TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Oorlogsherinneringen Gerrit Pit na 75 jaar uitgegeven: verraden door zijn broer.

Hij overleefde het concentratiekamp, maar bevrijd werd hij nooit. Tot het einde van zijn leven was Gerrit Pit de gevangene van zijn eigen herinneringen. Ons vonnis werd in feite levenslang heet het boek met zijn oorlogservaringen. Het verscheen vorige week, mede op initiatief van zijn dochter Mies. ĄMijn vader keek zonder te zien. Dat heeft hem gered.Ē

Lees dit artikel bij ad.nl

Gebruikte bron(nen)

  • ad.nl
  • Gepubliceerd op: 17-03-2021 15:17:58