Oproep: wie kende kinderen van deze Amersfoortse Joden?

AMERSFOORT - Een geschiedschrijfster is voor haar nieuwste boek op zoek naar mensen die herinneringen hebben aan een Joodse familie uit Amersfoort. Met het boek wil ze de oorlogsslachtoffers "aan de vergetelheid ontrukken".

Lees dit artikel bij rtvutrecht.nl

Gebruikte bron(nen)

  • rtvutrecht.nl
  • Gepubliceerd op: 28-04-2018 12:14:53