TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Andrť de La Porte, Pieter Cornelis

Geboortedatum:
13 december 1912 (Baarn, Nederland)
Overlijdensdatum:
24 augustus 1944 (boven Ambon, Nederlands-Indie)
Begraven op:
Nederlandse Oorlogsgraven Ambon
Vak: 7. Rij: D. Graf: 8/13.
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve-Kapitein Vlieger-Waarnemer
Eenheid:
No 18 (NEI) Squadron, Royal Australian Air Force
Toegekend op:
16 juni 1950
Voordracht:
"Heeft zich, als bemanningslid van een bommenwerper der Militaire Luchtvaart, onderscheiden door daden van moed, initiatief en volharding door vele maken de door een overmachtig vijand zeer sterk verdedigde doelen succesvol aan te vallen en hierbij, ondanks 's vijands tegenweer, belangrijke verliezen toe te brengen in de periode 1942-1943.
Bij de laatste vlucht in 1943 werd zijn vliegtuig afgeschoten en viel hij vermoedelijk in handen van de vijand.
Hij is nimmer teruggekeerd."

703e Verlening. (postuum)
Koninklijk Besluit No.44, 16 juni 1950.
Vliegerkruis (VK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Eerste Luitenant Vlieger
Eenheid:
KNIL
Toegekend op:
4 februari 1943
Kruis van Verdienste (KV)
Blijk gegeven van moed, voortvarendheid en bekwaamheid door in Mei 1942 tijdens het Japansch offensief in Burma, herhaaldelijk als bestuurder van een onbewapende, hem tevoren onbekende vliegtuigen, op grote hoogte foto-opdrachten uit te voeren tot 1000 mijl diep boven bezet gebied, waardoor vliegtuigen van de luchtmacht der Verenigde Staten van Amerika in staat werden gesteld succesvolle bombardementen uit te voeren.

KB nr 1

Bronnen

Foto