Collaboratie en verzet in Nijmegen: een veelkleurige geschiedenis

NIJMEGEN - Nijmegen is als stad exemplarisch voor de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Historicus Lennert Savenije promoveert op 17 april aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar verzet en collaboratie in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de scheidslijn tussen en verzet en collaboratie fluctueerde, hoe beide kanten op elkaar reageerden en hoe een onderstroom van ‘kleine’ daden het grote verzet mogelijk maakte.

Lees dit artikel bij regio024.nl

Gebruikte bron(nen)

  • regio024.nl
  • Gepubliceerd op: 11-04-2018 15:30:51