Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Inleiding

  Op 23 november 1944[1] in de ochtend vond in Bennekom een zware explosie plaats. De molen 'Onze Rika' en het pakhuis er bij werden hierbij totaal vernield. Bij de explosie kwamen zeker 73 Duitse militairen[2] om het leven. Het definitieve aantal slachtoffers werd nooit officieel vastgesteld. In de nabije omgeving gingen ook enkele woningen en andere gebouwen verloren waaronder de molenaarswoning van molenaar Karel de Bruin en zijn vrouw Rika.

  Geschiedenis

  De restanten van de molen 'Onze Rika' en met name daarnaast gelegen maalderij aan de Molenweg 52[3] in Bennekom werd door de Duitsers in gebruik genomen als munitiedepot[4]. In 1871[5] was de bouw van de windkorenmolen in Bennekom begonnen. In 1880 was de molen in handen gekomen van de familie de Bruin[6]. Hoewel de molen enige tijd later wederom werd verkocht, kwam hij in 1903[7] weer in handen van de familie de Bruin. In 1891 was de molen omgebouwd tot korenmolen waarbij naast wind ook door middel van een stoommachine kon worden gemalen. In 1912 werd de maalderij vergroot en in 1914 werden de wieken verwijderd waarna alleen nog met stoom werd gemalen[8]. De naam "Onze Rika' stamt van de vrouw van de eerste molenaar uit de familie de Bruin, Hendrika de Bruin-Kulsdom[9]. Delen van de molen werden in 1923 afgebroken, waarna eigenlijk alleen de romp overbleef naast de maalderij. In 1931 betrok de toenmalige molenaar met zijn vrouw een woning aan de overzijde van de molen[10].


  'Onze Rika' toen deze nog als molen bestond Bron: Op stap in Oud Bennekom door R.H. Nijhof

  Nadat de Slag om Arnhem was afgelopen, bevond het zuiden van de Veluwe zich binnen frontgebied. De bevolking uit steden en dorpen als Arnhem, Renkum, Wageningen, werd geëvacueerd. Al tijdens de Slag om Arnhem had men te maken gekregen met inkwartiering van Duitse militairen. In dit gebied waren vanaf eind september 1944 nog maar weinig burgers aanwezig en op 22 oktober 1944[11] werden ook de meeste burgers uit Bennekom geëvacueerd. Slechts een klein aantal mocht blijven ter verzorging van achtergebleven vee en dergelijke.

  In Bennekom was de 15. Kompanie, Fallschirmjäger-Regiment 17 van de Duitse 6. Fallschirmjäger-Division gelegerd. Deze eenheid was in oktober 1944 in de omgeving van Kleve-Geldern-Moers opnieuw geformeerd nadat deze in Frankrijk was vernietigd. De 15. Kompanie was een zogenaamd Pionier-Kompanie.

  De compagnie was een samenraapsel van diverse militairen met een zeer uiteenlopende achtergrond. Velen waren nooit opgeleid voor strijd op de grond en hadden bijvoorbeeld een achtergrond als piloot of grondpersoneel van vliegtuigeenheden. Naar inschatting was maar een kleine 20% opgeleid in het omgaan met munitie en explosieven[12].

  Definitielijst

  Fallschirmjäger
  Duitse parachutisten van de Luftwaffe.
  inkwartiering
  Het onderbrengen van soldaten bij particulieren.
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Explosie

  Op 23 november 1944 moest bij de molen en maalderij munitie worden gelost en opgeborgen. Bij deze munitie bevonden zich ook landmijnen en explosieven ten behoeve van het opblazen van bruggen. Vanwege het slechte weer werd een groot deel van de compagnie ingezet bij het werk. Om 08.00 uur gingen tussen de 100 á 140 manschappen aan het werk[13]. Wat er precies gebeurde is onbekend, maar ergens tussen 08.15 uur en 08.30 uur explodeerde een grote hoeveelheid van het materiaal waarbij de molen en maalderij totaal vernietigd werden. Brokstukken van de molen werden op 300 meter van de explosie terug gevonden. Zeker 71 manschappen werden op slag gedood en 40 zwaar gewonden werden naar diverse ziekenhuizen afgevoerd[14]. Hierdoor is tevens het precieze aantal slachtoffers moeilijk vast te stellen, maar geschat wordt dat dit rond de 75 moet liggen.

