TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Inleiding

De in 1917 in Britse dienst gekomen HMS Vendetta nam actief deel aan de Eerste Wereldoorlog en de Russische Burgeroorlog. In 1933 werd het schip overgedragen aan de Australische Marine als HMAS Vendetta, waarbij het na een eerste inzet in de Middellandse Zee de rest van de Tweede Wereldoorlog opereerde in het Verre Oosten en de Pacific.

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.

Gegevens


HMS Vendetta (F29) Bron: Public Domain (onbekend)
Gebouwd door:
Kiel gelegd:
Te waterlating:
Aflevering:
Einde:
Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, Govan
25 november 1916
3 september 1917
17 oktober 1917

2 juli 1948
(afgezonken)
Bouwnummer : ?

Indeling:
Datum in:
Datum uit:
Gegevens:

oktober 1917
januari 1918
HMS Vendetta (FA3), 13th Destroyer Flotilla, Grand Fleet

januari 1918
juni 1924
HMS Vendetta (F29), 13th Destroyer Flotilla, Grand Fleet

6 juni 1924
januari 1927
HMS Vendetta (D69), 5th Destroyer Flotilla, Mediterranean Fleet

25 januari 1927

HMS Vendetta (D69), 1st Destroyer Flotilla, Meditterranean Fleet

11 oktober 1933
januari 1940
HMAS Vendetta (D69), Australian Destroyer Flotilla

2 januari 1940
mei 1940
HMAS Vendetta (D69), 19th Destroyer Flotilla, Mediterranean Fleet

27 mei 1940
20 oktober 1941
HMAS Vendetta (I69), 10th Destroyer Flotilla, Mediterranean Fleet

1942
1945
HMAS Vendetta (I69), AustraliŽ, Nieuw Guinea

Geschiedenis HMS Vendetta

De kiel voor de Admiralty V-klasse torpedobootjager HMS Vendetta werd op 25 november 1916 gelegd aan de werf van de Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, Limited, te Govan, Scotland. Op 3 september 1917 werd het schip te water gelaten en op 17 oktober afgeleverd. Het was het eerste schip bij de Royal Navy met deze naam. Met haar 91 meter lengte en standaard waterverplaatsing van 1.090 ton, kon de door drie Yarrow boilers en twee Brown-Curtis stoomturbines aangedreven torpedobootjager een snelheid genereren van 35 knopen (65 km/u). Bij de bouw bestond de bewapening uit vier stuks enkele QF 102 mm Mark V geschut, een viervoudig 40 mm pom-pom luchtafweergeschut, vijf 7,7 mm machinegeweren, twee drievoudige 533 mm torpedolanceerinstallaties en zes dieptebommeninstallaties met 50 dieptebommen[1][2]


HMS Vendetta (F29), juni 1919 Bron: Imperial War Museum Q73903

Na haar indienststelling werd het schip als HMS Vendetta (FA3) ondergebracht bij de 13th Destroyer Flotilla, Grand Fleet waarmee het in november 1917 in het Kattegat kort slaags raakte met Duitse mijnenvegers. Op 17 november nam het schip deel aan de Tweede Slag bij Helgoland en op 5 december redde het drenkelingen van de op een mijn gelopen HMS Cassandra (1916). Begin 1918 werd de Vendetta met een smaldeel naar de Baltische Zee gezonden vanwege de Britse inmenging in de Russische Burgeroorlog. Hierbij liet het de Russische torpedobootjager Spartak (1917) aan de grond lopen waarna het in beslag werd genomen en nam het deel aan de inbeslagname van de Russische torpedobootjager Lennuk (1917).[3]

Terug in thuiswateren werd het schip in 1919 gebruikt om Duitse oorlogsbodems op te brengen die moesten worden gesloopt en nam het van mei tot augustus 1919 deel aan het zogenaamde Irish Patrol tijdens de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog. HMS Vendetta werd in 1923 naar de Baltische Zee gezonden om samen te werken met de marine van Estland om de grenzen van dat land te beschermen. Vanaf 1924 tot 1933 opereerde de Vendetta in de Middellandse Zee.[4]

