Nieuwe gedenkstenen bij huizen Joodse Apeldoorners

Op zondag 20 januari 2019 worden opnieuw op een aantal plekken in Apeldoorn gedenkstenen gelegd bij huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door de bezetter zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen. Belangstellenden zijn om 13:00 uur welkom in de Anne Frankschool, Regentesselaan 34, 7316 BV Apeldoorn. Van daaruit start de rondgang langs drie gedenkplekken, waar stenen worden gelegd.

Mensen die in de concentratiekampen zijn omgebracht, hebben geen graf waar ze kunnen worden herdacht. Een Joodse uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als ook zijn naam is vergeten”. De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil er door het plaatsen van gedenkstenen voor zorgen dat de namen niet worden vergeten. Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De werkgroep wil in enkele jaar tijd alle adressen, waar deze Joodse Apeldoorners hebben gewoond, voorzien van gedenkstenen.
De werkgroep heeft tot nu toe 3 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij op 17 adressen 52 personen zijn herdacht door het leggen van een gedenksteen.

Het leggen van gedenkstenen gebeurt niet alleen in Apeldoorn. In verschillende steden en dorpen in Nederland, en ook elders in Europa worden deze gedenkstenen gelegd.
De gedenkstenen worden ook wel ‘Stolpersteine’(Struikelstenen) genoemd. De werkgroep heeft bewust gekozen om de stenen die in Apeldoorn worden gelegd ‘Gedenkstenen’ te noemen.
Voor meer info over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u terecht op de website van de werkgroep https://www.gedenkstenen-apeldoorn.nl

Gebruikte bron(nen)