TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Inleiding

  RoemeniŽ en Bulgarije hadden al voor de Tweede Wereldoorlog een handelsband met Nazi-Duitsland en steunden actief de militaire strijd in de Balkan en de Sovjet-Unie. RoemeniŽ trad formeel al op 23 november 1940 toe tot de As-Mogendheden, Bulgarije deed dat op 1 maart 1941. GeÔnitieerd door de opmars van de Sovjet troepen, werd op 2 september 1944 de Bulgaarse regering omver geworpen en zocht de nieuwe regering toenadering tot de Sovjets. Op 9 september vestigden de Sovjets een nieuw regime waarna Bulgarije de rest van de Tweede Wereldoorlog aan Geallieerde zijde streed. De Roemenen hadden zich op 23 augustus 1944 al aan de Sovjet troepen over gegeven en de regering besloot aan Sovjet zijde haar grondgebied tegen de Duitsers te verdedigen.


  Het draagverbod zoals dat terecht kwam bij de SS-Freiwillige-Brigade Landstorm Nederland Bron: Wilco Vermeer collection

  Definitielijst

  Nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Gevolgen oorlogsverloop

  RoemeniŽ en Bulgarije hadden een groot deel van de Tweede Wereldoorlog aan elkaars zijde gestreden. Hierbij waren over en weer eenheden van de diverse legers met elkaar samen opgetrokken tegen de Sovjet-Unie. Dit had er tevens toe geleid dat verscheidene Duitse militairen Bulgaarse en/of Roemeense onderscheidingen hadden mogen ontvangen. Het was hen door het Duitse opperbevel toegestaan deze onderscheidingen te dragen. Hier kwam echter verandering in nadat zowel RoemeniŽ en Bulgarije zich achter de Geallieerde troepen hadden geschaard. Op 23 september 1944 vaardigde het FŁhrerhauptquartier, bij monde van de Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel een bevel uit waarbij het vanaf dat moment verboden werd aan militairen in Wehrmachtuniform om door de Bulgaren en Roemenen uitgegeven onderscheidingen nog langer te dragen. Het verbod gold voor alle onderscheidingen, dus inclusief draaginsignes zoals piloten badges enz.

  Definitielijst

  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Tekst document

  Afschrift
  Oberkommando der Wehrmacht

  FŁhrerhoofdkwartier der 23..9.44
  29e
  -------           WZA/WZ III
  8430/44

  Betr.: Draagverbod Roemeense en Bulgaarse Orden en onderscheidingen op het Wehrmachtuniform                                  29e
  Referentie:   OKW  ----------- WZA/WZ III van 15.3.1944
                                  600/44       Volgens de en refererend aan de verzonden beschikking van de Staatsminister en de Chef der Pršsidialkanzlei -RP.O. 2350/44 van 18.2,1944 - is dragen van onderscheidingen van die staten, waarmee zich Duitsland in een oorlogssituatie bevindt, in principe verboden.
       Na het verraad door de voormalige Koninklijke Roemeense en Bulgaarse regeringen is de bovenvermelde beschikking ook voor Roemeense en Bulgaarse Orden en Onderscheidingen van toepassing te verklaren.
       Tot het draagverbod  op het Wehrmachtuniform worden alle door de voormalige Koninklijke Roemeense en Bulgaarse regeringen verleende orden en onderscheidingen gerekend. Hieronder vallen ook alle  door de Roemeense en Bulgaarse legerleidingen uitgegeven leger herinneringsonderscheidingen, inclusief de Roemeense Herinneringsmedaille Kruistocht tegen het Kommunisme, zowel als de strijd- en bevoegdheidsonderscheidingen van de voormalige Koninklijke Roemeense- en Bulgaarse legers.

  De Chef van het Oberkommando der Wehrmacht
                  getekend Keitel


  o.u. der 28 oktober 1944

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  22-10-2019
  Feedback?
  Stuur het in!