Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht, 50 jaar

Bronnen