TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Inleiding


  Anton Mussert te midden van Duitse Hoogwaardigheidsbekleder in 1943 Bron: NIOD
  In dit artikel vindt u een uitgebreide organisatiestructuur van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) zoals die in het jaar 1942 bestond. De NSB werd op 14 december 1931 door Anton Mussert opgericht en collaboreerde met de Duitsers gedurende de bezettingsjaren 1940-1945.

  Definitielijst

  NSB
  Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij die symphatiseerde met de Nazi's.

  Hoofdkwartier van de NSB


  Organisatieschema van het Hoofdkwartier van den NSB

  BUREAU VAN DEN LEIDER:

  Secretaresse : Kamske. C. W. van Bilderbeek, Stmbk. Nr. 27. Maliebaan 35, Utrecht.

  BUREAU VAN DEN PLV. LEIDER C. VAN GEELKERKEN:

  Plv. Leider: C. van Geelkerken, Stmbk. Nr. 2. Zeestraat 76, Den Haag.
  Algemeen Gemachtigde: J. Meulenberg, Stmbk. Nr. 33460. Zeestraat 76, Den Haag.

  BUREAU VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL:

  Secretaris-Generaal: C. J. Huygen, Stmbk. Nr. 1531. Maliebaan 35, Utrecht.
  Secretaris: A. C. H. Strack van Schijndel, Stmbk. Nr. 103636. Maliebaan 35, Utrecht.

  HOGE RAAD VAN DISCIPLINE:

  Leider: L. Keers, Stmbk. Nr. 870, Maliebaan 25, Utrecht.
  Plv. leider: Mr. H. M. Fruin, Stmbk. Nr. 970, Maliebaan 25, Utrecht.
  Secretaris : W. J. van Zanen, Stmbk. Nr. 35721, Maliebaan 25, Utrecht.

  Leden:

  H.J. H. M. Gieskes, Stmbk. Nr. 2204, Willemsparkweg 53, Amsterdam-Z.
  A.J. Spelt, Stmbk. Nr. 14208, Hoogland C. 19, Hoevelaken.
  J.G. Snijder, Stmbk. Nr. 55337, Huis te Hoornkade 7, Rijswijk Z.-H.
  F. van Eveld, Stmbk. Nr. 60575, Traay 239, Driebergen.
  P. ten Hoorn, Stmbk. Nr. 49104, Maliebaan 13, Utrecht.

  SCHEIDSGERECHT DER N.S.B.:

  Leider: Mr. H. M. Fruin, Maliebaan 25, Utrecht.
  Secretaris,: W. J. van Zanen, Maliebaan 25, Utrecht.
  Lid: M. Kardoes, Maliebaan 25, Utrecht.
  Lid: W.H.M. Niënhuis Ruys,, Maliebaan 25, Utrecht.

  Bureau: Maliebaan 25, Utrecht, Telef. 21341-21342.

  GEMACHTIGDEN VAN DEN LEIDER

  Voor Rotterdam: Ir. F.E. Müller, Stmbk. Nr. 543. Heemraadsingel 237, Rotterdam.

  Voor Noord-Holland: J.W. de Ruiter, Stmbk. Nr. 2109. J.W. Brouwerspl. 7, Amsterdam-Z.

  Voor Groningen: Jb Maarsing, Stmbk. Nr. 4630. Huize ,,Ter Marse", Stadskanaal.

  Voor Drenthe: "

  Voor Overijssel: W. R. Jager, Stmbk. Nr. 7085. Koestraat 40, Zwolle.

  Voor Gelderland: "

  Voor. Zeeland: J. Dekker, Stmbk. Nr. 9679. Koningstraat 4, Goes.

  Voor Zuid-Holland: J.W. Baron v. Haersolte v. Haerst, Stmbk. Nr. 11949. Nassaulaan 21, Den Haag.

  Voor Limburg: M. Graaf de Marchant et d'Ansembourg, Stmbk. Nr. 20000. Kasteel ,,Amstenrade", Amstenrade.

  Voor Noord-Brabant: H. J. Leeuwenberg, Stmbk. Nr. 26320. Koestraat 166, Tilburg.

  Voor Rechtskundige Aangelegenheden: Mr. A. J. van Vessem, Stmbk. Nr. 246. Maliebaan 145, Utrecht.

  In Algemeenen Dienst: S. L. A. Plekker, Stmbk. Nr. 986. Paviljoenslaan 3, Haarlem.

  Voor de Financiën: F.W. van Bilderbeek, Stmbk. Nr. 1480. Maliebaan 25, Utrecht.

  In Bijzonderen Dienst:E.J. Roskam Hzn.., Stmbk. Nr. 2698. Parallelweg 5, Lunteren.

  In Bijzonderen Dienst: H. W. Müller Lehning, Stmbk. Nr. 3458. Waalsdorperweg 128, Den Haag.

  In Bijzonderen Dienst: H.J. Woudenberg, Stmbk. Nr. 7638. Meervlietstraat 94, Velsen.

  In Bijzonderen Dienst: A. W..J. Borggreven, Stmbk. Nr. 10613. ,,Ons Hoveke", Terborg.

  Voor Opvoeding en Onderwijs: Prof. Mr. Dr. R. van Genechten, Stmbk. Nr. 27978. Joh. de Wittlaan 20, den Haag.

  Voor Indische Zaken: A. J. W. Harloff , Stmbk. Nr. 43162. Fl. Grijpstraat 31, Den Haag.

  In Bijzonderen Dienst: Jhr. Mr. E. J. B. M. von Bönninghausen, Stmbk. Nr. 46896. Tromplaan 4, Hilversum.

  Definitielijst

  Kardoes
  Kruitzak. Wordt gebruikt om granaten af te schieten vanuit kanonnen of houwitsers.

