Jacques Wallage gastspreker op de Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018

Op 25 november 2018 wordt tijdens de jaarlijkse Herdenking de Hannie Schaft lezing uitgesproken. Dit jaar is prof. drs. Jacques Wallage onze gastspreker. De heer Wallage is voorzitter van de Raad van Openbaar Bestuur en hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen was hij onder meer Burgemeester van Groningen, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en Tweede Kamer fractievoorzitter van de PvdA.

Dit zal de laatste grootschalige Herdenking zijn in het Jaar van Verzet. Voor de eerste keer zonder de aanwezigheid van de onlangs overleden Freddie Dekker-Oversteegen, die samen met haar zus Truus Menger-Oversteegen en Hannie Schaft een groep van gewapende vrouwelijke verzetsstrijders vormden.

Het program wordt omlijst door diverse bijzondere muzikale optredens. Iedereen is van harte welkom op zondag 25 november in de Groenmarktkerk te Haarlem. Vrije inloop zonder aanmelding vooraf.

Adres: Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem.
Aanvang: 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur.

Nationale Hannie Schaft Stichting
De Nationale Hannie Schaft Stichting houdt de naam en moedige daden van onze Nederlandse verzetsheldin Hannie Schaft (Ďhet meisje met het rode haarí), en van andere vrouwen in het verzet, in ere. Mede door haar jaarlijks te herdenken en ook in deze tijden op te komen voor vrijheid in al haar aspecten. De missie van de Stichting is samengevat "bewustwording vanuit herdenken".

Door het herdenken van verzetsstrijdster - en inspiratiebron- Hannie Schaft wil de Stichting een bijdrage leveren aan het besef, dat opkomen voor de vrijheid door het maken van keuzes in moeilijke omstandigheden in alle tijden van belang is.
Streven is om met name de nieuwe generaties deze bewustwording bij te brengen.

Gebruikte bron(nen)