TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Twente Milieu verwijdert afvalbak

Het bericht op BorneBoeit zondagmorgen over de plek van een afvalbak bij het gedenkteken aan de Rondweg voor drie slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, heeft veel losgemaakt. Verontwaardiging en misgenoegen vormden de kern van de talloze reacties. Plus tegelijkertijd het geloof in Twente Milieu dat er welhaast sprake zou moeten zijn van een pijnlijke fout. Het laatste bleek bewaarheid.

Lees dit artikel bij borneboeit.nl

Gebruikte bron(nen)

  • borneboeit.nl
  • Gepubliceerd op: 28-06-2021 18:25:39