TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Robert van Genechten (1895 - 1945)

  Inleiding

  Robert van Genechten was bij leven een controversieel persoon. De tot Nederlander genaturaliseerde Belg ontvluchtte zijn vaderland en pleegde bijna twintig jaar later in een Nederlandse cel zelfmoord. Hiermee voltrok hij zelf zijn doodvonnis. Van Genechten kreeg een rustplaats in een massagraf waarin later onder andere ook Anton Mussert en Max Blokzijl werden begraven. Als een van de weinige ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers zou Van Genechten later alsnog een herkenbaar eigen graf krijgen.

  Geboren als Belg

  Van Genechten werd in 1895 als Belg geboren in Antwerpen. Gedurende de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog studeerde hij in Nederland rechten, waarna hij zijn studie in 1916 voortzette aan de door de Duitsers gestichte en in eigen land zeer omstreden Vlaamse universiteit te Gent. Aan het eind van de oorlog moest hij BelgiŽ ontvluchten wegens collaboratie met de Duitsers. Hij zette zijn studie voort in Nederland aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In 1920 zou hij door het Assisenhof te Antwerpen bij verstek tot 8 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.

  Van Genechten rondde zijn studie succesvol af in Utrecht en promoveerde in 1927 cum laude op het proefschrift "De ontwikkeling der waardeleer sinds 1870", waarna hij een jaar later een aanstelling kreeg aan de universiteit als privaatdocent. Hij was toen al een aantal jaren werkzaam als advocaat en procureur in associatie met mr. A.J. van Vessem. In 1930 werd Van Genechten genaturaliseerd. Ondertussen bleef hij zich evenwel inzetten voor de Vlaamse autonomie.

  De NSB

  In 1934 werd Van Genechten, in navolging van zijn compagnon Van Vessem, lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Twee jaar later trad hij toe tot de redactie van "Nieuw Nederland: maandblad voor economie, staatkunde en cultuur", het theoretisch orgaan van de NSB. Vanaf 1938 was hij het enige redactielid, totdat het tijdschrift in 1944 ophield te bestaan. In het tijdschrift publiceerde hij tal van artikelen. Kenmerkend daarin waren het bestrijden van het rationalisme en humanisme en later ook een sterk toenemend antisemitisme. In 1938 werd Van Genechten bovendien door Mussert belast met de vorming van NSB-leden, het Opvoedersgilde. Toen de oorlog uitbrak in de meidagen van 1940 werd Van Genechten, zoals zovele NSB-ers, vastgezet in de gevangenis. Maar toen de bezetting eenmaal een feit was, kreeg hij als een van de eerste NSB-ers een belangrijke functie toegewezen. In september 1940 werd Van Genechten aangesteld als procureur-generaal bij het Gerechtshof in Den Haag, hoewel Mussert hem liever op 'Onderwijs' had gezien. Als procureur-generaal drong Van Genechten sterk aan op een nieuw soort politieke rechtspraak: de zogenaamde Vrederechtspraak. Hij richtte zich met deze Vrederechtspraak met name op landgenoten die zich in de meidagen zouden hebben misdragen tegen partijgenoten. Daarnaast vervolgde hij mensen die zich openlijk uitspraken tegen het nationaal-socialisme. Door het Vredegerechtshof werd feitelijk de Nederlandse rechterlijke macht buiten spel gezet.

  In 1941 verscheen bij De Amsterdamsche Keurkamer Van den vos Reynaerde. Gepresenteerd als het 'nieuwe geestige vervolg van het middeleeuwsche dierenepos' was het niets minder dan antisemitisch pleidooi voor raszuiverheid. Van Genechten publiceerde het verhaal al eerder als vervolg in Nieuw Nederland in 1937, maar destijds werd het nauwelijks opgemerkt. De eerste oplage van 2000 exemplaren raakte in 1941 al snel uitverkocht en een tweede druk van 8000 exemplaren volgde. De Haagse filmmaatschappij Nederland Film maakte een animatiefilm van het boek onder regie van Egbert van Putten. De film was technisch van bijzondere kwaliteit, maar om onduidelijke reden kwam de film niet verder dan een voorvertoning. Van Genechten was daarbij zelf aanwezig en was lovend over het resultaat. Ook de SS-uitgeverij Nordland Verlag toonde belangstelling voor het boek, maar voor zover bekend is het nooit tot een Duitse uitgave gekomen.

