Gemeentelijke erepenning voor Gerrie Welbedacht

Waardering voor verzetsacties oud-inwoner van de gemeente Ede
Mevrouw G. Ligtelijn-Welbedacht uit Amsterdam heeft op maandag 21 januari de erepenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester Renť Verhulst reikte deze bijzondere penning uit in het Raadhuis van Ede.


Het gemeentebestuur van Ede heeft mevrouw Welbedacht deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor haar zeer bijzondere verdiensten voor de Edese samenleving tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gerrie Welbedacht (94 jaar) heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd een actieve rol in het Edese verzet vervuld. Zij koos bewust voor het verzetswerk, hoewel ze wist dat er grote gevaren aan verbonden waren.

Mevrouw G. Ligtelijn-Welbedacht en burgemeester Rene Verhulst

Koerierster en monitoren Duits militair verkeer
In de gemeente Ede was Gerrie Welbedacht maandenlang actief als koerierster voor de staf van de Edese Binnenlandse Strijdkrachten. Het koerierswerk, het smokkelen van in haar fiets verborgen berichten, was heel belangrijk. Deze informatie was cruciaal voor het goed functioneren van het verzet in Ede.

Vanuit een huis aan de N224 inventariseerde zij de Duitse verkeersbewegingen. Via een geheime zender werden deze gegevens doorgegeven en daardoor konden gerichte aanvallen met jachtvliegtuigen worden uitgevoerd.

Hulp bieden aan Britse Airborne militairen
Tijdens Operatie Market Garden in september 1944 trachtten de geallieerden een aantal belangrijke bruggen in Noord-Brabant en Gelderland in handen te krijgen. Engelse parachutisten die geland waren op de Ginkelse Heide deden een poging om de Arnhemse Rijnbrug in handen te krijgen tijdens De Slag om Arnhem. Veel Engelse militairen sneuvelden en een klein deel wist te ontsnappen.

Deze Airbornes werden door het verzet voor de Duitsers verborgen gehouden. Eťn van de tijdelijke onderkomens was de schaapskooi aan de Zecksteeg in Ede. Gerrie Welbedacht hielp om voedsel te bereiden voor deze groep. Met behulp van het verzet is een grote groep Airbornes uiteindelijk ontkomen naar bevrijd gebied tijdens de beroemde ontsnapping Pegasus 1.

Grote verdiensten
Het gemeentebestuur kent de erepenning toe aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen, die langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of die zeer bijzondere verdiensten hebben gehad gedurende kortere tijd.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: Gemeente Ede (tekst en foto)
  • Gepubliceerd op: 21-01-2019 18:51:28