De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Sovjethulp aan de Republikeinen

  Sovjet-strijdkrachten:

  Al snel na het begin van de Spaanse Burgeroorlog liet de internationale wereld de Republiek Spanje in de steek. Dit gebeurde voornamelijk middels het Non-Interventie Comitť waarbinnen een overeenkomst tot stand werd gebracht waarvan Duitsland, ItaliŽ, de Sovjet-Unie en Frankrijk medeondertekenaars van waren. Het enige land dat hier werkelijk consequenties aan verbond was Frankrijk. Daardoor bleef alleen de Sovjetsteun voor de Republikeinen over.
  Voor de Sovjet-Unie had deze hulp vooral een politiek doel. Koste wat kost moest voorkomen worden dat andere linkse krachten (socialisten, marxisten en anarchisten) dan de communisten de overhand zouden krijgen in dit land. Het enige ware socialisme was het Sovjet-socialisme. De Sovjet-Unie zou dan ook vooral de aan haar verbonden groeperingen in het Republikeinse kamp ondersteunen.

  Op 26 juli 1936 besloot het COMINTERN (Communistische Internationale) tot het sturen van vrijwilligers en materieel naar de Republiek. Het COMINTERN werd hierdoor internationaal de motor achter de Internationale Brigades. Op 24 augustus 1936 arriveerde de nieuwe Sovjetambassadeur M.Rosenberg, tesamen met een grote hoeveelheid militaire adviseurs. Op 25 oktober werd, als betaling voor de geboden hulp, een groot deel van de Spaanse goudvoorraad overgebracht naar Moskou. Vier dagen later, op 29 oktober verschenen de eerste Sovjettanks en -vliegtuigen aan het front. De Sovjets bleven lange tijd een belangrijke factor in het Republikeinse kamp. Zo belangrijk zelfs dat op 15 augustus naar Sovjetvoorbeeld een politieke politie-eenheid werd opgericht, de SIM (Servicio Investigacion Militar) om politieke controle uit te oefenen op de militaire eenheden. De SIM-leden werden voornamelijk gerekruteerd uit de Communistische Partij en uit de Russische Adviseursgroep. In maart 1939 vluchtten alle Sovjets het land uit met in hun kielzog de Republikeinse regering.

  De hoeveelheid door de Sovjet-Unie geboden hulp is niet geheel duidelijk. Uit bekend cijfer materiaal ontstaat het volgende overzicht. Aan manschappen gingen ruim 3000 vrijwillige soldaten, 772 piloten, 351 man tankbemanning, 100 geschutsmanschappen en 77 mariniers, ter ondersteuning gingen 222 adviseurs, 52 militairen met diverse opdrachten, 156 radiobedieners, 204 tolken. Om de grote hoeveelheden vliegtuigen te onderhouden en produktie in Spanje op gang te helpen gingen "vrijwillig" circa 130 fabrieksarbeiders met de groep mee. Wat materieel betreft werden bijna 1200 stuks artillerie, ruim 400 tanks en meer dan 900 vliegtuigen gezonden.

  De tanks en artillerie werden ingezet op vele fronten, veelal in samenwerking met het reguliere Republikeinse leger. De Sovjets stuurden een eigen tankeenheid onder leiding van generaal Dmitry G. Pavlov naar het front, uitgerust met 325 T-26 tanks, 50 BT-5 tanks en ter ondersteuning onbekende aantallen FAI, BA-6 en BA-20 pantserwagens. Er gaan geruchten dat een enkele T-28 tank naar Spanje is gezonden.

  Over de luchtmachtonderdelen is wat meer bekend. De Sovjet-eenheden waren als volgt samengesteld:

  Sovjet-strijdkrachten in Spanje   Commandant J.Berzin
    Luchtmachtcommando Y.V. Smushkevich
  Jagergroepen:   Commandant P.I.Pumpour
  - Grupo No 26   Commandant P.V.Rychakov
    Escuadrilla "Palencar" Polikarpov I-15
    Escuadrilla "Kosakov" Polikarpov I-15
    Escuadrilla "Vasca" Polikarpov I-15
  -Grupo No 21   Commandant I.Kopets
    Premiera Escuadrilla Polikarpov I-16
    Segunda Escuadrilla Polikarpov I-16
  Bommenwerpereskaders:    
    Premiera Escuadrilla Tupolev SB-2
    Segunda Escuadrilla Tupolev SB-2
    Tercera Escuadrilla Tupolev SB-2

  Voorts is van de Sovjets bekend dat in totaal de volgende hoeveelheden aan vliegtuigen naar Spanje werden gezonden:

    Jagers  
  Polikarpov I-15 431  
  Polikarpov I-16 292  
    Verkenners  
  Polikarpov R-5 61  
  Polikarpov R-Z 113  
    Bommenwerpers  
  Tupolev SB-2 108  

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  socialisme
  Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  T-26 Bron: Wilco Vermeer.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  05-07-2005
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Dankaart H., e.a., De Oorlog begon in Spanje, Van Gennep, Amsterdam 1986
  - Elstob P., Legion Condor, Moewig Documentation, Munchen, 1981
  - Lannon F., The Spanish Civil War, Osprey Publishing, Oxforc, 2002
  - Wikipedia, de Vrije encyclopedie
  - Spartacus Educational
  - Welcome to "Si Spain"
  - The Spanish Revolution and Civil War
  - La Guerra Civil Espanola