TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Koninklijke Erepenning / Erepenning van Verdienste

De "Erepenning van Verdienste" werd bij Koninklijk Besluit op 24 februari 1965 ingesteld en kan worden toegekend aan verenigingen of instellingen op filantropisch, wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk of sportief gebied en die zich in dat gebied verdienstelijk hebben gemaakt. Op 25 juli 1981werd bij Koninklijk Besluit de naam aangepast tot "Koninklijke Erepenning". Met ingang van 1991 werden richtlijnen opgesteld:
- verlening ter gelegenheid van 50 jarig bestaan of een meervoud van 25 jaar bestaan.
- activiteit op gebied van filantropisch, wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk of sportief gebied.
- vereniging of instelling mag niet ten doel hebben het verspreiden van politieke, commerciŽle, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
- vereniging of instelling mag geen overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen zijn.
- vereniging of instelling moet genieten van een zeker aanzien in de omgeving
- vereniging en bestuursleden moeten van goede naam en faam zijn.

De penning bestaat uit een zilveren ronde penning met daarbovenop een kroon. De penning draagt de beeltenis van de regerende vorst met daaromheen de titel van de vorst.

Bronnen