TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Straatnamen zijn ook monumenten

Mannen en vrouwen in het verzet. Ze hadden allemaal vanuit een eigen invalshoek en gedrevenheid een hekel aan de bezetter, een gevoel voor recht en onrecht. En de bereidheid op basis daarvan het eigen leven op het spel te zetten. Dat zegt iets over de persoonlijkheid van die mensen. Heel veel Nederlanders hebben in de oorlog een andere afweging gemaakt. Ondergronds is er veel gebeurd in Borne, al is er zeker geen volledig beeld. Dat was enerzijds het gevolg van de ingewikkelde organisatiestructuur van het verzet en de vaak ondoorzichtige verwantschappen en de scheidslijnen tussen de verschillende groepen. Anderzijds het ontbreken van geschreven bronnen, mede omdat velen vonden dat zwijgzaamheid paste. Een overzichtÖ

Lees dit artikel bij borneboeit.nl

Gebruikte bron(nen)

  • borneboeit.nl
  • Gepubliceerd op: 08-04-2021 18:51:45