Het bloedbad van Malmédy

Titel: Het bloedbad van Malmédy
Auteur: Danny Parker
Uitgever: BBNC Uitgevers
Uitgebracht: 2012
ISBN: 9789045313511
Bladzijden: 400
Omschrijving:

Op 16 december 1944 lanceerde Hitler zijn grote winterse verrassingsaanval, dwars door het landschap van de Ardennen. Eén van de meest besproken gebeurtenissen tijdens dit Ardennenoffensief is ongetwijfeld de oorlogsmisdaad die werd begaan op het kruispunt bij Baugnez, in de buurt van Malmédy. Meer dan tachtig Amerikaanse soldaten werden gedood door leden van de SS-eenheid Kampfgruppe Peiper. Gedurende enkele decennia is er veelvuldig gediscussieerd over hetgeen zich hier nu werkelijk heeft afgespeeld. Er werden diverse verhalen van verschillende strekking gepubliceerd, maar geen van allen kon een bevredigend antwoord geven op de vele vragen die het bloedbad opwierp. De Amerikaanse historicus Danny Parker bestudeerde de gebeurtenis jarenlang uitvoerig en bracht in november 2011 zijn boek “Fatal Crossroads” hierover uit. In de herfst van 2012 werd het door BBNC Uitgevers vertaald en is het ook in het Nederlands verkrijgbaar.

Historicus Danny Parker, verbonden aan de universiteit van Montana, doet al sinds de jaren '70 onderzoek naar het Ardennenoffensief. Tussen 1983 en 1987 assisteerde hij de Amerikaanse veteraan en historicus Charles MacDonald bij het schrijven van "A Time for Trumpets", een zeer gewaardeerd boek over deze veldslag. Later onderzocht hij deze Duitse verrassingsaanval ook voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Sinds het einde van de jaren '80 heeft Parker zelf meerdere boeken geschreven over het Ardennenoffensief. De afgelopen twaalf jaar heeft hij het bloedbad van Malmédy onderzocht. Hierbij is hij zeer grondig te werk gegaan. Hij bezocht vele archieven in de Verenigde Staten en Europa en interviewde Amerikaanse, Belgische en Duitse getuigen en betrokkenen.

Bij het openslaan van het boek wordt direct duidelijk hoe intensief Parker de materie heeft onderzocht en hoe precies hij te werk is gegaan bij de reconstructie van de gebeurtenissen op het kruispunt bij Baugnez. Elke passage is onderbouwd met eindnoten. Het zorgt ervoor dat feit en fabel, die door de vele sterk uiteenlopende verhalen door elkaar zijn gaan lopen, van elkaar worden gescheiden. Parker heeft nu een betrouwbare beschrijving van deze gruwelijke executies op schrift gesteld. Het is een zeer uitgebreide reconstructie, waarbij de gebeurtenis haast van minuut tot minuut wordt beschreven. Door deze precisie en de uitgebreide onderbouwing is er geen ruimte om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Parkers verhaal.

Het bloedbad van Malmédy is een complexe gebeurtenis en dus heeft Parker geprobeerd zijn boek zo overzichtelijk mogelijk te maken voor de lezer. De hoofdstukken worden geïllustreerd door zeer bruikbare kaartjes, die een goed beeld geven van de omgeving waar het zich afspeelde, de omvang en het verloop van de oorlogsmisdaad. Ook de uitvoerige bijlagen zijn waardevol. Het gaat hier om lijsten van betrokken Amerikaanse soldaten, de uitgewerkte volgorde van de voertuigen in de colonnes en een kort overzicht van de bekendste en meest invloedrijke publicaties over het bloedbad. Het maakt van Parkers boek behalve een betrouwbare beschrijving van deze oorlogsmisdaad ook nog eens een naslagwerk.

Wat gebeurde er nu precies op het kruispunt bij Baugnez op 17 december 1944? Het was lange tijd onduidelijk. De vele verschillende verhalen met diverse invalshoeken hierover zorgden eerder voor onduidelijkheid dan dat de vraag daadwerkelijk beantwoord werd. Nu lijkt aan al deze onduidelijkheid een einde te zijn gekomen. Het verhaal van Parker is dusdanig goed onderzocht, gedetailleerd uitgewerkt en onderbouwd dat men ervan uit kan gaan dat de vele vragen omtrent het bloedbad van Malmédy nu definitief beantwoord zijn in dit boek.

Beoordeling: Uitstekend

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
26-10-2012

Afbeeldingen