  Hoofdafdeling Organisatie en Personeel


  Organisatieschema van de Hoofdafdeling v. Organisatie en Personeel

  LEIDER VAN DE HOOFDAFDELING (ORGANISATIELEIDER): M. Kardoes, Stmbk. Nr. 1605, Maliebaan 35, Utrecht.

  Adjudant-Secretaris van den Organisatieleider: H. J. Wolhoff Jr., Stmbk. Nr. 27268, Maliebaan 35, Utrecht.

  HOOFD VAN DE AFDELING ORGANISATIE: M. Kardoes, Stmbk. Nr. 1605, Maliebaan 35, Utrecht.

  Hoofd van den Dienst Territoriale Indeeling: J. C. Harman, Stmbk. Nr. 54559, Maliebaan 35, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Voorschriften: "
  Hoofd van den Dienst Statistiek: H. W.E. Richartz, Stmbk. Nr. 111018, Maliebaan 35, Utrecht.

  HOOFD VAN DE AFDELING PERSONEEL: C. ter Poorten, Stmbk. Nr. 25884, (met verlof), Maliebaan 27, Utrecht.

  Plv. Hoofd van de Afdeling Personeel: K. H. Stein, Stmbk. Nr. 57772, Maliebaan 27, Utrecht.
  Hoofd van de Onderafdeling Personele Zaken: F. L. de Vries, Stmbk. Nr. 311, Maliebaan 27.
  Hoofd van den Dienst Benoemingen: H. G.Daalhuizen, Stmbk. Nr. 104924, Maliebaan 27, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Tuchtzaken: F. L. de Vries, Stmbk. Nr. 311, Maliebaan 27, Utrecht.
  Hoofd van de Onderafdeling Ledenadministratie: H. van Laar, Stmbk. Nr. 455, Maliebaan 27, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Registratie: ".
  Hoofd van den Dienst Zakboekjes: C. A. Duif, Stmbk. Nr. 4039, Maliebaan 27, Utrecht.

  Definitielijst

  Kardoes
  Kruitzak. Wordt gebruikt om granaten af te schieten vanuit kanonnen of houwitsers.

  Hoofdafdeling Financiën en Administratie


  Organisatieschema van het Financiël Beheer van de NSB

  LEIDER VAN DE HOOFDAFDELING: F. W. van Bilderbeek, Stmbk. Nr. 1480, Maliebaan, 25, Utrecht.

  Zakelijk leider : A. H. J. Clemens, Stmbk. Nr. 3916, Maliebaan 25, Utrecht.
  Algemene Secretarie: A. H. J. Clemens, Stmbk. Nr. 3916, Maliebaan 25, Utrecht..
  Hoofd van den Dienst P.O.: A. H. J. Clemens, Stmbk. Nr. 3916, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Controle P.O.: J. Ranke, Stmbk. Nr. 50705, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Boekhouding: P. A. Moot, Stmbk. Nr. 172, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Distributie : A. H. J. Clemens, Stmbk. Nr. 3916, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Loonadministratie: J. H. Groeneveld, Stmbk. Nr. 148384, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Vervoer (Autodienst) : Wnd. C. G. Timmerman, Stmbk. Nr. 48379, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Gebouwen: Ir. G. A. C. Blok, Stmbk. Nr. 3984, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Huishouding: B. T. van Graas, Stmbk. Nr. 28364, Maliebaan 25, Utrecht.

  Hoofdafdeling Pers en Propaganda


  Organisatieschema van de Hoofdafdeling Pers en Propaganda.

  LEIDER VAN DE HOOFDAFDELING (PROPAGANDALEIDER): E. Voorhoeve, Stmbk. Nr. 95400, Maliebaan 31, Utrecht.

  PLV. LEIDER VAN DE HOOFDAFDEELING: M.H. L.W.Blokzijl, Stmbk. Nr. 56809, Maliebaan 31, Utrecht.

  Zakelijk leider: M. J. K. Dijkstra, Stmbk. Nr. 95422, Maliebaan 31, Utrecht.

  HOOFD VAN DE AFDELING PERS: M. H. L.W. Blokzijl, Stmbk. Nr. 56809, Maliebaan 31, Utrecht.

  Plv. Hoofd van de Afdeeling Pers: L. Lindeman, Stmbk. Nr. 34343, Maliebaan 31, Utrecht
  Hoofd van den Nationaal-Socialistischen Persdienst: W. A. v. d. Laan, Stmbk. Nr. 5634, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Pers der Beweging: Drs. J. Lammertse, Stmbk. Nr. 149333, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Controle Documentatie: J. C. Paape, Stmbk. Nr. 8272, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Persfoto's: W. v. d. Poll, Stmbk. Nr. 118321, Maliebaan 29, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Distributie : A. H. J. Clemens, Stmbk. Nr. 3916, Maliebaan 25, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Loonadministratie: J. H. Groeneveld, Stmbk. Nr. 148384, Maliebaan 25, Utrecht.

  WND. HOOFD VAN DE AFDEELING PROPAGANDA: A. J. A. Etman, Stmbk. Nr. 96502, Maliebaan 31, Utrecht.

