Stolpersteine: 'Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten'

    Zwolle Ė Salomon Caneel, zijn vrouw Carolina Eva Caneel Ė Bamberg en hun vijfjarig zoontje Mozes Caneel woonden aan de Vispoortenplas 10 (nu Vispoortenplas 4) in Zwolle. In de oorlog moesten ze gedwongen huis en haard verlaten, net als zoveel andere Joodse Zwollenaren, om er nooit meer terug te keren. Ze zijn alle drie vermoord Ö

    Lees dit artikel bij Weblog Zwolle

    Gebruikte bron(nen)

    • Weblog Zwolle
    • Gepubliceerd op: 22-02-2019 08:13:36