In 1933 werd door de Britse Admiralty besloten om vijf aan de Australische Marine uitgeleende S-klasse (I) torpedobootjagers te vervangen door vijf moderner torpedobootjagers. HMS Vendetta werd als ťťn van deze schepen aangewezen. Op 11 oktober 1933 werd het schip te Portsmouth in dienst gesteld bij de Royal Australian Navy als HMAS Vendetta (D69).[5]


HMS Vendetta (D69) begin jaren 1930 Bron: Public Domain (onbekend)

Definitielijst

smaldeel
Deel van een oorlogsvloot die zelfstandig opereert.
torpedobootjager
(Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.

Geschiedenis HMAS Vendetta

Op 11 oktober 1933 werd HMAS Vendetta bij de Australische Marine in dienst gesteld en arriveerde eind 1933 in AustraliŽ. Op 31 januari 1932 werd het schip in reserve gezet om op 10 oktober van hetzelfde jaar weer operationeel te worden. Tot 1 juni 1938 voerde het schip patrouilles uit voor het weer in reserve ging. Vanwege de internationale dreiging werd het schip op 29 september 1938 weer operationeel.[6]


HMAS Vendetta (D69) Bron: Public Domain (onbekend)

Direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd een flottielje Australische torpedobootjagers naar de Middellandse Zee gezonden om daar onder bevel van de Royal Navy te opereren. Zij begonnen hun operaties in oktober 1939. In mei 1940 werd HMAS Vendetta in onderhoud genomen in Malta. Hierbij werd de achterste torpedolanceerinstallatie vervangen door een viervoudig stuk 12,7 mm luchtafweergeschut. Nadat het schip was ingezet bij diverse operaties werd het van 11 oktober tot 9 november 1940 wederom in onderhoud genomen, dit keer vanwege motor problemen.[7][8]

Begin 1941 ontving het schip een 40 mm en een 76 mm luchtafweergeschut ter vervanging van de verouderde bewapening. Hierna werd HMAS Vendetta volop ingezet tijdens operaties rond Griekenland, Kreta en lang de Noord-Afrikaanse kust. Tussen mei en augustus 1941 werd het schip onderdeel van de zogenaamde Tobruk Ferry Service waarbij ze het belegerde Tobroek bevoorraden. De Vendetta maakte hierbij meer dan twintig tochten van en naar de stad. Op 20 oktober werd HMAS Vendetta teruggetrokken uit de Middellandse Zee en voer het schip naar Singapore.[9][10]

In reactie op de Japanse luchtaanvallen op Singapore, werd besloten HMSA Vendetta volledig te renoveren, nadat haar luchtafweer al was verwijderd ten gunste van de luchtverdediging van de stad. Op 2 februari 1942 werd het leeggehaalde schip naar Fremantle gesleept en vervolgens naar de Williamstown Naval Dockyard in AustraliŽ. Vanaf april kon de renovatie beginnen. Bij de renovatie en reparaties in 1942 werd HMAS Vendetta volledig omgebouwd tot escortejager met twee stuks 102 mm geschut, twee stuks viervoudige 40 mm pom-pom luchtafweergeschut, vier stuks 20 mm Oerlikon luchtafweergeschut, zeven 7,7 mm machinegeweren en dieptebommenwerpers. Na afronding van de renovatie in Sydney, kon het schip in december 1942 weer operationeel worden. De rest van de oorlog opereerde het als escorteschip rond de kustwateren van AustraliŽ en Nieuw Guinea.[11]


HMAS Vendetta (I69) als escortejager Bron: Public Domain (onbekend)

Op 3 oktober 1945 werd het schip in Sydney uit de vaart genomen en op 27 november afgeschreven. Op 20 maart 1946 werd het voor sloop verkocht aan de Penguins Propriety Limited. Het schip werd ontdaan van alle losse onderdelen. De resterende romp werd op 2 juli 1948 afgezonken bij Sydney.[12][13]

Definitielijst

Tobruk
Kleine bunker. Meestal door ťťn soldaat met een machinegeweer bemand, maar er bestonden ook grotere tobruks waar een kanon of mortier in was geplaatst.

