TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Koninklijke Vermelding bij Dagorder

De "Koninklijke Vermelding bij Dagorder" werd bij Koninklijk Besluit No. 5 ingesteld op 16 december 1947 om de inzet van onder Nederlandse vlag varende schepen van marine en koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog te eren. Bij het instellingsbesluit werd dit aangegeven als "beloning van uitstekende daden verricht door schepen van de Koninklijke Marine, alsmede door koopvaardijschepen, varende onder Nederlandse vlag, welke overeenkomt met de vaandelinscriptie, die kan worden verleend aan onderdelen van de krijgsmacht".
De onderscheiding werd specifiek ingesteld voor daden verricht na 10 mei 1940 of in verband met de gevoerde strijd. Het kon eveneens worden toegekend aan vaartuigen die tijdens of na de verrichting van deze daad verloren gingen.
Naast een papieren van deze 'dagorder' kregen de schepen aan welke de onderscheiding werd toegekend een bronzen plaat waarop de reden van verlening te lezen is. Bij het uit de vaart nemen van een onderscheiden schip, diende de bronzen plaat te worden opgehangen bij het Koninklijk Instituut voor de Marine op een hiervoor aangewezen locatie (voor schepen van de Koninklijke Marine) of een door de directie van de betreffende rederij aangewezen locatie (voor koopvaardijschepen).
Alle opvarenden van een schip waar de onderscheiding aan werd toegekend en tijdens de beschreven actie dienden aan boord van het schip, ontvingen een oorkonde met hierop datum en tekst van de verleende dagorder.
Bij herhaalde verlening diende dit op de eerder verkregen bronzen plaquette te worden bij geschreven.
De Kanselarij der Nederlandse Orden houdt een register bij met de namen van alle schepen waaraan de onderscheiding is toegekend en alle opvarenden aan wie het certificaat is verstrekt.

Grid Lijst
NaamCategorieMedailles
Aagtekerk, m.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Flores, Hr.Ms.Schepen (marine en koopvaardij) 
Frans Hals, m.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Kampar, m.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Mijdrecht, m.t.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Ondina, m.t.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Polydorus, s.s.Schepen (marine en koopvaardij) 
Soemba, Hr.Ms.Schepen (marine en koopvaardij) 
Tromp, Hr.Ms.Schepen (marine en koopvaardij) 

Bronnen