  De stoffelijke overschotten werden aanvankelijk verzameld in de Gereformeerde School (tegenwoordig de Commanderij) aan de Veenderweg[15]. Nog in de omgeving aanwezige burgers, waaronder verzetsman Paul de Nooij[16], werden gedwongen om te helpen bij de verdere opruimwerkzaamheden op 24 november[17]. De meeste Duitse slachtoffers werden aanvankelijk begraven in een massagraf op de begraafplaats van Bennekom. Zes militairen werden in Ede begraven. Dit waren naar alle waarschijnlijkheid gewonden die daar later in het ziekenhuis zijn overleden. Zij werden op de Algemene Begraafplaats van Ede begraven[18].

  Na de Tweede Wereldoorlog werden de slachtoffers herbegraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn[19]. De oorzaak van de explosie heeft men nooit vast kunnen stellen. Over het algemeen wordt aangenomen dat onkunde en slechte opleiding van de aanwezige militairen in combinatie met het slechte weer ten grondslag liggen aan de explosie en zal de oorzaak in menselijk handelen gezocht moeten worden[20].

  De slachtoffers

  Uit getuigenis van bij de berging van de slachtoffers aanwezige onderofficier van dienst Otto Bär van de Luftwaffe[21] kan worden afgeleid dat er 71 slachtoffers werden geborgen die aan de hand van hun zakboekje konden worden geïdentificeerd. Tien manschappen die dicht bij de kern van de explosie aanwezig waren, konden niet meer worden geïdentificeerd, maar er kon niet worden vastgesteld wie dit waren. Van deze tien werden de restanten in één kist afgevoerd. De overige 61 slachtoffers werden in aparte kisten afgevoerd. Zo werden 62 kisten in twee massagraven op de begraafplaats in Bennekom ter aarde gesteld[22]. Otto Bär was als Unteroffizier en voormalig Focke Wulf Fw 190 piloot, na tijdens het vliegen opgelopen verwondingen, tijdelijk ingedeeld bij de 15. (Pionier) Kompanie, Fallschirmjäger-Regiment 17, welke later werd toegevoegd aan de 6. Fallschirmjäger-Division[23]. Als Unteroffizier kreeg hij het bevel over een peloton van deze pioniers. Hij overleefde het ongeval bij toeval omdat hij wachtdienst had gekregen[24].

  Volgens de gegevens van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kwamen op 23 november 1944 totaal 72 Duitse militairen om het leven[25]. Zij werden in Ysselsteyn uiteindelijk herbegraven in de vakken BP (38 graven met nummers 143 - 180)[26], BQ (26 graven met nummers 75 - 100)[27] en Kameradengrab Nr 27 (8 personen in massagraf)[28]. Van het vak BP blijkt dat graf 176 niet bestaat, in graf 177 een matroos ligt die op een ander moment is omgekomen en de graven 178, 179 en 180 onbekende soldaten liggen[29]. Deze laatsten kunnen uiteraard niet geïdentificeerde personen uit de groep zijn. Uit de boeken van de begraafplaats blijkt dat totaal dus 67 personen zijn. In Ede werden zes militairen op 23 november 1944 begraven[30]. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid zes zwaar gewonden die tijdens het transport naar het ziekenhuis in Ede of direct na aankomst waren overleden. Hiermee zou het totaal dan op 73 slachtoffers komen[31].

  Op dit moment zijn van 69 slachtoffers de namen vastgesteld en vier mogelijke slachtoffers die na 23 november 1944 zijn overleden in Ede. Officieel werd echter nooit vastgelegd hoeveel dodelijke slachtoffers er daadwerkelijk waren gevallen en werd eveneens nooit vastgelegd waar gewonden naartoe zijn gebracht, kan het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger hebben gelegen.

