Defensiehistorici schrijven slagveldgids over bloedige muiterij op Texel

Op 28 april kreeg de burgemeester van Texel, ir. M.C. Uitdehaag, het eerste exemplaar van ‘De Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945’ uitgereikt door de auteurs drs. E.S.P. Blom en drs. R. de Winter. Dat deze tragische episode uit de geschiedenis van het eiland nog steeds leeft, bleek uit de grote opkomst van belangstellenden bij de presentatie in het kerkgebouw ‘de Burght’ in Den Burg.

Het boek is de eerste militair-historische slagveldgids die het NIMH uitbrengt. Na een algemene inleiding voert de gids de lezer langs achttien locaties op Texel waarbij het verloop van de muiterij uit de doeken wordt gedaan. Nog na de ‘bevrijding van Nederland’ op 5 mei 1945, bleef Texel in de greep van oorlogsgeweld, waarbij in totaal meer dan duizend Georgiërs, Duitsers en ook Texelse burgers het leven lieten.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en Uitgeverij Van Wijnen, ISBN 978 90 519 4541 6.

Gebruikte bron(nen)