  Hoofd van den Dienst Propagandasprekers: G. F. Vlekke, Stmbk. Nr. 1929, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Vergaderingen: A. J. de Weerd, Stmbk. Nr. 253, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Versieringen: H. Plesman, Stmbk. Nr. 106952, Maliebaan 35, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Radio: L. G. Wijbrands Marcussen, Stmbk. Nr. 143930,Orionlaan 123,Hilversum.
  Hoofd van den Dienst Geluidstechniek: Ir. A. C. v. d. Lee, Stmbk. Nr. 124622, Joh. Gerardtsweg 165, Hilversum.
  Hoofd van den Dienst Film: G. J. Teunissen, Stmbk. Nr. 105297, Lange Voorhout 62, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Foto: W. C. van Dijk, Stmbk. Nr. 148860, Maliebaan 31, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Illustratie: L. E. Manche, Stmbk. Nr. 95502, Maliebaan 31, Utrecht
  Hoofd van den Dienst Boeken, Brochures en Strooibrieven: C. Thoen, Stmbk. Nr. 167058, p/aPrinsessegr. 21, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Nationaal-Socialistisch Museum: H. L. Schuilenburg, Stmbk. Nr. 9293, Maliebaan 31, Utrecht.

  Definitielijst

  PROPAGANDA
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

  Hoofdafdeling Vorming


  Organisatieschema van de Hoofdafdeling Vorming

  LEIDER VAN DE HOOFDAFDELING (VORMINGSLEIDER): Prof. Mr. Dr. R. van Genechten, Stmbk. Nr. 27978, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  Plv. Leider van de Hoofdafdeling: H. C. Nije, Stmbk. Nr. 8201, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Secretaris van den Vormingsleider: G. F. Vermaas, Stmbk. Nr. 94446, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  HOOFD VAN DE AFDELING THEORETISCHE VORMING: H. Reijdon, Stmbk. Nr. 252, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  HOOFD VAN DE AFDEELING PRACTISCHE VORMING: Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  Hoofd van den Dienst Sprekersvorming: G. F. Vlekke, Stmbk. Nr. 1929, Groesbeekscheweg 295, Nijmegen..
  Hoofd van den Dienst Ambtenarenvorming: Dr. E. M. B. Kortenoever, Stmbk. Nr. 157181, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Perszaken: J. A. Boreel de Mauregnault, Stmbk. Nr. 102589, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Inspectie: J. A. Tesebeld, Stmbk. Nr. 14432, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Vormingsschool ,,De Scheeleberg": G. Nieuwhof, Stmbk. Nr. 3772, Vormingsschool ,,De Scheeleberg", Lunteren.

  HOOFD VAN DE AFDEELING VOLKSCHE CULTUUR: Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  Hoofd van den Dienst Dans: P. C.W. Rochat-Nieuwenhuis, Stmbk. Nr. 63354, Merelstraat 34, Bussum.
  Hoofd van den Dienst Muziek: J. G. Goverts, Stmbk. Nr. 31188, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Onderdienst Keuring: ".
  Hoofd van den Onderdienst Zang: S. Jansen, Stmbk. Nr. 61763, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Onderdienst Instrumentale Muziek : E. W. Sterk, Stmbk. Nr. 83741, Mgr. v. d. Weteringstraat 116, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Beeldende Kunsten: Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.
  Hoofd van den Dienst Rederijkerstooneel en Kameraadschapsavonden: L. F. Ledeboervan Westerhoven, Stmbk. Nr. 162877, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  HOOFD VAN DE AFDEELING SIBBEKUNDE: C. L. ten Cate, Stmbk. Nr. 21752, Joh. de Wittlaan 20, Den Haag.

  Hoofdafdeling Arbeidszaken

  LEIDER VAN DE HOOFDAFDELING ARBEIDSZAKEN: H. J. Woudenberg, Stmbk. Nr. 7638, Maliebaan 13, Utrecht.
  Plv. leider van de Hoofdafdeling Arbeidszaken: J. Ph. van Kampen, Stmbk. Nr. 258, Maliebaan 13, Utrecht.
  Hoofd van den Dienst Algemene Zaken: H. C. Keers, Stmbk. Nr. 48139, Maliebaan 13, Utrecht.

  Zefstandige afdelingen

  AFDELING AGRARISCHE ZAKEN:

  Hoofd: E. J. Roskam Hzn., Maliebaan 13, Utrecht, Stmbk. Nr. 2698.

  BUREAU ALGEMENE ZAKEN:

  Hoofd: Jhr. D. de Blocq van Scheltinga, Zeestraat 76, Den Haag, Stmbk. Nr. 1009.

  AFDELING ARBEIDSINZET EN ARBEIDSVERHEFFING:

  Hoofd: W. H. M. Nienhuis Ruys, Paviljoenslaan 3, Haarlem, Stmbk. Nr. 48528.
  Dienst Arbeidsinzet: Hoofd: H. Wolzak,Paviljoenslaan 3, Haarlem, Stmbk. Nr. 5728.
  Dienst Arbeidsverheffing: H. Wolzak, Paviljoenslaan 3, Haarlem, Stmbk. Nr. 5728.
  Dienst Arbeidsontwikkeling : Hoofd:

  AFDELING BESTUURSZAKEN:

  Hoofd: Mr. Dr. J. Carp, Nassauplein 10, Den Haag, Te!. 110073, Stmbk. Nr. 106964.
  Dienst Personeelszaken: Hoofd: Mr. G. L. A. van Dijk, Nassauplein 10, Den Haag, Stmbk. Nr. 29124.
  Dienst Wetgeving : Hoofd: Mr. P. C. Klomp, Nassauplein 10, Den Haag, Stmbk. Nr. 105293. Tevens Secretaris van het Hoofd der Afdeling.
  Dienst Adviezen: Hoofd: Mr. H. F. Torringa, Nassauplein 10, Den Haag, Stmbk. Nr. 12970

  AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN:

  Hoofd: Mr. M. M. Rost van Tonningen, Nassauplein 8, Den Haag, Stmbk. Nr. 73000.

  AFDELING INTENDANCE:

  Hoofd: B. van der Nap, Drift 8, Utrecht, Stmbk. Nr. 18257
  Plv. Hoofd: J. P. Rcchsteiner, Drift 8, Utrecht, Stmbk. Nr. 81430.
  Zakelijken Dienst: Hoofd: E. Th. Goddefroy, Drift 8, Utrecht, Stmbk. Nr. 71874.
  Dienst Administratie:Hoofd: K. A. van Eyle Bzn., Drift 8, Utrecht, Stmbk. Nr. 8532.

