TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Inleiding

Inleiding.
Wat de Mitsubishi A6M Zero was voor de Japanse marine, namelijk dŤ standaardjager tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de Nakajima Ki-43 Oscar voor de Legerluchtmacht.
Toen de oorlog in december 1941 in alle hevigheid losbarstte, deden de eerste Oscars nog maar net hun intrede. Op het eerste oog leek het toestel wel wat op de Zero. Het is ook hierdoor dat in de beginperiode in veel ooggetuigenverslagen melding wordt gemaakt van Zero's, terwijl er nagenoeg geen marinesquadrons in de buurt waren. Het zal in die verslagen dan ook bijna zeker wel om Oscars gegaan zijn.
De verwarring met de Zero was er niet bepaald bij de Japanse piloten zelf. Alhoewel men het ermee moest doen, vonden de meeste piloten het toestel maar langzaam en weinig wendbaar en in 1941 gaven velen er dan ook nog de voorkeur aan te blijven vliegen met de oudere Nakajima Ki-27. Dit zou echter snel veranderen en al gauw werd de Ki-43 de standaardjager van de Japanse luchtmacht.

Afbeeldingen

Ki-43

Ontwikkeling

De ontwikkeling.
Het ontwerpen van dit toestel begon in 1937, bijna gelijktijdig met de ingebruikname van de Ki-27. Het doel was een opvolger te ontwikkelen voor de Nakajima Ki-27. Een team onder leiding van Hideo Itokawa ging aan de slag. Deze man was ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Ki-27. De opbouw voor de Ki-43 zou hetzelfde worden. Een geheel metalen toestel met alleen de roeren overtrokken door linnen.
In 1938 kreeg Nakajima een zeer uitzonderlijk contract van defensie. Middels dit contract was de fabriek verzekerd van de productie van een jager. Voorwaarde was wel dat het toestel gedurende langere tijd kon worden doorontwikkeld.
Met een Nakajima Ha-25 Sakae motor kwamen vanaf januari 1939 in totaal drie prototypen klaar. De eerste vloog in januari en de anderen volgden kort daarna. De tests waren niet op alle vlakken even positief. Vooral werd het toestel te traag en onvoldoende wendbaar bevonden. De testpiloten waren niet blij met het intrekbare landingsgestel, dat ze maar als een modegril zagen. Evenmin konden ze wennen aan de gesloten cockpit, waarvan men vond dat die het uitzicht belemmerde.
De redenen hiervoor waren simpel. De conservatieve gedachtengang van de legerleiding baseerde de specificaties op het succes van de Ki-27, zonder werkelijk naar nieuwe eisen te kijken. Hierdoor was de nadruk op wendbaarheid komen te liggen en niet op snelheid, bescherming en bewapening.
Om het toestel beter te kunnen testen, werden tien toestellen als voorserie besteld. Deze werden aangeduid als Ki-43-KAI. Ze waren nagenoeg gelijk aan de prototypen. Het voornaamste verschil was het gebruik van een cockpitkap met minder spijlen om een beter zicht te garanderen. Het tweede toestel uit deze serie werd voorzien van een experimentele motor, de Nakajima Ha-105. Een ander exemplaar kreeg twee 12,7 mm Ho-103 machinegeweren in plaats van de standaard 7,7 mm mitrailleurs. Ook bij de andere exemplaren werden verschillende verbeteringen aangebracht om het meest ideale toestel te verkrijgen.
Na een aantal constructiewijzigingen en het aanbrengen van een soort remklep die in gevechtssituaties kon worden uitgeschoven, ontstond ťťn der wendbaarste jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.
De jager is numeriek gezien de meest gebruikte in het Japanse leger. Het toestel is gedurende de gehele oorlog in productie gebleven zodat er uiteindelijk 5919 exemplaren zijn gebouwd.
Het bleef de standaardjager van de Japanse luchtmacht tot in 1944, toen de jager langzaam werd vervangen door de Nakajima Ki-84 Hayate.

