Studiemiddag Oranjehotel: podcast voor geschiedschrijving

Op donderdag 5 maart wordt in het Oranjehotel in Scheveningen een studiemiddag gehouden over hoe een podcast kan worden gebruikt voor het vastleggen van de geschiedenis.


De aanleiding daarvoor is de podcastserie 'Oranjehotel in verzet' van Peter de Ruiter, die in zeven delen verzetsstrijders belicht die in de cel zijn doorgegaan met hun strijd. Onder hen zijn Titus Brandsma, Mom Wellenstein en Piet Wapperom. De middag biedt tevens gelegenheid voor het bezoeken van het Oranjehotel zelf. Meer informatie op www.oranjehotelinverzet.nl. Hier staat ook (onderaan) een lijst met ruim vijftien podcasts over de Tweede Wereldoorlog.

Gebruikte bron(nen)