  AFDELING KAMERAADSCHAPSZORG: Maliebaan 13. Utrecht.

  Hoofd: A. Gravesteyn, Stmbk. Nr. 37406
  Dienst TehuizenHoofd:
  Dienst Zorg voor Frontkameraden Hoofd: L.Meuldijk, Stmbk. Nr. 54097
  Dienst Administratie Hoofd:
  Dienst Algemene Zaken: Hoofd: W. G.Peet, Stmbk. No. 40974

  AFDELING TECHNISCHE ZAKEN:

  Hoofd: Ir. W. L. Z. v. d. Vegte, Nassauplein 7, Den Haag, Stmbk. Nr. 12707.

  Plv.Hoofd: Dr. Ir. W. A. Herweyer,Nassauplein 7, DenHaag, Stmbk. Nr. 3901.

  AFDELING VOLKSGEZONDHEID:

  Hoofd: Dr. K. Keijer, Maliebaan 13, Utrecht, Stmbk. Nr. 94960.

  AFDELING VOLKSZORG:

  Hoofd: F. W. van Vloten, Andries Bickerweg 4, Den Haag, Stmbk. Nr. 3352.

  MATERIAALDIENST:

  Directeur: J. Wunderink, Kruisstraat 7, Utrecht, Stmbk. Nr. 15230.

  ALGEMEEN TOEZICHT LEDEN (A.T.L.): Koningskade 10, Den Haag.

  HOOFD VAN DE A.T.L.: P. G. de Jager Meezenbroek, Stmbk. Nr. 2123Hoofd van den Dienst Rechtskundige Afdeling: Mr. G. J. F. Sluijters, Stmbk. Nr. 1397
  Plv. Hoofd van de A.T.L.: Mr. G. J. F. Sluijters, Stmbk. Nr. 1397Hoofd van den Dienst Onderzoek: J. H. Teeuwen, Stmbk. Nr. 120393.
  Hoofd van den Dienst Informaties: P. Jochemse, Stmbk. Nr. 46650 Hoofd van den Dienst Financiën en Personeel: H. v. d. Linden, Stmbk. Nr. 442116
  Hoofd van den Dienst Inspectie: P. Jochemse, Stmbk. Nr. 46650 Hoofd van den Dienst Algemeene Zaken: H. v. d. Linden, Stmbk. Nr. 44211

  Stichting "Het Nationaal Tehuis"

  Directeur: F. W. van Bilderbeek, Maliebaan 25, Utrecht.Podium Hagespraak-terrein.
  Beheerder: N. J. Alblas, Huize ,,De Berkenhof", Lunteren.Terreinen op den Goudsberg te Lunteren.

  Adviseurs van den Leider

  B. Erkelens, Stmbk. Nr. 1118, Jonkerlaan 53, Wassenaar.Prof. Mr. J. J. Schrieke, Stmbk. Nr. 100047, Frankenslag 176, Den Haag.
  Dr.J. S. Galjart, Stmbk. Nr. 119034, v. Calcarlaan 48, Wassenaar.W. B. Engelbrecht, Stmbk. Nr. 104296, Kromme Nieuwe Gracht 18, Utrecht.
  F. W. van Vloten, Stmbk. Nr. 3352, Andries Bickerweg.4, Den Haag.Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn, Stmbk. Nr. 105126, Koninginneweg 13, Amsterdam-Z.
  G. J. K. Baron van Lynden van Horstwaerde, Stmbk. Nr. 6891, Huize Boschwijk, SoestdijkMr.J. Feitsma, Stmbk. Nr. 107688, Minervapl. 2, Amsterdam-Z., Kantoor 35265
  M. Meuldijk, Stmbk. Nr. 11058, Mgr. v. d. Weteringstraat 99, Utrecht.C. F. Staargaard, Stmbk. Nr. 107981, O. Boteringestraat 44, Groningen (Prov. huis).
  Ir. W. J. Twiss, Stmbk. Nr. 23583, Jan van Galenstraat 25, Den HaagProf. Mr. Dr. H. Westra, Stmbk. Nr. 94965, Kromme Nieuwe Gracht 43, Utrecht.
  H. C. van den Bos, Stmbk. Nr. 26124, Zeestraat 76, Den Haag.C. van Ravenswaay, Stmbk. Nr. 116409, Nassaupark 26, Utrecht.
  Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg, Stmbk. Nr. 28057, Papelaan 40, Voorschoten.Mr.A. J. Backer, Stmbk. Nr. 170673, Paviljoenslaan 5, Haarlem.
  Ds. W. Th. Boissevain, Stmbk. Nr. 40069, Koninginnelaan 10, Oegstgeest.Mr. H. C. Schokker, Stmbk. Nr. 138574, v. Zuylen v. Nijeveltstraat 15, Wassenaar.
  Mr. Dr. H. J. von Brücken Fock, Stmbk. Nr. 65787, J. v. Nassaustraat 44, Den Haag.

  Districten en Kringen

  District 1: Groningen.

  Leider: H. Huizenga,,,Midhuizen", Ulrum, Stmbk. Nr. 31133. Kantoor: Heeresingel 22, Groningen.

  Kringen:

  2 Hunsingo-Fivelingo5 Oldambt-Duurswold
  3 Westerkwartie 6 Veenkoloniën-Westerwolde
  4 Groningen-Stad

  District 2: Friesland.

  Leider: J. van Weperen Azn., Poel 476, Oosterwolde, Stmbk. Nr. 26249. Kantoor: Emmakade 48, Leeuwarden.

