TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Saluut 100 vrouwen voor 100 jaar Hannie Schaft

  Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat het Nederlands vrouwelijk Verzetsicoon uit de Tweede Wereldoorlog, Hannie Schaft (‘het meisje met het rode haar’), werd geboren. Hannie Schaft was een van de weinige vrouwen in het gewapende Verzet. De feestelijke aftrap van dit bijzondere jaar wordt gemarkeerd door een video opname van 100 vrouwen, die in het Haarlemse Kenaupark een saluut brachten aan Hannie rondom haar beeld Vrouw in Verzet.

  Naast vrijwilligers uit alle delen van het land bestonden de deelnemers grotendeels uit KLM-medewerksters, verenigd in Blauw Helpt. Deze video benadrukt de relevantie van Hannie en haar destijds ook zeer jonge medestrijdsters anno nu. Hedendaagse vrouwen direct verbonden met historie van vrouwelijk empowerment. De video is vanaf vandaag te zien op hannieschaft.nl en op YouTube. De Nationale Hannie Schaft Stichting is initiator van diverse activiteiten in dit jubileumjaar, met als motto 100 jaar Hannie Schaft: pal voor de vrijheid.


  Hannie is voor velen een inspiratiebron om juist nu op te komen voor vrijheid en inclusiviteit. Tijdens de aftrap van 100 jaar Hannie Schaft stelden we een aantal deelnemers de vraag naar wat vrijheid en de inzet van Hannie voor hen betekent. Zo stelt een van de vrouwen: “Vrijheid is kunnen kiezen wat je wil, is kunnen zijn wie je bent, maar ook kunnen luisteren naar de mening van een ander die diezelfde vrijheid ook heeft”. Een ander vat het mooi samen: “Ik denk dat er in iedereen een Hannie schuilt”

  Op 29 november 2020 vindt er een grootse viering plaats als bruisend hoogtepunt van dit unieke jaar. De programmadetails volgen in het najaar.

  Nationale Hannie Schaft Stichting
  De Nationale Hannie Schaft Stichting wil mensen – vooral ook jongeren – inspireren om het verschil te kunnen maken wanneer het erop aankomt en op te komen voor vrijheid en inclusiviteit, in de geest van Hannie Schaft. Dit faciliteert de Stichting door het jaarlijks herdenken van Hannie Schaft, de Hannie Schaftlezing en door publicaties, documentaires en samenwerkingen met onder andere scholen en andere aan haar missie gelieerde organisaties. De Stichting is politiek neutraal en onafhankelijk.

  Gebruikte bron(nen)