TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Nieuw lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog voor het mbo

Op 29 maart is in het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch en in en Nationaal Monument Kamp Vught het educatieve programma 'Plekken met een verhaal: WO2 en burgerschap' gepresenteerd voor mbo-docenten in het kader van het vak burgerschap. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met docenten en studenten van het Koning Willem I College. Eerder bezochten ruim veertig groepen van het KWIC het herinneringscentrum. Tijdens de workshops gingen docenten en medewerkers van musea uit het hele land aan de slag en met elkaar in gesprek over hoe je in het mbo kritische denkvaardigheden kunt ontwikkelen in educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog – zowel in de klas als op een historische plek.


Tijdens workshop over de digitale les 'Plekken met een verhaal' (foto: Sandra Peerenboom)

Vijf musea en herinneringscentra (Nationaal Monument Kamp Vught, het Indisch Herinneringscentrum, Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier) hebben in nauwe samenwerking met mbo-instellingen in hun regio een educatief programma ontwikkeld. Het resultaat is de website www.plekkenmeteenverhaal.nl met een voorbereidende digitale les en vijf verschillende educatieve programma’s op locatie, speciaal voor het vak burgerschap. ‘Plekken met een verhaal’ komt voort vanuit de vraag vanuit het mbo naar een passend aanbod voor hun studenten en is ontwikkeld binnen de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 en is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Gebruikte bron(nen)