  Kringen:

  7 Westergo
  8 Oostergo
  9 Zevenwolden

  District 3: Drenthe.

  Leider: G. Dieters Jr., L 16, Annerveen, (Spijkerboor Gem. Anlo), Stmbk. Nr. 4646. Kantoor: Parkstraat 11, Assen

  Kringen:

  10 Noord-Drenthe
  11 Zuid-Drenthe
  12 Zuidenveld

  District 4: Overijssel.

  Leider: W. R. Jager, Koestraat 40, Zwolle, Stmbk. Nr. 7085. Kantoor: Koestraat 40, Zwolle

  Kringen:

  13 Land van Vollenhove15 Salland
  14 Noord-Overijssel 16 Twenthe

  District 5: Gelderland.

  Leider: W. R. Jager, p/a Eusebius-Buitensingel 3, Arnhem. Stmbk. Nr. 7085 Kantoor: Eusebius-Buitensingel 3, Arnhem.

  Kringen:

  17 Oost-Veluwe21 Neder-Betuwe
  18 West-Veluwe 22 Over-Betuwe
  19 Veluwezoom 23 Nijmegen
  20 Graafschap 24 Geldersche Achterhoek

  Disrict 6: Utrecht.

  Leider: Ph. van der Land, Utrechtscheweg 242, Amersfoort, Stmbk. No. 3022. Kantoor: Kromme Nieuwe Gracht 38, Utrecht.

  Kringen:

  1 Utrecht en Ommelanden
  25 Vechtstreek
  26 Geldersche Vallei

  District 7: Noord-Holland.

  Leider:J.W. de Ruiter,de Lairessestraat 59, Amsterdam-Zuid, Stmbk. Nr. 2109. Kantoor: J. W. Brouwersplein 7, Amsterdam-Zuid.

  Kringen:

  27 Noorderkwartier31 Waterland
  28 Kennemerland-Noord 32 Kennemerland-Zuid
  29 West-Friesland 33 Meerlanden
  30 Zaanstreek 34 Het Gooi

  District 8: Amsterdam.

  Leider:J.W. de Ruiter,de Lairessestraat 59, Amsterdam-Zuid, Stmbk. Nr. 2109. Kantoor: J. W. Brouwersplein 7, Amsterdam-Zuid.

  Kringen:

  35 Amsterdam-Centrum38 Amsterdam-Oost
  36 Amsterdam-Noord 39 Amsterdam-West
  37 Amsterdam-Zuid 40 Nieuwer-Amstel

  District 9: Zuid-Holland.

  Leider: M. J. A. van Iersel, Tomatenstraat 162, Den Haag, Stmbk. Nr. 28614. Kantoor: Nassaulaan 21, Den Haag.

  Kringen:

  41 Leiden45 Zuid-Hollandsche Eilanden
  42 Rijnstreek 46 Dordrecht
  43 Delfland 47 Alblasserwaard
  44 IJsselstreek

  District 10: 's-Gravenhage.

  Leider: M. J. A. van Iersel, Tomatenstraat 162, Den Haag, Stmbk. Nr. 28614. Kantoor: Nassaulaan 21, Den Haag.

  Kringen:

  48 's-Gravenhage-West51 's-Gravenhage-Zuid
  49 's-Gravenhage-Oost 52 's-Gravenhage-Zuiderpark
  50's-Gravenhage-Centrum 53 's-Gravenhage-Scheveningen

  District 12: Rotterdam

  Leider: Ir. F. E. Müller, p/a Heemraadsingel 237, Rotterdam, Stmbk. Nr. 543. Kantoor: Heemraadsingel 237, Rotterdam.

  Kringen:

  54 Rotterdam-Centrum57 Nieuwe Waterweg
  55 Rotterdam-Oost 58 Schipperskring
  56 Rotterdam-Zuid

  District 14: Zeeland.

  Leider: J. A. Dekker, p'a Koningstraat 4, Goes, Stmbk. Nr. 9679. Kantoor: Koningstraat 4, Goes

  Kringen:

  59 Noord-Zeeland61 Bevelanden
  60 Walcheren 62 Zeeuwsch-Vlaanderen

  District 15: Noord-Brabant.

  Leider: Wnd. A. A. M. Stoetzer, p,a Koestraat 166, Tilburg, Stmbk. Nr. 95498. Kantoor: Koestraat 166, Tilburg.

  Kringen:

  63 Roosendaal66 Tilburg
  64 Breda 67 Eindhoven
  65 's-Hertogenbosch 68 Helmond

  District 16: Limburg.

  Leider: M. Graaf de Marchant et d'Ansembourg, Kasteel Amstenrade, Amstenrade, Stmbk. Nr. 20000. Kantoor: Vrijthof 30, Maastricht.

  Kringen:

  69 Noord-Limburg71 Mijnstreek
  70 Midden-Limburg 72 Zuid-Limburg

  District 50: Noord- en Oost-Duitsland.

  Leider: J. Visser, Augsburgerstrasse 50, Berlin W. 50, Stmbk. Nr. 8828. Kantoor: Augsburgerstrasse 50, Berlin W. 50.

  Kringen:

  501 HamburgZelfst. Groep A. - Wenen
  502 Berlijn-Zuid Zelfst. Groep B. - Ruhland-Dresden
  503 Hannover Zelfst. Groep C. - Elbing
  504 Brunswijk Zelfst. Groep D. - Verspreide Leden
  504 Bremen Zelfst. Groep E - Danzig
  506 Berlijn-Noord
  507 Leipzig

  District 60: West-Duitsland

  Leider: F. van der Veen, Lindemannstrasse 7, Düsseldorf, Stmbk. Nr. 69181. Kantoor: Lindemannstrasse 7, Düsseldorf.

  Kringen:

  601 KölnZelfstandige Groep Xanten
  602 Duisburg Zelfstandige Groep Witten
  603 Düren Zelfstandige Groep Münster i. Westfalen
  604 Düsseldorf Zelfstandige Groep Nieukerk
  605 Wiesbaden Zelfstandige Groep Wiedenbrück
  606 Aken Zelfstandige Groep Bochum
  608 Kleef Zelfstandige Groep Geldern
  609 Rheine i. Westfalen Zelfstandige Groep Lüdenscheid
  612 München-GladbachZelfstandige Groep Stuttgart
  613 Wuppertal Zelfstandige Groep Saarbrücken
  614 Emmerich Zelfstandige Groep Hattingen
  615 Neuss a. Rhein Zelfstandige Groep Hagen
  616 Geilenkirchen Zelfstandige Groep Kevelaer
  617 Essen Zelfstandige Groep Iserlohn
  618 München Zelfstandige Groep Straelen
  Zelfstandige Groep Recklinghausen Zelfstandige Groep Dortmund
  Zelfstandige Groep Walltrop Zelfstandige Groep Süderwick
  Zelfstandige Groep Siegen Zelfstandige Groep Marl
  Zelfstandige Groep Ahle Zelfstandige Groep Anholt
  Zelfstandige Groep Bocholt Zelfstandige Groep Weeze
  Zelfstandige Groep Bielefeld-Kracks

  District 70: België.

  Leider: Ph. van der Land, Utrechtscheweg 242, Amersfoort, Stmbk. Nr. 3022. Kantoor: Charlottelei 42, Antwerpen.

  Kringen:

  701 Brussel
  702 Antwerpen

  Opvoedersgilde

  LEIDING VAN HET OPVOEDERSGILDE:

  Gildehoofd: Prof. Mr. Dr. R. van Genechten, Kanaalweg 113c, 's-Gravenhage.Hoofd Afd. Middelbaar- en Gymnasiaal Onderwijs: Dr. W. F. de Groot, Pinksterbloemplein 3, 's Gravenhage
  Algemeen Secretaris: Dr. F. Breedvelt, Jozef Israëlslaan 46, 's-Gravenhage, Telef. 776018.Hoofd Afd. Technisch Onderwijs: Dr. Ir. G. de Gelder, Pernambucolaan 47, Overveen.
  Hoofd Afd. Lager Onderwijs: W. Terpstra, Fred. Hendrikstraat 8, Utrecht Hoofd Afd. Lichamelijke Opvoeding: J. M. v. d. Lijke, Soestdijkscheweg Z. 203, Bilthoven.

  DISTRICTSVERTEGENWOORDIGERS

  Groningen: Dr. H. Petersen, Oranjestraat 4, WinschotenFriesland : J. Best, Nesserweg 27d, Grouw.
  Drenthe : G. Tuinbeek, Molenkamp 1, Emmen.Salland : Dr. M. Th. Hillen, Cellebroedersweg 16, Kampen.
  Twente: A. G. Aalderink, Goolkatenweg 168, Enschede.Geldersche Achterhoek : Th. v. d. Werf, Statenlaan 91, Arnhem.
  Nijmegen: W. A. Schuddeboom, Delistraat 7, Nijmegen.Limburg: H. Puts, Rietrastraat 8, Hoensbroek (wnd ).
  Noord-Holland Noord: Dr. H. Dulfer, Lindelaan 2, Bergen N.-H.Amsterdam : A. Kooymans, Valeriusstraat 102b, Amsterdam-Z.
  Het Gooi: C. H. J. Raad, Hoflaan 7, Hilversum.Haarlem: M. van Driel, Delftlaan 103, Haarlem.
  Utrecht: W. Th. de Boer, Croeselaan 264, Utrecht.Arnhem en Veluwe: M. Veenstra, Sweelincklaan 44, Arnhem.
  Betuwe : W. A. Schuddeboom, Delistraat 7, Nijmegen (wnd ).Dordrecht: Dr. M. O. Albers, Havendijk 14, Gorinchem.
  Oost-Brabant: J. J. Hölscher, Helmerslaan 24, Eindhoven.Zeeland en West-Brabant : J. A. Baars, Resedastraat 6, Breda.
  Rijnland : Dr. Ir. J. J. Valkenburg, van Slingelandtlaan 9, Leiden.Rotterdam : Drs. J. van Daalen, All. Piersonstraat 12a, Rotterdam.
  s-Gravenhage: R. v. d. Mei, Apeldoornschelaan 129, 's-Gravenhage.Zuid-Hollandsche Eilanden: J. Blondé, Parklaan B 38, Oostvoorne.

  Definitielijst

  Rijnland
  Duitstalig na WO I gedemilitariseerd gebied aan de rechteroever van de Rijn dat door Hitler bezet werd in 1936.

  Medisch Front

  Bureau: Maliebaan 13, Utrecht.

  Leider: Dr. K. Keijer
  Plaatsvervanger: Arts C. C. A. Croin.
  Alg. Secretaris: Arts J. H. R. van der Pas.

  Secties:

  1. Artsen, leider Arts C. C. A. Croin, Anna Paulownastraat 113, Den Haag5. Verplegenden, leider Dr. G. F. Gezelle Meerburg, Jan van Goyenkade 24, Amsterdam.
  2. Tandartsen, leider J. Stark, Keizersgracht 113, Amsterdam, Tel. 35123. 6. Vroedvrouwen, leider Arts P. Klumper, Mathenesserlaan 276, Rotterdam, Tel. 32300
  3. Dierenartsen, leider Dr. G. J. de Gier, s Gravendijkwal 112, Rotterdam.7. Para-medische beroepen, leider Arts H. v. d. Upswich, Laan van Meerdervoort 2 B, Den Haag.
  4. Apothekers, leider W. F. Daems, ie Helmersstraat 108, Amsterdam.

  Gewestelijke Leiders:

  Noord Holland : Arts J. L. Strak, Beethovenstraat 154, Amsterdam.Zuid Holland: Arts T. C. Spruit, Van Aerssenlaan 11, Rotterdam.
  Utrecht: Arts Dr. H. Hondelink, Burg. Reigerstraat 84, Utrecht, Telef. 12280. Groningen, Friesland en Drenthe: Arts L. M. ter Horst, Heeresingel 2, Groningen
  Overijssel: Arts P. J. Paulen, Haarstraat 14, Rijssel.Gelderland: Arts H. Couvret, Utrechtschestraat 10, Arnhem.
  N. Brabant, Limburg en Zeeland: Arts Dr. V. M. E. Winters, Bleyerheide-Kerkrade.

  Stedelijk Leiders:

  Amsterdam : Arts Dr. G. F. Gezelle Meerburg, Jan van Goyenkade 24, Amsterdam, Tel. 29431 Den Haag: Arts Dr. M. Westerterp, Pompstationsweg 177, Den Haag.
  Rotterdam: Arts P. Klumper, Mathenesserlaan 276, Rotterdam. Utrecht : Arts K. J. Breman, J. W. Frisostraat 22, Utrecht.

  Economisch Front

  Bureau Nassauplein 8, Den Haag, Tel. 115707.

  Leider: Mr. M. M. Rost van TonningenAdviseur: Mr. Dr. H. J. von Brucken Fock
  Plaatsvervangend leider : F. B. J. Gips.Leider van het Bureau: Drs. K. M. de Raaf.

  LIJST VAN SECTIELEIDERS:

  Industrie:

  Metaalindustrie: Ir. H. A. van Dijck, Rijswijkscheweg 534, Den HaagScheepsbouw: Ir. E. van Dieren, Kralingsche Plaslaan 14, Rotterdam (O)
  Electro-technische Industrie:Ir. W. L. Z. van der Vegte, Pr. Marielaan 13, WassenaarVoedingsindustrie: W. Kruyshoop, Langelaan 5, Aerdenhout, Haarlem
  Aardolie Industrie: Ir. E. H. Schippers, vanCalcarlaan 40, WassenaarrChemische Industrie: Ing. A. C. van Epenhuysen, Ringdijk 462, Zwijndrecht
  Textielindustrie: Dr. L. P. Krantz, Lindenlaan 3, OegstgeestKledingindustrie: A. H. Fikkert, de Ruwiellaan 19, Amstelveen
  Leder- en Lederverwerkende Industrie: Th. H. J. C. Raming, Mr. van Coothstraat 8, WaalwijkPapier- en Papierverwerkende Industrie: K. van Meurs, (wnd.), Bosb. Toussaintlaan 6, Bussum
  Grafische Industrie: H. J. Kerkmeester, Koningslaan 12, BussumBouwbedrijven: Ir. R. A. Th. Brusse, Nachtegaallaanlaan 20, Den Haag
  Houtindustrie: H. Pander, Jac. de Graefflaan 21, Den HaagSteen-, Aardewerk Industrie: H. W. Paes, Berg en Dalscheweg 10, Berg en Dal
  Tabaksindustrie: Schots, Bosscheweg 27, Vught

  Handel:

  Houthandel: G. Alberts, Nadorstweg 4, MiddelburgHuidenhandel: G. J. Tieman, Gr. Wittenburgerstraat IIIa, Amsterdam
  Chem. en Pharmaceutische artikelen-handel: W. Vermeer, van Eedenstraat II, HaarlemAutohandel: H. F. A. Eman, Frankenslag 310, Den Haag
  Afvalstoffenhandel: D. C. Mühring Jr., Westzeedijk 37, RotterdamKolenhandel: Drs. A. van Iperen, Singel 259, Amsterdam
  Handel Voedselvoorziening: W. Kruyshoop, Langelaan 5, Aerdenhout-HaarlemRuwe Tabakhandel: A. P. Hengeveld, Torenlaan 47, Laren N.-H
  Graf. Machinehandel: P. v. d. Hoek, Nwe Gravelandscheweg 61, BussumPapierhandel: C. Steelink, v. d. Helstlaan 59, Naarden
  Oliën en Vettenhandel: H. G.Muysson, Laanvan Sevenstar 5, VoorburgMetaalhandel: E. Kruyder, Koninginnegracht 16, Den Haag
  Bouwmaterialenhandel: J. M. van Heyningen, Pernambucolaan 35, OverveenVlakglashandel : M. Olieman, Sparrelaan 2, Rijswijk Z.-H.
  Electr. Techn. Artikelen Handel: P. J. Groeneveld, Goudsbloemplein 1, AerdenhoutVloeibare brandstoffen handel: C. Ch. v. d. Hoeven, de Mildestraat 59, Den Haag
  Textiel- en Kleeding handel: H. W. Müller Lehning, Waalsdorperweg 72, Den HaagEcon. voorlichting en reclamewezen: H. Poolman, Jul. van Stolberglaan 22, Den Haag
  Koloniale Producenten: Mr. F. W. A. de Kock van Leeuwen, Beursgebouw, Damrak, Amsterdam

  Handelsagenten:

  Th. G. I. Wight, Laan van Koot 7, Wassenaar
  J. Holsmuller Jr. (plv. sectieleider), Amstelkade 151, Amsterdam
  R. F. Stokhuyzen (bureau), Gr. Hoefijzerlaan 5, Wassenaar

