TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Nederland in Oorlog, Munten

Nederland in Oorlog,
Een unieke collectie bijzondere uitgiften in Sterling zilver.


Vanaf 14 september is de eerste uitgifte verkrijgbaar van een collectie herdenkingsuituitgiften geslagen in Sterling Zilver en uitgegeven door Het Nederlandsche Muntenhuis in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).


Het slaan van de speciale uitgifte ter gelegenheid van de presentatie op 13 september jl.

Lancering.
Op 13 september werd, in het gebouw van het NIOD, het eerste exemplaar van de eerste uitgifte “Nederland in Oorlog-Rotterdam 1940” overhandigd aan Mevrouw Els Swaab, Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, door NIOD directeur Hans Blom. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van diverse genodigden en pers. Ook ondergetekende mocht hierbij namens STIWOT aanwezig zijn. In het statige gebouw van het NIOD was de juiste atmosfeer gecreëerd voor deze gebeurtenis.


Uitreiking 1e uitgifte aan Mevr Els Swaab

’Nederland in Oorlog- Rotterdam 1940‘ is de eerste uitgifte in een collectie waarin steeds een andere belangrijke gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog in zilver wordt weergegeven. De uitgiften worden allen vergezeld van een door het NIOD gedocumenteerd Informatiecertificaat en een aantal overdrukken van originele documenten. De eerste uitgifte bijvoorbeeld is voorzien van een Overdrukken van de krant “Het Volk” van 10 mei 1940, de Proclamatie van de toenmalige Burgemeester P.J. Oud van Rotterdam, waarin hij de capitulatie van Rotterdam aankondigt en een lesbrief over de strijd om Rotterdam zoals deze op Duitse scholen werd gepresenteerd tijdens de oorlog.

De herdenkingsuitgiften
De uitgiften zijn geslagen in Sterling Zilver (925/1000) en zijn uitgevoerd in Proof-kwaliteit. De uitgiften in de collectie hebben een gemeenschappelijke voorzijde met daarop een afbeelding van het wapen van Nederland met erboven de tekst “Nederland in Oorlog” en eronder de tekst “Je Maintiendrai” uit het landswapen. Het wapen wordt omgeven door een ring van prikkeldraad (zo karakteristiek voor de 2e wereldoorlog) welke aan de linkerzijde (onder het jaartal 1940) wordt doorbroken door vier Duitse Heinkel He 111 bommenwerpers, de Duitse aanvaller voorstellende en rechts (onder het jaartal 1945) door vijf vredesduiven, de Geallieerde bevrijder voorstellende die het bezette gebied binnenkomt.
Van iedere uitgave worden slechts 25.000 exemplaren geslagen. Van de eerste uitgifte worden de eerste 5000 exemplaren voorzien van een nummer.
De andere zijde zal voor iedere uitgifte een ander onderwerp uitbeelden. Op indringende wijze heeft de ontwerper Willem Vis het thema weten vast te leggen. ‘De afbeelding beoogt geen momentopname te tonen maar een achtergrond te schetsen van meerdere gebeurtenissen die het karakter van het onderwerp van de uitgifte weergeven. In hoog reliëf een pregnante afbeelding die het gebeurde mede vormgeeft’. Aan de linker kant staat het beeld van het verwoeste centrum van Rotterdam met de Beschadigde Sint Laurenskerk in het trieste midden, met daarnaast de optrekkende rookpluim van de branden die er na de bombardementen woedden. Rechts een groepje marcherende soldaten die de binnentrekkende bezetter treffend karakteriseren (u kunt ze haast horen). Op de voorgrond een Rotterdammer die het puin opruimt (een haast allegorische weergave van het zo met Rotterdam verweven; ‘geen woorden maar daden’).
De eerste uitgifte geeft aanleiding tot zeer hooggespannen verwachtingen voor de komende uitgiften in deze collectie.

De eerste uitgifte is verkrijgbaar voor de introductieprijs van 29,95 Euro. De overige uitgiften komen op een bedrag van 69,95 Euro (inclusief verzendkosten) per uitgifte. Zeker geen goedkoop verzamelitem, maar hiervoor krijgt u wel een herdenkingsuitgifte, geslagen in Sterling Zilver, in Proof-kwaliteit. Vergezeld van een historisch onderbouwd informatiecertificaat, bijbehorende overdrukken van authentieke documenten en een genummerd eigendomsbewijs. Bij de 2e uitgifte in de collectie ontvangt u een praktisch verzamelalbum voor alle documenten, bij de derde uitgifte een stijlvolle houten presentatiecassette.
Ik adviseer u zich in ieder geval over deze uitgifte te informeren. STIWOT donateurs ontvangen nog een aparte mailing hierover.

Zie ook:
http://www.nederlandinoorlog.nl
http://www.tweede-wereldoorlog.nl/forum/viewtopic.php?t=1364

http://www.tweede-wereldoorlog.nl/forum/viewtopic.php?t=1368 (alleen STIWOT donateurs)

Wilco Vermeer
Secretaris STIWOT

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: STIWOT
  • Gepubliceerd op: 14-09-2004 00:00:00