Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Duits-Pools non-agressie pact (26-01-1934)

  26 januari 1934

  De Duitse Regering en de Poolse Regering hebben overwogen dat de tijd daar is om te komen tot een nieuw fase in de politieke verhoudingen tussen Duitsland en Polen door een overeenkomst tussen Staat en Staat. Ze hebben, derhalve, besloten om de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling van deze relatie in deze verklaring vast te leggen.

  De beide Regeringen baseren hun actie op het feit dat het onderhouden en garanderen van een blijvende vrede tussen hun landen een essentiele voorwaarde is voor de algemene vrede in Europa.

  Ze hebben derhalve besloten om hun onderlinge verhoudingen te baseren op de uitgangspunten zoals deze zijn neegelegd in het Pact van Parijs op 17 augustus 1928, en stellen voor om deze uitgangspunten verder uit te werken voor zover deze de verhouding tussen Duitsland en Polen aangaan.

  Elk van beide Regeringen, derhalve, legt vast dat internationale verplichtingen aangegaan tegenover een derde partij, geen hinder vormen voor de vreedzame ontwikkeling van de gezamenlijke relaties, niet in tegenstelling zijn met de huidige verklaring, en niet door deze verklaring worden beÔnvloed. Ze stellen daarentegen vast dat deze verklaring niet van toepassing is op die vraagstukken, die onder internationale wetgeving moeten worden beschouwd als een interne aangelegenheid van ťťn van beide Staten.

  Beide Regeringen kondigen aan dat zij direct alle vraagstukken, over elk onderwerp, gezamenlijk zullen oplossen, welke beide landen aangaan.

  Zouden er tegenstellingen ontstaan tussen hen waarover geen overeenstemming door onderhandeling bereikt kan worden, dan zal in ieder geval, op basis van gezamenlijkheid, gezocht worden naar een oplossing langs andere vreedzame weg, zonder dat hiertoe een overeenkomst aan de ander wordt opgelegd. In ieder geval wordt bepaald dat in geen geval een oplossing wordt gezocht langs gewelddadige weg.

  De garantie op vrede die door deze principes wordt gewaarborgd, stelt beide overheden voor de grote taak tot het vinden van oplossingen voor problemen van politieke, economische en sociale aard, gebaseerd op een juiste en eerlijke toepassing van de belangen van beide partijen.

  Beide Overheden zijn overtuigd dat de relaties tussen hun landen op deze wijze, zich vruchtbaar zullen ontwikkelen en zullen leiden tot de totstandbrenging van een behulpzame verhouding die eveneens zal bijdragen tot het welzijn niet alleen van beide landen, maar eveneens voor de andere volkeren van Europa.

  Deze declaratie zal worden bekrachtigd, en deze bekrachtiging zal zo snel mogelijk in Warschau worden uitgewisseld. De declaratie is geldig voor een periode van tien jaar, ingaande op de dag van uitwisseling van de bekrachtiging.

  Als de verklaring niet wordt ingetrokken door ťťn van de twee Overheden binnen zes maanden vůůr de afloop van deze periode, zal het van kracht worden, maar kan dan door ťťn van beide Overheden, op elk ogenblik, met inachtneming van een termijn van zes maanden, worden opgezegd.. In tweevoud gemaakt in de Duitse en Poolse talen.

  Berlin, 26 januari 1934.
  Voor de Duitse Regering:
  Freiherr von Neurath

  Voor de Poolse Regering:
  Josef Lipski

  Afbeeldingen

  Informatie

  Vertaald door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  11-05-2006
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!