  Ondanks zijn groeiend antisemitisme kwam Van Genechten steeds vaker in botsing met de Duitse bezetters. Hij protesteerde tegen het Duitse optreden jegens de studenten en tegen het doden van gijzelaars als repressaille voor aanslagen op NSB'ers. Bovendien weigerde hij aanwezig te zijn bij het afleggen van de eed op Hitler door de Nederlandsche SS. Uiteindelijk zou Van Genechten begin 1943 worden ontheven uit zijn functie als procureur-generaal en worden aangesteld als commissaris van de provincie Zuid-Holland. Deze functie zou hij echter nooit uitoefenen. Hij stortte in en werd opgenomen in een kliniek. Enkele maanden later zou hij in depressieve toestand tot twee maal toe een zelfmoordpoging doen. Onder druk van de Duitse bezetter werd Van Genechten uit al zijn functies ontheven en werd hij aangesteld als hoogleraar in het strafrecht aan de (gesloten!) Rijksuniversiteit van Leiden. Het enige wat hem restte was de publicatie van artikelen in NSB-organen als Nieuw Nederland.

  Na de bevrijding werd Van Genechten in zijn woonplaats Voorburg gearresteerd. Net als veel andere NSB-kopstukken werd hij gevangengezet in het zogenaamde Oranjehotel, een complex van cellenbarakken op het terrein van de Scheveningse strafgevangenis. In de oorlog waren de cellen gebruikt door de Duitsers om politieke gevangenen op te sluiten. Na de bevrijding werd de gevangenis direct in beheer genomen door de Canadese Field Security en stond dus aanvankelijk niet onder militair gezag. In de gevangenis vonden tal van mishandelingen en wreedheden plaats. In de cellenbarakken zijn minimaal zes zelfmoorden voorgekomen. Toen de cellenbarakken op 22 juli 1945 aan het militair gezag werden overgedragen, kwam er een einde aan het gewelddadige regime dat in de gevangenis heerste.

  De dood van Robert van Genechten

  Op 17 oktober 1945 werd Van Genechten ter dood veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag. Hem werd ondermeer misbruik van zijn positie en macht verweten en dat hij het nationaal-socialistische gedachtegoed had verspreid door middel van publicaties en interviews. Dit was tot uiting gekomen in "het opzettelijk op kennelijk partijdige wijze, in een geest, tegengesteld aan dien van het tegen Duitschland oorlog voerende Nederland, optreden als Procureur-generaal".

  Hangende zijn beroep pleegde Van Genechten in de gevangenis zelfmoord, opmerkelijk genoeg een dag nadat hij had gehoord dat Mussert ter dood was veroordeeld. Op 13 december werd Van Genechten om even over half acht levenloos aangetroffen in zijn cel. Hij bleek de broekband van een onderbroek te hebben afgescheurd en met behulp van stopwol tot een stevig geheel te hebben gewikkeld om zich daarmee aan een buis van de centrale verwarming op te hangen.

  Van Genechten had een aantal afscheidsbrieven geschreven waarin hij verklaarde zelf het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te willen voltrekken. Hij was zich in de cel bewust geworden van zijn schuld. "Het is alsof ik uit een droom ontwaakt ben." Zijn zelfgekozen dood omschreef hij als volgt: "Ik doe dit, omdat de gevolgen bij een langer in leven blijven voor mijn gezin nog rampzaliger zouden zijn dan reeds het geval is en omdat ik van meening ben, dat alleen werkelijke zoenoffers de heillooze verwijdering tusschen onze duizenden volgelingen en het Nederlandse volk kunnen doen verdwijnen."
  Met zijn 'zoenoffer' bleef hij echter zijn eigen verantwoordelijkheden ontkennen. Als procureur-generaal was hij tenslotte verantwoordelijk geweest voor de vervolging van tientallen, zo niet honderden mensen.