  Andorfer-Adolf.htm">Adolf Andorfer
  Gefreiter
  15 Fl.Pl.Kdo.II/XVII Markersdorf.
  Wilhelm Bauhaus
  Obergefreiter
  L.Sch.Zug.108/VI-5A
  Werner Becher
  Gefreiter
  735 Flzg.Füh.Sch.C.Celle
  Hermann Behrendt
  Fahnenjuinker-Feldwebel

  August Birkholz
  Obergefreiter
  17-Ausb.Kp.Lw.Bau.Btl.7/XIII
  Alfred Boczek
  Unteroffizier
  247-St.Bttr.Fl.Ers.Abt.37
  Heinrich Bruns
  Unteroffizier
  1775-4 Schw.Fsch.Jg.Rgt.17
  Albert Buchele
  Pionier
  1013-N/Flg.Rgt.51
  Emanuel Dyttko
  Obergefreiter
  62852/244
  Richard Erb
  Feldwebel

  Johann Evers
  Obergefreiter
  214 420/56
  Alois Fresenberger
  Obergefreiter
  656-2/Battr.Fla.Ers.Abt.2
  Franz Xavier Freundl
  Obergefreiter
  210921-87
  Hans Freundlieb
  Gefreiter
  2 V.F.G.S.Kp.216
  Wolfgang Gerlach
  Stabsfeldwebel
  15 Kp.Fallsch.Jg.Rgt.17
  Hermann Gessner
  Stabsgefreiter
  10./Falls.Jg.Rgt.17
  Otto Helmut Göbel
  Gefreiter
  57. Fl.H.Kdtr.B.Delitzsch.
  Heinz Grossmann
  Obergefreiter
  551-4/Flg.A.Btl.26
  Martin Groth
  Obergefreiter
  59-Fl.H.Kdtr.Utersen Res.Kp.
  Martin Hausner
  Stabsgefreiter
  137 Fl.A.Rgt.13
  Helmut Heinig
  Unteroffizier

  Günter Heinze
  Unteroffizier

  Franz Herrmann
  Obergefreiter
  210321/115
  Fritz Hommes
  Obergefreiter
  2466-3/Fl.Ausb.Rgt.63
  Friedel Hühn
  Fahnenjunker-Unteroffizier

  Gerhard John
  Obergefreiter
  310-A.Fl.H.Kdtr.R.Perleberg.
  Georg Kamm
  Pionier
  262-Fl.E.Btl.17
  Werner Kaufmann
  Gefreiter
  91341-Re.Kr.Kp.Fl.E.Btl.12
  Heinz Kindling
  Obergefreiter
  15-Fsch.Jg.Rgt.17
  Joseph Kist
  Pionier
  373-14 Fl.R.22
  Rudolf Klenowetz
  Gefreiter
  210321-247
  Horst Köhler
  Obergefreiter
  210321/134
  Anton Kraft
  Obergefreiter
  2056-3 Flak.Ers.Abt.19
  Werner Krahl
  Gefreiter
  830-3/I.E.B. M.53
  Gerhard Krenz
  Pionier
  217423/125
  Hermann Krüger
  Gefreiter
  210321/246
  Alfred Kunz
  Unteroffizier
  214363/357
  Albert Leypoldt
  Pionier
  1769-9/Fl.Rgt.51
  Heinrich Mangold
  Stabsgefreiter
  137-L.N.Kp.7/VI
  Theodor Moormann
  Unteroffizier
  278-Flg.H.Kdtr.Quakenbrück.
  Friedrich Mraz
  Obergefreiter
  14586 Fl.Ausb.Rgt.13
  Erwin Müller
  Obergefreiter
  8 Flak Ers.Abt.25-346
  Heinrich Nehyba
  Obergefreiter
  91-9 Lei.Res.Flak.Abt.160
  Erich Nitschmann
  Obergefreiter
  1532-Lei.Flak.E.A.94
  Alfred Pieper
  Gefreiter
  292-2 R.A.Kdo.F.T.S. u. F.W.T.S.
  Theodor Preis
  Gefreiter
  1251-Fl.H.Kdtr.L.Schweinfurt.
  Johann Puaschunder
  Obergefreiter
  2./Flg.Ers.Abt.61-793
  Herbert Rietig
  Oberfeldwebel
  60552/31
  Kurt Salbrecht
  Gefreiter
  205/53413 A
  Rolf Schirmer
  Gefreiter
  577-Fl.P.Sch.Perleberg.
  Hans Schleweis
  Obergefreiter
  200058/64
  Hans Schmuck
  Pionier
  262-11 Kp.Flg.Rgt.71
  Vincenz Schober
  Obergefreiter
  488-6 Fl.Ausb.Rgt.14
  Karl Schwendner
  Unteroffizier
  462-1/Schw.Flak.Ers.Abt.9
  Fritz Schwinghammer
  Gefreiter
  62783/357
  Franz Seidenader
  Obergefreiter
  2151-Flg.Ausb.Rgt.62
  Rolf Seifferth
  Pionier
  6300-R.Fl.A.Btl.XII
  Adam Strott
  Gefreiter
  248- Flak.Ers.Abt.2
  Johann Syska
  Feldwebel

