Gedenkteken Harskamp opgeknapt

Het gedenkteken ĎBevrijding op de Veluweí aan de Otterloseweg in Harskamp is hersteld en opgeknapt. De Dorpsraad Harskamp heeft het initiatief genomen tot de opknapbeurt. De teksten op het monument waren vervaagd zijn nu weer goed leesbaar.

Het monument dateert uit 1985 en herinnert aan de bevrijding van de Veluwe in april 1945 door Het Eerste Canadese Legerkorps. In Harskamp lag toen het Canadese hoofdkwartier. Het monument is eenvoudig qua vorm en bestaat uit drie natuurstenen platen met een ingekleurde tekst. Op de linkersteen staat een afbeelding van de Nederlandse leeuw, met daar onder alle plaatsen gelegen tussen de IJssel en Grebbe en de datum waarop ze bevrijd zijn. Op de rechtersteen staat een Maple Leaf, met daar onder de namen van de regimenten die deel uitmaakten van het bevrijdingsleger. In het midden een kleinere zuilachtige steen met de tekst Ď1945 april 1985í en met vermelding van de datum van onthulling door Zijne Excellentie L.A.H. Smith, ambassadeur van Canada.

Gebruikte bron(nen)