  Aanvankelijk werd Robert van Genechten begraven in een massagraf op de Algemene Begraafplaats van Den Haag. In hetzelfde massagraf kwam ook Mussert te liggen. Zodoende kwam Van Genechten in 1956 nog in het nieuws. In de nacht van 16 op 17 juni hadden aanhangers van Mussert het lichaam van de NSB-leider opgegraven om het spoorloos te laten verdwijnen. Aanleiding was de aanstaande ruiming van het graf, waarbij de autoriteiten geen toestemming gaven tot het herbegraven van Mussert bij zijn intussen overleden vrouw. Een week na het incident kwamen de autoriteiten met een verklaring dat niet het lichaam was Mussert was verdwenen, maar dat van Van Genechten die naast Mussert was gelegen. Mussert's resten zouden later opduiken in een kartonnen doos op het politiebureau. Er zou niets aan de hand zijn en het land lachte om de flater die de daders hadden geslagen.
  De meningen lopen uiteen wat er daadwerkelijk is gebeurd en wiens graf er daadwerkelijk is leeggehaald. Door archiefonderzoek van de NOS werd aannemelijk gemaakt dat het niet de resten van Mussert of die Van Genechten zijn geweest die de bewuste nacht zijn geroofd. Het blijft echter onduidelijk of er daadwerkelijk menselijke resten zijn verdwenen uit het massagraf. En als dat het geval zou zijn, om wiens resten het zouden gaan. De officiŽle lezing is dat de resten van Mussert na het incident zijn begraven in een knekelgraf.
  Opvallend genoeg kreeg de familie van Van Genechten wel toestemming om de voormalig procureur-generaal te herbegraven. Op 17 november 1958 viel het besluit en op 3 december werden de stoffelijke resten van Van Genechten overgebracht vanuit Den Haag naar Utrecht, waar ze werden begraven op begraafplaats Soestbergen in het graf waar zijn zoon Frits al eerder was begraven.

  Definitielijst

  antisemitisme
  Antisemitisme is een benaming voor een vijandige houding ten opzichte van joden op grond van bepaalde vooroordelen. Er kan sprake zijn van religieus, racistisch en politiek anti-semitisme waarbij de tweede variant toepasbaar is op het antisemitisme binnen het Derde Rijk.
  collaboratie
  Medewerking vanuit de bevolking aan de bezetters, meer in het algemeen samenwerking verleend aan de vijand door zogeheten collaborateurs.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  nationaal-socialisme
  Een door Hitler opgestelde politieke ideologie, die gebaseerd was op de superioriteit van het Germaanse ras, het leidersprincipe en een fel nationalisme dat gevoed werd door de harde Vrede van Versailles. Het Nationaal-socialisme was anti-democratisch en racistisch. De leer werd uitgewerkt in Mein Kampf en georganiseerd in de NSDAP. Het Nationaal-socialisme vormde van 1933-1945 het fundament van het totalitaire Hitler-Duitsland.
  NSB
  Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij die symphatiseerde met de Nazi's.
  socialisme
  Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.

  Afbeeldingen

  Portret van Prof Dr Robert van Genechten. uit 1941. Bron: ANP Historisch Fotoarchief.
  Overdruk van een artikel uit 1941.
  Van Genechten tijdens zijn proces. Bron: Processen No. 2 Van Genechten.
  Graf van Robert van Genechten en zijn zoon op Soestbergen in Utrecht. Bron: Dodenakkers.nl.

  Informatie

  Artikel door:
  Renť ten Dam
  Geplaatst op:
  22-12-2007
  Laatst gewijzigd:
  22-12-2023
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde bezienswaardigheden

  Bronnen

  Dit artikel is een ingekorte versie dat in het kader van een reeks De verzwegen graven van de oorlog - 'fout' funerair erfgoed eerder is verschenen op de website Dood in Nederland.

  - Begraafboeken Begraafplaats Soestbergen, gemeente Utrecht
  - Prof. Mr. A.D. Belifante, In plaats van Bijltjesdag - De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog, Assen, 1978
  - A.A.de Jonge, 'Genechten, Robert van (1895-1945)', in Biografisch Woordenboek van Nederland
  - Parlement.com
  - Wim Meulenkamp, Utrecht, Reeks Funeraire Cultuur, 2003
  - Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest - het bruine boek in Nederland 1921-1945, Nijmegen, 2001
  - Proces Van Genechten. Verslag van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Bronnenpublicaties 2); Amsterdam, 1946
  - Han Foppe, 'Een toneelstuk uit 1944 - 'De bode van de Thermopylai' in: DBNL - Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 23, Nummer 1
  - Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig - Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders, 1945-1955; Houten, 1989
  - Stijn Wiegerinck, Een zoektocht naar de stoffelijke resten van Anton Mussert, NOS Radio 1 Journaal

  Onderscheidingen

  Genechten, van, Robert* 25 oktober 1895
  Ü 13 december 1945