Medaille Bond van Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

Volledig: Medaille voor langdurig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.