  Otto Tauer
  Unteroffizier

  Josef Teufl
  Obergefreiter
  62-2 Lw.Bau.Kp.3/VII
  Wilhelm Türffs
  Obergefreiter
  210420/45
  Heinz Vogelsang
  Obergefreiter
  1516-2 Kp.Fl.Ausb.Rgt.10
  Hans Wagner
  Feldwebel

  Paul Weber
  Feldwebel

  Werner Wenzel
  Gefreiter
  19-III Schtz.Rgt.Z.B.V.1
  Wilhelm Wesner
  Gefreiter
  312-L.Nachsch.Kp.3/III
  Alex Zuber
  Unteroffizier
  62007/381
  I./FJR.1 Adj.Btl.Kdtr.
  Helmut Zwicklowsky
  Gefreiter
  53429/651

  Mogelijke slachtoffers (onbevestigd):
  Peter Hermes (24-11-1944)
  Obergefreiter 184-Fl.Ausb.Rgt.43
  Nikolaus Kleber (25-11-1944)


  Herbert Ossig (25-11-1944)
  Pionier
  210319-1091
  Heinrich Schäfer (24-11-1944)
  Unteroffizier
  349/63045
  Max Winkler (22-12-1944)
  Oberfeldwebel
  Kraftfahr. Ausb. Kp., 89-Flugz.Führer Schule A/B

  Noten

  1. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  2. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  3. Kostersteen Nr. 29 / Oud Bennekom, pag 5
  4. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  5. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  6. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  7. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  8. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  9. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  10. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  11. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  12. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  13. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  14. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  15. Kostersteen Nr. 29 / Oud Bennekom, pag. 5
  16. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  17. Kostersteen Nr. 55 / Oud Bennekom, pag. 15
  18. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  19. Explosie bij Bennekomse molen Onze Rika / Wikipedia (NL)
  20. Onze Rika, Bennekom / Molen Database
  21. Kostersteen Nr. 54 / Oud Bennekom, pag. 13
  22. Kostersteen Nr. 54 / Oud Bennekom, pag. 13
  23. Kostersteen Nr. 62 / Oud Bennekom, pag. 4
  24. Kostersteen Nr. 62 / Oud Bennekom, pag. 4
  25. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11
  26. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11
  27. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11
  28. Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn / Stichting Oorlogsslachtoffers
  29. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11
  30. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11
  31. Kostersteen Nr. 58 / Oud Bennekom, pag. 10-11

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Fallschirmjäger
  Duitse parachutisten van de Luftwaffe.
  Flak
  Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  22-11-2021
  Laatst gewijzigd:
  18-09-2022
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde bezienswaardigheden

  Gerelateerde bezienswaardigheden