  Tussenpersonen in onroerende goederen: D. H. de Vries, Beekl. 415, Den Haag

  Detailhandel: J. C. Blankert, Brugschestr. 18, Den Haag
  Ambacht: H. A. Keip, Zandvoorterweg 53, Aerdenhout
  Bankwezen: H. C. van Maasdijk, Prinsessegracht 33, Den Haag
  Verzekeringen: J.H. L. de Bruin, Kr. Nieuwe Gracht 21, Utrecht
  Kamers van Koophandel: Mr. F. W. A. de Kock van Leeuwen, Beursgebouw, Damrak, Amsterdam

  DISTRICTSVERTEGENWOORDIGERS VAN HET ECONOMISCH FRONT:

  Friesland: R. H. Tulner, St Anna-Parochie, Friesland.Groningen: J. W. L. Rademaker, Burg. Wichersstraat 1, Winschoten
  Drenthe E. Spiker, J. v. d. Boschkade 1, Meppel.Overijssel: J. van Sillevoldt Jr., Kerkstraat 15, Goor
  Gelderland: Jhr. C. Sandberg, Hatertscheweg 34, NijmegenLimburg: Drs. A. H. J. Leysen, Champs Elysésweg 1a, Maastricht.
  Noord-Brabant : Dr. C. W. Zahn, Burghstraat 5, Eindhoven.Zuid-Holland : J. van Hoey Smith, Honingerdijk 70, Rotterdam.
  Noord-Holland : Mr. F. W. A. de Kockvan Leeuwen, Beurgebouw, Damrak, Amsterdam.Utrecht: Ir. W. C. van Kuyk, Vecht en Dijk, Maarssen.
  Zeeland: G. Alberts, Nadorstweg. 4, Middelburg..

  Technische Gilde

  Leider: Dr. Ing. W. A. Herweyer, Verdilaan 8, Hilversum.
  Onderafdeling : Nederlandsch Architectengilde, Hoofd: Dr. Ing. G. A. C. Blok, Spotvogellaan 18, Den Haag..
  Opstelraad en Administratie: Hekelveld 15a, Amsterdam.
  Hoofdopsteller: Dr. Ing. W. A. Herweyer.

  Zeevaartfront

  Nassauplein 7, ' s-Gravenhage.

  FUNCTIONARISSEN:

  Frontleider: A. Hessing, Stmbk. Nr. 107996, Appelstraat 177, ' s-Gravenhage. Tel. 393457Hoofdafd. Loodswezen: C. ter Poorten, Stmbk. 25884, Thierensweg 2, Naarden.
  Algemeen Secretaris: Ph. M. de Kanter, Stmbk. Nr. 75557, Anemoonstraat 135, ' s-Gravenhage.Hoofdafd. Scheepvaartinspectie : S. Faber, Stmbk. Nr. 160435, De Sillestraat 278, ' s-Gravenhage.
  Hoofdafd. Zeevarenden: J. H. Götz, Stmbk. Nr. 118162, Plaats van Middendorp 5, Voorburg.Hoofdafd. Perszaken en Propaganda: C. J. P. van Schaik, Stmbk. Nr. 12970, Nassaukade 315, Amsterdam.
  Hoofdafd. Opleiding: Ch. Habich, Stmbk. Nr. 2433, Gentschestraat 169, Scheveningen.Hoofdafd. Perszaken en Propaganda: C. J. P. van Schaik, Stmbk. Nr. 12970, Nassaukade 315, Amsterdam.
  Gew. Vertegenwoordiger Zuid: G. W. Cramer, Stmbk. 22876, Kortekade 93a, Rotterdam.

  DISTRICTSHOOFDEN:

  District 5. Gelderland:District 12. Rotterdam: P. Keyzerwaard, Stmbk. Nr. 50619, Schoonebergerweg 4a, Rotterdam.
  District 6. Utrecht: G. N. Klomp, Stmbk. Nr. 7484, Rijksstraatweg 3, Rhenen.District 14. Zeeland : J. Kielema, Stmbk. Nr. 108287, Boulevard de Ruyter 58, Vlissingen..
  District 8. Amsterdam: J. H. Feldbusch, Stmbk. Nr. 96451, Saxen Weimarlaan 12, Amsterdam-Z.District 15. Noord-Brabant:
  District 9. Zuid-Holland: G. C. Buitink, Stmbk. Nr. 94243, Klein Hoefijzerlaan 3, Wassenaar.District 16. Limburg: J. Kielema, Stmbk. Nr. 108287, Boulevard de Ruyter 58, Vlissingen.
  District 10. 's-Gravenhage: G. C. Buitink, Stmbk. Nr. 94243, Klein Hoefijzerlaan 3, Wassenaar.

  Definitielijst

  Propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

  Rechtsfront

  Bureau van het Rechtsfront: Maliebaan 25, Utrecht.

  Leider: Mr. H. M. Fruin, Utrecht
  Secretaris: Mr. H. B. de Brueijs Tack, Metiusgracht 22, Alkmaar.
  Alg. Adm. en Penningmeester: Mr. G. J. Couvée, Koningslaan 22, Utrecht..
  Toegevoegd secretaris: Mr. R. A. Dufour, Maliebaan 25, Utrecht..

  Afdelingen:

  A. Justitie: Hoofd: Mr. H. M. Fruin, UtrechtD. Notariaat: Hoofd: J. F. Rodenberg, Heerengracht 460, Amsterdam.
  B. Politie: Hoofd: L. J. Ponne, Amsterdam.E. Belastingconsulenten: Hoofd: Mr. G. L. A. van Dijk, Bloecamplaan 48, Wassenaar.
  C. Advocatuur: Hoofd: Mr. J. C. Y. Nieuwenhuijs, Bentveld.F. Accountants: Hoofd: Carel Sterk, Keizersgracht 564, Amsterdam.

  Bronnen

  Nationaal-Socialistische almanak 1943