Afbeeldingen

Ki-43

Ki-43-I

De Nakajima Ki-43-I.
De eerste productieserie, de Ki-43-Ia, van het door de Japanse piloten Hayabusa genoemde toestel, werd aangedreven door een Ha-25 motor met een vermogen van 975 pk. De officiŽle legeraanduiding werd Leger Type 1 Jager Model 1a. De productie startte vanaf april 1941. De eerste toestellen werden geleverd aan de 59e en 64ste Sentai (= groep=squadron) in oktober van dat jaar en werden in december ingezet bij de invasie van Malakka en Singapore. De toestellen hebben tevens escortevluchten gevlogen boven Hong Kong en Birma in 1941 en 1942.
De volgende serie werd uitgerust met een 7,7mm en een 12,7mm mitrailleur en kreeg als aanduiding Ki-43-Ib.
Door een opwaardering van de bewapening tot twee 12,7 mm mitrailleurs ontstond de Ki-43-Ic. De Ki-43-Ic is gelijk de meest gebouwde versie.
Het toestel was in de beginjaren zeer succesvol. Al snel bleek het echter langzamer en slecht beschermd ten opzichte van de geallieerde jagers.
De oplossing werd gevonden in het aanbrengen van extra bepantsering en het gebruik van een Ha-115 motor met een vermogen van 1105 pk.
Na produktie van 716 toestellen werd een nieuwe versie geproduceerd, de Ki-43-II.
Alhoewel de prestaties van de Ki-43-I niet veel beter waren dan die van haar voorganger de Nakajima Ki-27, waren er toch al twee squadrons uitgerust met het toestel bij de invasie van Singapore en Nederlands-IndiŽ. Het toestel was hier langzamer dan de Britse Hurricanes en Nederlandse Curtiss P-36 jagers die het tegenkwam, maar was veel wendbaarder.
De Ki-43a is in dienst geweest bij de luchtmachten van Japan en Thailand. Thailand stelde haar laatste toestellen pas in 1949 buiten dienst.

Technische gegevens:

Model: Nakajima Ki-43-I
Taak: Jager
Bemanning: 1
Afmetingen: Spanwijdte: 11,44 m
Vleugeloppervlak: 22,00 m2
Lengte: 8,83 m
Hoogte: 3,27 m
Gewicht: Leeggewicht: 1590 kg
Max. Gewicht: 2583 kg
Prestaties: Max. snelheid: 492 km/u
Plafond: 11750 m
Bereik: 1300 km
Motor: Nakajima Ha-25 motor met een vermogen van 980 pk
Bewapening: Twee 7,7 mm type 89 mitrailleurs (Ki-43-Ia), ťťn 7,7 mm Type 89 en ťťn 12,7 mm Ho-103 machinegeweer (Ki-43-Ib) of twee 12,7 mm Ho-103 machinegeweren (Ki-43-Ic) in de neus
Productie: 716

Over de bewapening van de genoemde varianten (a,b en c) is veel discussie. Door zowel gevonden documentatie als na de oorlog gevonden toestellen is twijfel ontstaan over de variatie in bewapening. Er zijn van alle drie typen exemplaren gevonden en gegevens met andere bewapening dan de genoemde. Het is nog onduidelijk of dit aanpassingen waren in het veld. Tot hier meer duidelijkheid over is blijven we de aangeduide variatie aanhouden.

Afbeeldingen

Ki-43-I

Ki-43-II

De Nakajima Ki-43-II.
De nieuwe versie had evenals de Ki-43-Ic twee mitrailleurs van 12,7 mm. Het toestel kon echter eveneens twee bommen van 250 kg meenemen en had een spanwijdte die maar liefst 10 cm kleiner was. Dit werd de Ki-43-IIa toen een nieuwe versie met afgeknotte vleugeltips verscheen als Ki-43-IIb.
In februari 1942 werden vijf frames van Ki-43-I toestellen gebruikt voor experimenten met een Nakajima Ha-115 Type 1 motor met een vermogen van 1150 pk. De vleugel was iets ingekort om op lage en middelhoge niveaus de snelheid te vergroten. Om de piloot beter te beschermen werd een beperkte hoeveelheid bepantsering aangebracht en werden zelfdichtende tanks gemonteerd. Tenslotte werd de cockpit nogmaals aangepast en werd een nieuw richttoestel aangebracht. Na uitgebreide proefnemingen kwam het in de zomer van 1943 in productie als Leger Type 1 Jager Model 2A. Van de twee versies van dit type werd de Ki-43-IIb de meest gebouwde versie. In de loop van de tijd werden er aan het ontwerp nog kleine andere verbeteringen aangebracht zonder van een nieuw type te spreken. De vele modificaties werden echter op een bepaald moment gestandaardiseerd en in augustus 1942 werden drie prototypen gebouwd als de Ki-43 KAI. De KAI kwam in operationele dienst in de zomer van 1943 en bleek ieder geallieerd toestel door zijn wendbaarheid uit de weg te kunnen. Alleen doordat de geallieerden met hun P-38, P-47 en P-51 sneller konden duiken bleven ze de Ki-43 de baas.
Naast Nakajima werden de toestellen ook geproduceerd bij de Tachikawa Dai-Ichi Rikugun Kokusho (1e Leger Depot) en bij de Tachikawa-fabriek zelf.
De Ki-43-II heeft gevlogen bij de luchtmachten van Japan en Mantsjoekwo.
Nadat de geallieerden uit een aantal wrakken in september 1943 op Nieuw-Guinea een compleet toestel konden nabouwen had de "Oscar" geen enkel geheim meer. De geallieerde piloten liet men schijngevechten tegen dit toestel houden en zodoende leerde men de zwakke plekken kennen.

