn pad kwam. Er zijn aan de grond temperaturen gemeld van 800-1.000 graden Celsius en windsnelheden van 240 km/uur, dus van dubbele orkaankracht. Het lukte Bomber Command slechts enkele keren om de gewenste vuurstorm te ontketenen, namelijk in Hamburg op 27 juli 1943, Kassel op 22 oktober 1943, Darmstadt op 11 september 1944 en Dresden op 13-14 februari 1945. Bomber Command nam altijd de middeleeuwse stadscentra (Altstadt) als doelwit vanwege de hoge houten gebouwen en de smalle straten.

  Informatie

  Vertaald door:
  Eva Fiolet
  Geplaatst op:
  07-07-2018
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen