TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Todt, Fritz

  Let op: dit artikel is aan herziening toe. Wilt u ons helpen met het (her)schrijven van dit artikel, neem dan contact op met de redactie.

  De Duitse ingenieur Fritz Todt werd in 1891 in Pforzheim geboren. Fritz was de zoon van een industrieel. In 1910 diende hij een jaar als vrijwilliger in Karlsruhe. Een jaar later begon Fritz Todt aan zijn studie aan de technische universiteit in München. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Fritz Todt officier. Na de oorlog maakte hij zijn studie af in Karlsruhe en trad hij in dienst bij het bouwbedrijf Sagers & Woerner.

  In 1922 werd Fritz Todt lid van de NSDAP. In 1932 promoveerde hij met een verhandeling over moeilijkheden bij de stratenaanleg met gebruik van teer en asfalt. Fritz Todt is van grote betekenis geweest bij de oorlogsvoorbereidingen van Hitler Hij was de man die in opdracht van de Führer al in 1933 een begin maakte met de bouw van de grote autowegen door Duitsland. Hij pakte die zaak met grote voortvarendheid aan.

  In 1938 kreeg hij de opdracht voor de bouw van de Westwall. Daartoe zette hij "Organisation Todt"op. Deze organisatie was op militaire leest geschoeid. Hij bouwde die uit tot een grote groep van bouwbureaus en transportbedrijven. Hij maakte bij het bouwen van de grote reeks zware verdedigingswerken zowel gebruik van vrijwilligers als van mensen uit de bezette gebieden die bij "Organisation Todt "als slaven werden gebruikt.

  In 1940 werd Fritz Todt tot Minister van Bewapening en Munitie benoemd en een jaar later kreeg hij de verantwoordelijkheid over de watervoorraden en het energiebeheer.

  In 1941 leed Duitsland zijn eerste nederlaag bij Moskou. De Duitse troepen hadden enorm te lijden van de strenge winter. Fritz Todt had in november 1941 een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van Generaal Guderian, bevelhebber van het Duitse 2e Pantserleger. Todt had daar een buitengewoon somber beeld gekregen van de militaire situatie aan het Oostfront. Hij geloofde niet meer in een Duitse overwinning. Op 4 december 1941 bracht Todt een bezoek aan Hitler in de Rijkskanselarij in Berlijn. Hij zette Hitler zijn denkbeelden uiteen en vroeg hem de oorlog te beëindigen. Op 8 februari 1942 vloog Todt naar het hoofdkwartier van Hitler in Rastenburg. Hij gaf Hitler aan de hand van de laatste uit Rusland binnengekomen verliescijfers een nog somberder beeld. Bij zijn vertrek uit Rastenburg ontplofte het vliegtuig van Todt kort na het opstijgen en stortte neer, waarbij hij om het leven kwam. Er bestaan sterke vermoedens dat de SS de hand in het ongeluk had. Fritz Todt werd na zijn dood in 1942 opgevolgd door Albert Speer.

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Westwall
  Wordt ook wel Siegfriedlinie genoemd, de Duitse verdedingingslinie aan de Frans-Duitse grens.

  Afbeeldingen

  Informatie

  Artikel door:
  Hans Molier
  Geplaatst op:
  14-03-2003
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Lekturama-serie : de 2e Wereldoorlog
  Deel 1 : "De landing in Normandie"
  Deel 13 : "De val van Mussolini"
  Deel 24 : "De soldaat in de oorlogsmachine"
  Internet site absofacts

  Onderscheidingen

  Todt, Fritz* 4 september 1891
  † 8 februari 1942
  Vak: C 

  meer