TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
De eerste zes kaarten zijn in mobilisatietijd 1939-1940 uitgebracht door de NV Zeepfabriek De Klok te Heerde en moesten in mobilisatietijd het moraal versterken met kreten als: "Op den bres voor het vaderland" en "eendracht maakt macht". De onderste twee zijn nieuwjaarskaarten (jaarwisseling 1939-1940) met daarop Nederlandse militairen in een winters landschap, uitgebracht door J.C.B., de initialen van oprichter Jesaias Charles Binger. De onderschriften luiden: "Ons lied klinkt forsch en klaar, bij de aanvang van het Nieuwe Jaar" en "Wij klinken en drinken op ít Nieuwe Jaar, en wenschen Heil en Zegen, U allegaar!"