Technische gegevens

 Naam: HMS Vendetta / HMAS Vendetta
 Callsign/Registratie:
FA3, F29, D69, I69
 Bouwer:
Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, Govan
 Bouwnummer:
?
 Type/Klasse:
Torpedobootjager / V-klasse (I) , Admiralty V-klasse
 Waterverplaatsing:
1.090 t (standaard)
1.490 t (maximaal)
 Lengte:
95,10 meter
 Breedte:
9,00 meter
 Diepgang:
4,50 meter
 Aandrijving:
3 Yarrow type Water-tube boilers
2 Brown-Curtis stoomturbines
2 schachten
27.000 shp (21.936 kW)
 Snelheid:
35 knopen (65 km/u)
 Bereik:
6.500 km bij 15 knopen (28 km/u)
 Bewapening:
bouw:
4x1 102-mm Mark V geschut
1x4 40-mm pom-pom luchtafweer
5x 7,7 mm machinegeweren
2x3 533-mm torpedolanceerbuizen
toevoegingen
6x dieptebommenwerpers
vanaf 1942:
2x1 102-mm Mark V geschut
4x4 40-mm pom-pom luchtafweer
4x 20 mm Oerlikon geschut
7x 7,7 mm machinegeweren
dieptebommenwerpers
 Bemanning
119

Definitielijst

Torpedobootjager
(Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.

Commanding Officers

Commander Charles G. Ramsey (Kapitein-Luitenant ter zee)
3 oktober 1917
Commander Henry I. M. L. Scott (Kapitein-Luitenant ter zee)
7 juli 1919
Lieutenant-Commander Reginald Nash (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
23 juli 1920
Lieutenant-Commander Hugh E. Raymond (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
25 november 1921
Lieutenant-Commander Charles F. Bush (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
4 december 1923
Lieutenant-Commander Walter N.T. Beckett (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
17 oktober 1924
Commander George M. Crockett (Kapitein-Luitenant ter zee)
31 december 1926
Commander Walter N. T. Beckett (Kapitein-Luitenant ter zee)
25 juni 1929 - september 1930

Lieutenant-Commander Jack Donovan (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
11 oktober 1933
Lieutenant-Commander Alvord S. Rosenthal (Luitenant ter zee der 1ste klasse) 10 oktober 1934
Lieutenant-Commander Jack Donovan (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
21 november 1935
Lieutenant-Commander Glen Loftus Cant (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
29 september 1938
Lieutenant John Smallwood (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
24 februari 1940
Lieutenant Rodney Rhoades (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
30 maart 1940
Lieutenant-Commander Charles J. Stephenson (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
1 september 1941
Lieutenant William G. Whitting (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie) 29 november 1941
Lieutenant Alexander Black (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
11 mei 1942 - 1 september 1942
Lieutenant-Commander Charles J. Stephenson (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
29 september 1942
Lieutenant David Logan (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
31 maart 1943
Lieutenant-Commander John Plunkett-Cole (Luitenant ter zee der 1ste klasse)
18 mei 1943
Lieutenant-Commander Jack S. Mesley (Luitenant ter zee der 1ste klasse) 9 december 1943
Lieutenant William F. Cook (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
26 september 1944
Lieutenant Gilbert S. Gordon (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
11 november 1944
Lieutenant William K. Tapp (Luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie)
31 mei 1945 - 15 oktober 1945

Noten

 1. Cassels, 2000, pag. 153-154
 2. Gogin, 2021, pag. 97
 3. Cassels, 2000, pag. 154
 4. Cassels, 2000, pag. 154
 5. Cassels, 2000, pag. 154
 6. Cassels, 2000, pag. 154
 7. Gogin, 2021, pag. 98
 8. Cassels, 2000, pag. 154-155
 9. Gogin, 2021, pag. 98
 10. Cassels, 2000, pag. 154
 11. Cassels, 2000, pag. 154-156
 12. Gogin, 2021, pag. 97
 13. Cassels, 2000, pag. 154-156