TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!


Tilburg, 7 April 1944

Op last van den Ortskommandant alhier roep ik U op tot het verrichten van een kabelwacht langs de Bredaseweg, aanvangende Dinsdag, 11 April 1944, des avonds om 8 uur en eindigende Woensdag, 12 April 1944 des morgens om 8 uur.
Van deze uren zult u van 0 tot 2 en van 6 tot 8 uur op post staan [...] perceel 552, terwijl de overige uren kunnen worden doorgebracht in het wachtlokaal op Sparrenhof; in de schietbaan achter perceel Reitse straat no.123.
De post mag niet worden verlaten, voordat de nieuwe aflossing op post aanwezig is.
Het spreken en roken op post is verboden.
De Burgemeester van Tilburg.


Bron: Mark Klerks