Technische gegevens:

Model: Nakajima Ki-43-II
Taak: Jager
Bemanning: 1
Afmetingen: Spanwijdte: 10,84 m
Vleugeloppervlak: 21,40 m2
Lengte: 8,92 m
Hoogte: 3,27 m
Gewicht: Leeggewicht: 1910 kg
Max. Gewicht: 2925 kg
Prestaties: Max. snelheid: 530 km/u
Kruissnelheid: 345 km/u
Plafond: 11200 m
Bereik: 3200 km
Motor: Nakajima Ha-115 motor met een vermogen van 1130 pk
Bewapening: Twee 12,7 mm Ho-103 mitrailleurs en twee bommen van 250 kg
Productie: 2500

Afbeeldingen

Ki-43-II

Ki-43-III

De Nakajima Ki-43-III.
In december 1944 verscheen uit de fabriek een nieuwe versie, de Ki-43-III. Dit toestel werd vooral ingezet bij de luchtverdediging van de Japanse steden tegen Amerikaanse bombardementsaanvallen.In de korte productietijd is dit het meest geproduceerde type geworden, waarbij het genoemde aantal van 2703 exemplaren niet met zekerheid is vast te stellen. Voordat productie begon werden maar liefst tien prototypen gebouwd vanaf mei 1944. Als motor voor deze prototypen werd gekozen voor de Nakajima Ha-115-II Sakae motor met een vermogen van 1230 pk. De productie van deze Ki-43-IIIa begon in december van dat jaar bij de Tachikawa-fabriek.
De Tachikawa-fabriek ontwikkelde uit de Ki-43-IIIa een nieuwe Ki-43-IIIb met twee Ho-5 20 mm kanonnen, een 1250 pk Mitsubishi 42 (HA-112) motor en enige andere aanpassingen.
Toen echter de oorlog in augustus 1945 ten einde liep waren er nog maar twee prototypen klaar.

Technische gegevens:

Model: Nakajima Ki-43-III
Taak: Jager
Bemanning: 1
Afmetingen: Spanwijdte: 10,84 m
Vleugeloppervlak: 21,40 m2
Lengte: 8,92 m
Hoogte: 3,25 m
Gewicht: Leeggewicht: 1920 kg
Max. Gewicht: 2560 kg
Prestaties: Max. snelheid: 576 km/u
Plafond: 11400 m
Bereik: 3203 km
Motor: Nakajima Ha-115 II motor met een vermogen van 1230 pk
Bewapening: Twee 12,7 mm mitrailleurs in de neus en twee bommen van 250 kg
Productie: 2703

Afbeeldingen

Ki-43-III

Bronnen

- David D., The Complete Encyclopedia Of World Aircraft, Brown Packaging Books Ltd., London, 1997
- Green W., Famous Fighters of the Second World War, Second Series, Doubleday, 1967
- Gunston B. ea., Jane's Fighting Aircraft of World War II, Random House Group Ltd, 2001
- Wilson S., Aircraft of WWII, Airospace Publications Pty Ltd, Australia, 1998
- Wings, Midway to Hiroshima, CD-Rom, Discovery/Maris multimedia, 1995