Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Order of St. Michael & St. George

De "Most Distinguished Order of St. Michael and St. George" werd in 1818 door Koning George IV ingesteld en was oorspronkelijk bestemd voor bewoners van de eilanden in de Ionische Zee en van Malta dat in 1814 onder Brits bestuur kwam. In 1897 stelde Koning Willem II de drie graden in en vanaf die tijd kan de Orde aan iedere ingezetene van het Britse Rijk worden toegekend. Tegenwoordig wordt de Orde meestal verleend aan hoog geplaatste ambtenaren, aan leden van het Corps Diplomatique en aan hen die zich hebben onderscheiden in dienst van het Gemenebest.
De versierselen van de Orde zijn een medaille met daarop de beeltenis van St. Michael die de duivel ontmoet en het motto van de Orde: "Auspicium melioris aevi" (Voorbode van een betere tijd); op de achterzijde ervan staat de beeltenis van St. Joris en de draak. Op de sjerp staan het Maltezer kruis en de gevleugelde leeuw van St. Marcus. Het lint is 32 mm breed met drie verticale strepen van gelijke breedte; de middelste is rood, de twee buitenste zijn blauw.
De Orde kent drie graden: Ridder/Dame Groot Kruis -GCMG-; Ridder/Dame Commandeur -K(D)CMG- en Lid -CMG. Dragers van de twee hoogste graden worden in de adelstand verheven; niet-Britten die de onderscheiding krijgen worden aangeduid met "Erelid".
Toekenning van de Orde is beperkt tot 120 GCMG's, 390 K(D)CMG's en 1775 CMG's.

Subonderscheidingen

Grootkruis in de Orde van St Michael en St George (GCMG)
Grand Cross of the Order of St Michael and St George (GCMG)Grootkruis in de Orde van St Michael en St George (GCMG)
In de database: 40
Totaal verleend:onbekend
Commandeur in de Orde van St Michael en St George (KCMG/DCMG)
Commander of the Order of St Michael and St George (KCMG/DCMG)Commandeur in de Orde van St Michael en St George (KCMG/DCMG)
In de database: 42
Totaal verleend:onbekend
Lid in de Orde van St Michael en St George (CMG)
Companion of the Order of St Michael and St George (CMG)Lid in de Orde van St Michael en St George (CMG)
In de database: 71
Totaal verleend:onbekend

Bronnen